Nangiang UKM, Gubernur Koster Mapangapti Mangda Tiga Lembaga Keuangan Lokal Prasida Mamargi Sinareng

  • 08 Oktober 2019
  • 21:10 WITA
  • News

Balitopnews.com, Denpasar

Gubernur Bali Wayan Koster mapangapti majeng ring Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali mangda ngawentenang kerjasama sareng lembaga keuangan lokal sane tiosan sane wenten ring Bali, sakadi BPR lan LPD. Kerjasama maka tatiga lembaga keuangan punika matatujon nangiang tur nincapang Usaha Kecil lan Menengah (UKM) sane gilirannyane mangkin sinarengan nukung pertumbuhan perekonomian ring Bali.

Kadi asapunika kasobyahang olih Gubernur Koster rikala ngicenin sambrama wacana ring acara Ngalinggatanganin Perjanjian Kerjasama Apex pantaraning Bank BPD Bali sareng Perbarindo lan BPR ring Hotel Grand Inna Bali Beach, Denpasar, rahina Anggara (8 Oktober 2019).

Gubernur Koster maosang makatatiga lembaga punika pinaka lembaga keuangan lokal ring Bali. Dane raris ngarincikang gambaran, maosang inggian akeh bank perkreditan rakyat sane wenten tur 'beroperasi' ring Bali inggih punika 134 BPR. Kawewehin antuk LPD pinaka lembaga jasa keuangan sane madue karakter lokal padruwen desa adat akehnyane kirang langkung 1300-san saking 1493 akeh desa adat ring Bali. Salanturnyane katunjangin olih BPD Bali, pinaka lembaga perbankan padruwen pemerintah daerah se-Bali.

"Dadosnyane makatatiga kekuatan lembaga keuangan Bali inggih punika BPD, LPD, miwah BPR sapatutnyane ngawangun kerjasama sajeroning nincapang miwah nukung pawangunan perekonomian ring Provinsi Bali," baos mantan anggota DPR RI tiga periode puniki.

Gubernur sane mawit saking Sembiran puniki maosang dahat merluang pisan sareng tatiga lembaga keuangan puniki mangda prasida sayan tumbuh dados lembaga sane kukuh lan sehat antuk ngamargiang prinsip manut ring visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Sajeroning ngaruruh tatujon visi punika, Gubernur Koster sampun ngarincikang makudang program miwah kebijakan sane mapuara nangiang usaha kecil menengah. Ketua DPD PDIP Provinsi Bali puniki maosang sampun ngarincikang industri saking hulu rauhing ring pasar ring hilirnyane sane mapaiketan ring program prioritas pangan, sandang, miwah papan.

"Pacang ngalimbak industri usaha kecil menengah miwah koperasinnyane sane pastika ngamerluang permodalan sane patut ngawentenang kerjasama sareng BPR, LPD dan BPD," baosnyane.

Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma maosang manut ring visi Gubernur Bali inggih punika Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dahat mabuat pisan yening wenten kerjasama pantaraning pelaku usaha pamekas ring bidang jasa keuangan.

Dane ngawewehin antuk kawentenan persaingan ring aab industri 4.0, kerjasama pantaraning pelaku jasa keuangan ring Bali patut kakukuhang. Malarapan antuk ngalinggatanganin kerjasama Apex BPR puniki manut dane pacang prasida ngingkupang lembaga keuangan ring Bali, pamekas pantaraning BPD Bali miwah BPR sane wenten ring Bali.

Acara ngalinggatanganin Kerjasama karauhin olih Ketua DPD Perbarindo Bali, I Ketut Wiratjana, Perwakilan OJK Regional 8 wilayah Bali Nusra, Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Bali miwah Direktur lan Komisaris BPR se-Bali. (Balitopnews.com/MD/Amo Bali)

  


TAGS :

Komentar