Gubernur Koster Ngaptiang Prakanti becik sareng Kadin Ngulati Bali Bangkit

  • 20 November 2020
  • 23:11 WITA
  • News

MANGUPURA, Balitopnews.com -Pandemi Covid-19 sane nibenin jagate puniki, ngawinang Bali sane banget ngandelang pariwisata, banget keni pawesananipun. Sangkaning punika, krama sane salami puniki ngandelang pariwisata majanten banget ngrasayang pawesananipun. Sajroning nangiang malih ekonomi ring Bali, majanten kabuatang prakanti sane becik sareng makudang-kudang angga. 

 

Sekadi punika kabaosang antuk Gubernur Bali Wayan Koster sajroning sambrama wacanannyane ri kala ngrauhin pamargin pamikukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan miwah Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bali Masa Bakti 2020-2025, nemonin Sukra 20 November 2020, ring Inaya Putri Bali, Nusa Dua, Badung.

 

"Agengnyane  devisa pariwisata Bali majeng nasional sane kantos 40 persen wantah mawit saking kawentenan wisatawan mancanegara. Ring warsa 2019, kantos 6,3 yuta  diri, antuk akeh wisatawan domestik  10,5 yuta dirig.  Paridikan punika sane banget kaandelang nyokong ekonomi ring Bali. Ri kala sane mangkin pariwisata Bali dahat kaon sangkaning pandemi Covid-19, majanten mawesana kaon majeng Bali, " baos Koster.

 

Ring salanturnyane, mangda nenten ngandelang pariwisata kemanten, manut Gubernur Koster, Bali kabuatang mangda maparidabdab malih. Tiosan ring pariwisata, widang pertanian wiadin kawentenan industri berbasis budaya Bali patut katangiang. 

 

"Industri sane prasida nyokong widang pertanian, nyokong kawentenan sandang miwah numbuhang kawentenan UKM, mawinan utsaha-utsaha saking krama prasida katangiang malih,” baosnyane.

 

Gubernur Koster ngawewehin, sangkaning punika ekonomi ring Bali kahananipun jagi sehat saha imbang. Manutnyane, kawentenan pariwisata sareng pertanian, wiadin pariwisata sareng industri, mangda prasida adung kawentenane. 

 

"Maka tetiga kawentenane becik, saha samian punika saling sokong saha nenten prasida kapalasang," Dane nuekang.

 

Mapaiketan sareng pandemi Covid-19, Gubernur Bali saking Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng  maosang, parindikan puniki majanten dados pikobet samian angga sane patut kaarepin antuk kalascaryan. 

 

"Iraga kabuatang mangda lascarya, manawi puniki wantah ujian saha anggen galah mulat sarira. Mulat sarira majeng  napi sane sampun kalaksanayang salami puniki, mawinan ring salanturnyane prasida sayan becik. Bali mangda sayuwakti prasida kawangun antuk samian sumber daya sane wenten ring Bali," baosnyane.

 

Sangkaning punika, Gubernur Koster nyarengang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mangda ngwangun prakanti sane becik sajroning nangiang ekonomi ring Bali sane dahat kaon sangkaning pandemi. Pangremba saking samian angga dahat kabuatang sajroning ngardi Bali Bangkit. 

 

"Titiang sampun ngarincikiang sajroning ngulati Bali Bangkit, sajroning nyujur Indonesia Bangkit kakawitin saking Bali. Nyantenang kawentenan kasus Covid-19 ring pungkuran puniki, Bali kawiaktiannyane sampun prasida nyanggra pangrauh wisatawan mancanegara. Nanging, kabanda antuk geguat saking (pemerintah, red) pusat, ngawinang sane mangkin wantah prasida nyantosang kewanten. Sane sampun kamargiang, wantah ngicen pakesiar majeng pelaku usaha pariwisata di Bali mangda sayuwakti ngamargiang becik indik protokol kesehatan," baosnyane.

 

Mapaiketan ring punika, panyarengan saking Kadin majanten dahat kabuatang sajroning nyokong pangrencana saking Pemprov Bali, midabdabin pangrauh wisatawan mancanegara. 

 

"Titiang mapangapti mangda pelaku ekonomi ring Bali sayuwakti masikian, saling wantu, saha ngwangun prakanti sane becik sareng Kadin wiadin sareng Pemerintah Provinsi Bali,".

 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani sajroning sambrama wacanannyane maosang, yadiastun ring kahanan pandemi, pinaka pengusaha mangda setata ngaatang angga saha setata mautsaha, prasida makarya inovasi nganutin sareng kawentenan jagat sekadi mangkin.

 

"Majanten sami uning yening Bali banget keni pawesana saihang sareng provinsi tiosan sane wenten ring Indonesia, saantukan Bali banget ngandelang pariwisata. Kawentenan ekonomi ring galahe mangkin nenten janten kawentenane. Bisnis kamargiang nenten sekadi sane ketah salami puniki.  Kabuatang utsaha sane ageng, exstra ordinary out of the box  mangda kantun prasida ngarepin kahanan sekadi mangkin, sinambi nyantosang vaksinasi sane jagi kamargiang ring warsa 2021," baosnyane.(Gix_) 


TAGS :

Komentar