Kerjasama Sareng Hanging Garden, Pemprov Bali Ngamargiang Kompetisi Bunga Internasional Berhadiah 1

  • 03 Desember 2019
  • 21:48 WITA
  • News

Balitopnews.com, Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali nyanggra becik kerjasama sareng Hanging Garden Bali sajeroning ngalaksanayang kompetisi bunga internasional utawi "International Flowers Competition 2020" sane tatujonnyane anggen ngembasang tur ngalestariang wawidangan sekitar malarapan antuk penataan kebun bunga. Indik puniki kasobyahang olih Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati rikala ngamargiang konferensi pers sareng awak media mapaiketan ring parikrama "International Flowers Competition" ring Ruang Rapat Prajasabha Kantor Gubernur Bali, duk rahina Anggara (3 Desember 2019).

Langkung ring punika, Wagub Cok Ace nyobyahang inggian kompetisi sane jagi kamargiang ngarebutin hadiah akehipun 1 Miliyar Rupiah, kapikahyunin indik puniki becik pisan. Sajabaning numbuhang rasa seneng krama sajeroning nitenin lingkungan sekitarnyane pamekas talajakan mangda makanten sayan asri tur ngalangenin, taler jagi ngicenin pikenoh sane nenten langsung majeng ring pariwisata Bali. Antuk telajakan sane asri tur becik ring arepan umah, gria, utawi jero soang-soang pacang numbuhang pemandangan sane sida ngawe sejuk tur tis pikahyunan sang sapa sira ugi sane ngatenang, pamekas majeng ring para wisatawan, tur indik puniki prasida ngawenang Pulau Bali sayan tertata rapi. Duaning kadi asapunika, ida mapangapti majeng ring krama sane nyarengin kompetisi utawi pacentokan puniki nenten wantah uleng ring utsaha jagi ngamolihang hadiah kemanten, nanging mangda prasida uleng ring sajeroning ngalestariang wawidangan lingkungan utawi palemahan sane kakawitin saking genah paumahan soang-soang. "Titiang mapinunas majeng ring krama sane sareng kompetisi puniki nenten wantah uleng ring hadiahnyane kemanten, nanging ngiring ulengang tatujone sajeroning nitenin palemahan ring jero, gria, puri soang-soang duaning punika maka wentuk kontribusi nyata sajeroning ngalestariang wawidangan palemahan ring Bali," baos ida negesang.

Tios ring punika, Owner of Hanging Gardens of Bali Nir Perets ngaturang rasa suksemannyane ring sajeroning dukungan Pemerintah Provinsi Bali. Dane maosang inggian gagasan utawi pangrancana jagi kamargiangnyane kompetisi puniki mawit saking rasa jejeh sane ageng pisan ring mis plastik sane ngalimbak ring Bali tur jagi sayan-sayan nyejehin yening nenten kawatesin parilaksanan krama sajeroning ngangge plastik sarahina. Makudang-kudang utsaha sampun kamargiang anggen menghijaukan, ngawe mangda becik, asri tur ngawe mangda indah utawi ngalangenin Pulo Dewata olih krama kakawitin saking utsaha sane alit, inggih punika nanem punyan bunga/sekar tur ngarawat tanaman punika gumentos dados taman bunga sane alit tur asri. Kompetisi sane kamargiang ring Bali puniki wantah sane kapertama mamargi ring Indonesia. Nanging matiosan ring indik sane dumun, dane maosang inggian sajeroning kompetisi sane kaping kalih puniki pacang kamargiang kalih kompetisi sane matiosan inggih punika Kategori Sekolah Dasar tur Kategori Umum (Perorangan). "Antuk ngamargiang kerjasama sareng Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali pinaka leading sektor, titiang jagi ngaturang sewala patra majeng ring Kabupaten/Kota ring Bali mangda nguningayang indik puniki majeng ring krama lan sekolah dasar sane wenten ring soang-soang Kabupaten nyantos pungkuran sida kapolihang jayanti 1 nyatos 3 inggian ring kategori SD utawi individu sane jagi macentok ring tingkat Provinsi tur pacang ngarereh jayanti 1 nyatos 3 tingkat Provinsi, tur patut ngamolihang hadiah sane sampun kacumawisang," baosnyane. Santukan kadi asapunika, dane mapangapti mangda kompetisi utawi pacentokan puniki prasida ngawe pikenoh sane becik majeng ring bumi, pamekas prasida numbuhang rasa peduli palemahan ring pantaraning krama.

Tios ring punika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali I Made Teja nalatarang inggian wenten syarat miwah ketentuan sane patut kasungkemin sajeroning kompetisi punika, inggih punika: para pamilet nenten keni prabeya punapa-punapi, nanging para pamilet patut ngamargiang pendaftaran online malarapan antuk website duaning panureksan para finalis jagi kamargiang antuk online kemanten, wantah pihak Sekolah Dasar/Perorangan sane prasida ngajuang permohonan nenten anggen instansi utawi perorangan, taman bunga patut magenah ring jaba wawangunan (nenten madaging pangalang) tur prasida kacingak olih sapa sira ugi sane ngalintangin genah punika, miwah makudang-kudang syarat sane tiosan, tur gatra utawi informasi sane jangkep ngeninin indi puniki prasida kacingak ring web: www.yayasanifc.com utawi ngontak panitia inggih punika Komang Ali (+6281 246 774 355). (Balitopnews.com/DW/Rls)  


TAGS :

Komentar