Nincapang Ius Keprawiran, Wagub Cok Ace Nunas PPM Ngalaksanayang Regenerasi

  • 13 Januari 2020
  • 20:51 WITA
  • News

Balitopnews.com, Denpasar - Sairing ngangsan nincapne teknologi sane dahat gelis ngerauhang yowanane ngangsan gelis nampa informasi. Yowanane mangkin ngangsan doh saking indik keprawiran. Tios saking punika, ngangsan nincapne  teknologi taler ngerauhan yowanane nenten prasida ngaruruh pemargi becik ngelanturang panumadianne. Munggwing asapunika Pemuda Panca Marga (PPM) kaaptiang sareng nyuun tategenan nangiang prebawa ius keprawiran sane ring galah pungkuran puniki ngangsan kaedohin.

Indik punika kabaosan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati duk nampa sapangrauh prajuru Pemuda Panca Marga ring genahne mekarya, Soma (13/1) semeng.

Tios saking punika Wagub Cok Ace nunas keawentenang program PPM sane sampun memargi mangda malih kakayunin mangda nenten ngerauhang waneh. Utamane ring sasih-sasih sane maius kaprawiran ngawit saking sasih Agustus kantos sasih November, Pemuda Panca Marga kaaptiang ngamedalan parikrama anyar sane kapiletin pare yowanane. Sinalih tunggil penglingsir Puri Ubud puniki ngawewehin, tios saking ngetut pemargi taler patut kalaksanayang pacentokan ngewacen puisi  san maunteng “PAHLAWAN’, antuk tatujo nincapang indik  kaprawiran duke dumun daweg ngarebut kamahardikan, kantos mentik parilaksana prawira rikalaning ngaonan katametan.

Pemuda Panca Marga sane kamanggalanin olih Putra Wijaya, ngangken ngangsan kaicalan pare penglingsirne sane sampun sutindih ring gumi duk warsa 1945 sane setata micayang tutur rikalaning nindihin gumine. Punika mawinan dahat mabuat kawentenang Pemerintah ngadukung lan dados pinaka titi ring sarwaning pemargi lan parikrama sane pacang kemargiang olih PPM.

Wakil Gubernur Tjok Ace mapisusih mangda rikala nagingin pembangunan pungkuran, pare yowanane sane kadasarin olih pare rupakane lan wawidangan palemahanne mangda nenten  gelis brangti, santukan jatma sami ring jagate puniki masemeton kadasarin olih bendera Merah-Putih. (Balitopnews.com/Ngr/rls)


TAGS :

Komentar