Ngewangian Genah Suci Agama Hindu, Gubernur Bali Wayan Koster Ngamedalan Pergub Nomor 25 Warsa 2020 Indik Ngalestariang Pura, Pratima lan "Simbol Keagamaan"

  • 10 Juli 2020
  • 22:07 WITA
  • News

 

DENPASAR, Balitopnews.com - Matetujon ngewangian genah suci agama Hindu rikala nangian visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melarapan Pola Pembangunan Semesta Berencana nyujur Bali Anyar rikala nyucian pura, pratima lan "simbol keagamaan" umat Hindu, Gubernur Bali ngamedalan Pergub Nomor 25 warsa 2020 indik "Perlindungan Pura,  Pratima dan Simbol Keagamaan ring Jayasabha Sukra, 10 Juli 2020.

Indik puniki kalaksanayang anggen nambakin kawentenan cemerne kesucian pura, maling pratima lan nenten matutan "simbol keagamaan" nambakin usak, kausak, maling, ngaletehin lan ngiwangan antuk niskala-sakala. 

Peraturan Gubernur puniki matetujon anggen nyuciang pura, pratima lan "simbol keagamaan" madasar awig sane kaadungan saking niskala-sakala. Nambakin usak, kausak, maling, kaletehan lan ngiwangan pura, pratima lan "simbol keagamaan" umat Hindu antuk niskala-sakala.

Nyuciang pura, pratima lan "simbol keagamaan" kalaksanayang antuk nyurat ring cakepan, ngalestariang, meliara, nyelametang lan nyobyahang.

Nyuciang pura minakadi Pura Sad Kahyangan pinaka pura utama genah ngayat Hyang Widhi Wasa antuk manifestasine sane magenah ring 9 (sembilan) genah (ngider) Bali. 

Pura Dang Kahyangan pinaka pura genah ngayat Hyang Widhi Wasa antuk manifestasine sane makilitan sareng lelungan jatma-jatma suci ring Bali. Pura Kahyangan Jagat pinaka pura umat pinaka genah ngayat Hyang Widhi Wasa antuk manifestasine.

Pura Kahyangan Desa pinaka pura sane kasungsung lan kaempon olih desa adat. Pura Swagina pinaka pura sane kasungsung lan pengemponne maiket ring paiketan swagina ring geginan sane pateh. Pura Kawitan pinaka pura sane penyiwine kaiket olih leluhur medasar saking sentana purusa/pewaris. Sanggah/merajan pinaka penyiwian kulawarga.

Nreptiang pura kalaksanayang anggen nambakin usak, kausak, kaletehin lan nenten matutan pura. Pemargi puniki kalaksanayang olih pengempon pura sareng desa adat lan perangkat daerah. Pemargi puniki kalaksanayang antuk nglestarian pura sane medue pemargi sejarah utawi warisan pinaka cagar budaya. 

Ngalestariang kalaksanayang antuk urati oleh pengempon utawi krama antuk nyaduan kawentenan pura sane medue pemargi sejarah utawi warisan cagar budaya majeng instansi sane makilitan. Krama Hindu dados sareng nyunreptiang pura disampun kaicen pengempon pura, desa adat lan perangkat daerah.

Meliara pura kalaksanayang anggen nambakin cuntaka utawi sebel, kausak, magentos kawigunanne utawi  pralinane pura. Meliara pura kalaksanayang antuk nambakin cuntaka/sebel, ngalestariang kesucian pura, ngangge tri mandala pura manut kawigunan keagamaan, pesraman lan sosial budaya.

Ngalestariang arsitektur pura, wewidangan pura sane resik, becik, gadang lan luwih lan ngangge sarana lan prasarana sane nenten saking  plastik kaangge apisan.

Cuntaka utawi sebel katambakin antuk nenten nadosan krama sane cuntaka utawi sebel ngeranjing ring pura, nenten nadosan krama sane nenten patut nyarengin yadnya, pangubhaktian, piodalan utawi parikrama ngalestarian pura ngeranjing ke pura lan masang papan sane ngamungguhang sane nenten kadadosan.

Nyelametan pura kalaksanayang antuk revitalisasi lan restorasi. Revitalisasi antuk ngewangun utawi meliara pura sane sampun utawi das ical, sekirang-kirangne antuk nureksa utawi mewali melajahin cakepan pura sane sampun utawi das ical, nangian mewali pura sane sampun utawi das ical lan ngogokang mewali ngangge pura sane das ical

Restorasi kalaksanayang antuk ngewalian pura sekadi jati mula. Genah  ibadah umat tiosan taler polih hak kesucian.

Nyuciang pratima marupa Pecanangan pinaka pelawatan Ida Bhatara/ Dewa Dewi manut aran lan kawigunan pura, marupa Singa Ghana, Bawi Serenggi, Mina, Macan Makampid lan tiosan.

Arca pinaka pelawatan Ida Bhatara/ Dewa Dewi manut aran lan kawigunan pura malakar logam mulia, batu mulia, kayu prabhu, jinah bolong marupa Bhatara/ Dewa Dewi. 

Wahana pinaka pelinggihan Ida Bhatara/ Dewa Dewi manut sareng sane kaayat. 

Nreptiang pratima kalaksanayang anggen nambakin usak, kausak lan maling pratima. Anggen nambakin usak kalaksanayang antuk meliara pratima antuk niskala-sakala lan ngalinggihan pratima ring genah sane manut.

Anggen nambakin kausak lan maling kelaksanayang antuk nyaga pratima antuk nganggen sarana tradisional utawi modern lan ngelinggihan pratima ring pakubon sinalih tunggil pengempon utawi pemangku manut dresta inucap. 

Meliara pratima anggen nambakin usak lan ngalestariang kesucian pratima. Meliara pratima kalaksanayang antuk meliara sekadi rupa lan wigunane, ngawigunayang pratima sekadi rupa miwah situs, lan ngalestariang kesucian pratima. 

Nyelametan pratima kalaksanayang antuk revitalisasi lan restorasi. Revitalisasi antuk ngaryaning malih pratima sekadi rupa, kawigunan lan suksmaning sane dumun. Restorasi antuk ngewaliang pratima manut kawentenanne sane dumun.

Ngalestariang simbol keagamaan umat Hindu minakadi aksara suci, gambar, baos keagamaan, arca, prelingga, wahana, lan uperengga. 

Aksara suci sakirangne Omkara, Krakah modre, Tri aksara, Panca aksara lan Dasa aksara. 

Gambar minakadi Acintya, gambar Dewata Nawa Sanga lan gambar Dewa Dewi.

Baos keagamaan sane kapercaya mateges kesucian manut sastra Agama. 

Arca pinaka simbol Dewa Dewi.  Prelingga pinaka pelawatan Dewa Dewi. Wahana pinaka pelinggihan Dewa Dewi. Uperengga pinaka penyangkep yadnya.

Nreptiang simbol keagamaan kalaksanayang anggen nambakin usak, kausak, maling, kaletehan lan nenten matutan simbol keagamaan.

Nreptiang simbol keagamaan kalaksanayang antuk nganggen simbol keagamaan antuk becik lan patut, nyaga simbol keagamaan anggen nambakin usak, kausak, maling, ngaletehin lan nenten matutan lan nyaduang usak, maling, kaletehan lan nenten matutan  simbol keagamaan majeng perangkat daerah utawi aparat hukum. 

Meliara simbol keagamaan kalaksanayang anggen nambakin usak, kaletehan  simbol keagamaan. Kalaksanayang antuk ngawigunayang simbol keagamaan sepatutne, nyaga kesucian simbol keagamaan lan meliara simbol keagamaan.

Nyelametan simbol keagamaan kalaksanayang antuk revitalisasi lan restorasi. Revitalisasi kalaksanayang antuk ngewangun utawi mewali ngaryanin simbol keagamaan sane sampun utawi das ical sakirangne antuk melajahin malih cakepan simbol keagamaan sane sampun utawi das ical, nangian mewali simbol keagamaan sane sampun utawi das ical lan ngogokang malih ngangge simbol keagamaan punika. Restorasi kalaksanayang antuk ngewalian simbol keagamaan sekadi jati mula.(gix)


TAGS :

Komentar