Madue 30 Rumah Sakit Terakreditasi Internasional miwah 280 Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna, Wagub Cok Ace Nyokong Bali Nglimbakang Pariwisata Kesehatan

  • 20 November 2020
  • 20:11 WITA
  • News

DENPASAR, Balitopnews.com - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, nyanggra pangrauh uleman saking General Manager Indonesia Medical Tourism Board (IMTB) Putu Deddy Suhartawan ring Ruang Kerja Wagub Bali, nemonin Sukra Semeng 20 November 2020.


Ring galahe punika, GM IMTB Putu Dedy maosang yening salami puniki Bali kasub pinaka destinasi wisata leisure sane misuguhang kaluihan palemahan wiadin kabudayannyane sane mautama. Nanging, tiosan punika kawiaktiannyane Bali taler madue diversifikasi wisata sane tiosan, sane durung ketah kauningin antuk wisatawan medis. Sangkaning punika, manutnyane Bali taler prasida nglimbakang wisata medis saantukan kategepin antuk makudang-kudang sarana panyokong sane becik. 

 

"Wenten 280 Rumah Sakit ring Bali sane sampun ngamolihang akreditasi paripurna, makamiwah wenten 30 rumah sakit sane sampun akreditasi internasional, " baosnyane. 


Tiosan punika, manutnyane Bali ngawit saking bancana Bom Bali I miwah II kantos sadurung pandemi cobid-19 majanten setata maparidabdab, pamekas ring layanan kesehatan. Sangkaning punika ngawinang akeh krama dura negara sane ngawigunayang ayah-ayahan kesehatan sane kasiagayang ring pulo dewata. 

 

Ayah-ayahan kesehatan sane kawigunayang antuk wisatawan ring Bali majanten matios-tiosan, nanging sane ketah minakadi layanan kosmetik, inggian ring bedah plastik, face implant, face lift, liposuction rauhing ring ayah-ayahan non-invasif. Akehnyane prasida kantos 60 pasien satunggil sasih antuk pangranjingan jinah sangkaning ayahan punika kantos 1.2 miliar. 

 

Sangkaning punika, Dane madue pikayun sapunapi nangiang kawentenan  wisata medis puniki ring Bali, mawinan tiosan kasub antuk kawentenan wisata budayannyane, Bali taler dados wisatawa medis ring undagan internasional wiadin domestik. 

 

Ngarepin parindikan punika, Wagub Cok Ace maosang yening potensi pariwisata kesehatan utawi medis puniki kawentenannyane becik pisan, napi malih pariwisata kesehatan kawiaktiannyane pinaka tren pariwisata sane ngadungang pantaraning kesehatan sareng hiburan. 

 

Tiosan punika, Bali taler madue potensi ageng pisan pinaka destinasi pariwisata kesehatan global, utaminipun mapaiketan ring wellness (kebugaran). Wenten sawetara 3.200 wellness centers ring Bali pinaka pusat pengobatan herbal tradisional wiadin spa. Nanging wantah wau akidik sane prasida nagingin standar fasilitas kesehatan. Sangkaning punika taler, parindikan punika patut kapikayunin becik yening jagi nglimbakang pariwisata kesehatan ring Bali. 

Kaluihan utama Bali mapaiketan ring destinasi wisata kesehatan wantah ring kaluihan palemahan jagat Bali saha genahnyane taler dahat becik pinaka destinasi wisata eksotis mategepan antuk kabudayan sane dahating mautama. Napi malih, prabea sane kakeniang ring pusat kesehatan Bali kawentenannyane nenten banget mael sekadi ring panegara tiosan pamekas ring panegara sane sampun maju. 

 

Sangkaning punika, Wagub Cok Ace ngaptiang, antuk kawentenan pamikayun saking IMTB sajroning nglimbakang wisata medis ring Bali, prasida mamargi antar saha majanten jagi kasokong antuk Pemprov Bali. “Nanging sane patut kauratiang wantah sapunapi misuguhang parindikan sane nenten prasida kapanggihin ring wewidangan tiosan, mawinan prasida masaing sareng panegara tiosan”, Dane nyutetang. (Gix_)

 


TAGS :

Komentar