PKK Provinsi Bali jagi Ngicen BKK majeng Kabupaten/Kota sane Agengnyane Rp 500 yuta

  • 11 Januari 2021
  • 22:01 WITA
  • News

DENPASAR, Balitopnews.com - Ketua TP PKK Provinsi Bali Putri Koster kasarengin antuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dukcapil Provinsi Bali Putu Anom Agustina dados narawakya sajeroning talkshow sane ngunggahang unteng 'Sinergitas Program miwah Kegiatan PKK Warsa 2021', ring Radio Gema Merdeka, Soma (11 Januari 2021).

 

Putri Koster maosang kawentenan PKK madue struktur sane tinas mawit ring pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa rauhing ring satuan pinih alit sane mapesengan Dasa Wisma.

 

PKK sajeroning parikramannyane nganutin daging 10 pokok program PKK, saha ring 10 program pokok PKK ngingkupin samian parindikan sane patut kalaksanayang ring kauripan puniki. Saking 10 program pokok PKK, soang-soang wewidangan jagi makarya program unggulan nganutin sareng kawentenan wewidangannyane soang-soang, sane pinaka turunan saking 10 program pokok.

 

PKK madue amongan sane dahat utama ring tengahing krama. Pinaka prakanti saking pemerintah, PKK ngwantu pemerintah sajeroning ngicen sosialisasi wiadin ngicen pangweruhan ring tengahing krama  sajeroning nyujur kasukertan krama nganutin sareng visi misi pemerintah.

 

Napi malih ring pandemi Covid 19 sekadi mangkin, kawentenan PKK tiosan ngicen sosialisasi mapaiketan ring pakesiar saking pemerintah sajeroning nees pangelimbak Covid 19, PKK taler ngwantu sajeroning  ngulati ketahanan pangan kulawarga. PKK melarapan program HATINYA PKK nyarengang krama mangda nitenin pakarangannyane antuk tetanduran sane kabuatang ring kauripan sarahina sakadi jangan, pedes, bawang wiadin sane tiosan. Melarapan antuk program HATINYA PKK puniki, tiosan prasida nagingin pabuat pangan sane sehat, taler prasida nyujur ketahanan pangan ring kulawarga.

 

Tiosan punika, PKK taler setata nyobiahang melarapan antuk media sane wenten inggian ring cetak wiadin elektronik indik mabuatnyane Pesan Ibu 3 M: ngwajikin tangan, nganggen masker miwah jaga jarak, pinaka pangupaya sajeroning nees pangelimbak Covid-19.

 

Ring panguntat aturnyane, seniman sane wikan ring sakancan widang puniki maosang yening parikrama sane kalaksanayang antuk PKK jagi maprakanti sareng samian angga. PKK jagi setata mautsaha ngardi kasukertan krama nganutin sareng program program sane kapidabdabin nganutin sareng pabuat daerah madasar antuk 10 program pokok PKK. Melarapan antuk program PKK sane dahating utama saha maprakanti sareng samian angga, mawinan PKK prasida ngwantu pemerintah sajeroning ngulati visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dukcapil Provinsi Bali  Putu Anom Agustina maosang yening program PKK sane kapidabdabin becik saking pusat kantos Dasa Wisma antuk prabea taler kasokong pemerintah, mawinan prasida antar ngamargiang program nganutin sareng 10 program pokok PKK.

 

Kawentenan PKK saha pamargin anggarannyane sampun taler madue dasar hukum. Pinaka cihna bukti adungnyane PKK Provinsi sareng kabupaten/kota sajebag Bali ngawinang TP PKK Provinsi Bali ngicen panyokong ring dana sane kabuatang kabupaten/kota saha salanturnyane dana punika kasalurang ka desa marupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Antuk BKK punika ngawinang PKK saking samian undagan jagi sagilik saguluk ngamargiang programnyane.

 

Ring warsa 2021, TP PKK Provinsi Bali jagi ngicen BKK majeng kabupaten/kota sane agengnyane Rp 500 yuta majeg soang-soang kabupaten/ kota. Parindikan puniki matetujon mangda ring kawentenan pandemi puniki, PKK setata ngutsahayang ngardi kasukertan krama. Wantuan BKK majanten sampun kapidabdabin becik mawinan dana sane kamedalang prasida anut sareng pabuat.(gix)

 


TAGS :

Komentar