Gubernur Koster Nyarengin Upacara Pakeling Sumpah Pemuda ka-92 sane Kapucukin Presiden 

  • 28 Oktober 2020
  • 20:10 WITA
  • News

DENPASAR, Balitopnews.com - Gubernur Bali Wayan Koster kasarengin Kapolda Bali Irjen Petrus Reinhard Golose miwah Kasdam IX/ Udayana Brigjen TNI Candra Wijaya, nyarengin upacara pakeling Hari Sumpah Pemuda ka-92 melarapan video conference saking Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Buda, 28 Oktober 2020.

 

Acara sane kapucukin antuk Presiden Joko Widodo puniki taler kamiletin antuk samian Gubernur sajebag Indonesia, TNI/ Polri miwah angga yowana ring Nusantara.

 

Sajroning parikrama punika, Presiden Joko Widodo maosang, Sumpah Pemuda pinaka galah sane dahating mabuat majeng wangsa Indonesia. Riantukan daweg 92 warsa sane sampun lintang, ring galahe puniki pinaka sejarah dahat utama.

 

"92 warsa sane sampun lintang, ri kala para yowana ring sajebag Nusantara antuk matios-tiosan suku agama wiadin basa daerah, masikian saha masemaya manados Indonesia sane tunggal, Satu Tanah Air, Satu Bangsa, miwah Satu Bahasa," baosnyane Jokowi ri kala ngicen piteket saking Istana Negara, Jakarta.

 

Manut Presiden Jokowi, semangat Sumpah Pemuda rauh mangkin nenten naenin padem. Napi malih ring masa globalisasi sekadi mangkin, pasaing pantaraning panegara wiadin pantaraning para jana sayan ageng. Manutnyane, pasaing sane wenten punika ketah taler ngaonang anak tiosan. Parindikan punika majanten pinaka parindikan kaon. Sumpah Pemuda puniki majanten ngicen iyusan becik sane prasida nyikiang samian angga. 

 

“Pasaing miwah pabinayan sane wenten sampunang kantos ngawinang iraga lali ring pikobet sane manibenin iraga sami, punika taler ring pabuat wiadin tetujon iraga sareng sami mangda taler kakardinin. Samian punika prasida kapuputang yening iraga setata masikian,” Dane Nuekang.

 

Tios ring punika, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali maosang, pakeling Sumpah Pemuda ring warsane puniki kamargiang matiosan sareng sadurung-sadurungnyane, sane karasayang ngangobin pisan.“Nenten wenten upacara bendera. Nenten wenten parikrama sane ngolemin anak akeh, sekadi sane ketah kapanggihin sadurungnyane,” Baos Zainudin saking Manokwari, Provinsi Papua  Barat . 

 

Zainudin maosang yening semangat Sumpah Pemuda ring 92 warsa sane sampun lintang patut setata katumbuhang rauhing ring kahuripan sekadi mangkin. Yening daweg 92 warsa sane riin wenten semangat persatuan nglawan para penjajah, yening sane mangkin wantah pangupaya samian angga nglawan Covid-19.

 

“Semangat persatuan punika kantun banget kabuatang  ring galahe mangkin napi malih ngarepin pandemi covid-19. Sepisanan masikian sajroning ngardi wangsa panegara sane sayan maju,” atur Dane.

 

Semangat Sumpah Pemuda ring warsane puniki, manut Zainudin patut kaanggen galah becik majeng para yowana sajroning nyarengin ngwangun wangsa panegara. " Tios ring matangi ngarepin pikobet ring makudang-kudang widang kahuripan, nanging para yowana Indonesia taler mangda ngicen conto ring krama sapunapi ngamargiang protokol kesehatan Covid-19 melarapan antuk 3M,minakadi nganggen masker, ngwajikin tangan miwah jaga jarak,” Dane nuekang.(Gix_) 

 


TAGS :

Komentar