Konjen Jepang Ngajiang Becik Pangupaya Gubernur Bali Ngarepin Covid-19

  • 12 Januari 2021
  • 22:01 WITA
  • News

DENPASAR, Balitopnews.com - Gubernur Bali Wayan Koster ngaptiang pakilitan pantaraning Jepang-Indonesia pamekas Bali prasida katitenin becik kantos kapungkur wekas. Selami puniki prakanti sane kamargiang sampun dahating becik, minakadi ring widang pariwisata, ekonomi, pendidikan wiadin sane tiosan. 

 

Sekadi punika bebaosan ri kala Gubernur Koster nyanggra Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang ring Denpasar, Ms. Katsumata Harumi ring rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar daweg Anggara (12 Januari 2021).

 

"Tiang ngaptiang ring salanturnyane mangda prasida katincapang malih saantukan kabudayan Jepang sareng Bali nenten akeh pabinayannyane, saha krama Jepang taler banget ngajiang kabudayan sane wenten ring Bali,” baos Gubernur Koster.

 

Gubernur Bali sane mawit saking Desa Sembiran, Buleleng puniki taler maosang indik selah kerjasama tiosan sane prasida kalimbakang makakalih panegara, minakadi mapaiketan ring energi bersih berkelanjutan wiadin teknologi transportasi sane nenten nyemerin palemahan.

 

“Bali ring galahe mangkin banget muatang kawentenan energi bersih berkelanjutan makamiwah transportasi sane nenten nyemerin palemahan melarapan antuk kendaraan listrik berbasis baterai. Jepang sekadi sane kauningin majanten maju ring sakancan widang,” baos Ketua DPD PDI Perjuangan Bali puniki. 

 

Mapaiketan ring pidabdab ngarepin pandemi Covid-19, Gubernur Koster nlatarang yening Bali sumeken pisan sajeroning ngarepin kawentenan Covid-19 antuk nureksain pisan kawentenan protokol kesehatan.

 

”Saking data sane wenten (penanganan,red), kawentenane kajantenang sayan becik. Pamikolihnyane becikan saihang ring wewidangan tiosan ring Indonesia. Kasus sane anyar taler kantun prasida kaarepin, tingkat kesembuhan langkungan ring 90 persen sane pinaka pinih ageng ring Indonesia antuk tingkat kematian alit pisan,” baos Gubernur Koster. 

 

Gubernur Bali lulusan ITB Bandung puniki ngawewehin, parindikan punika nenten lempas saking pangrembe saking samian angga ring Bali. 

 

“Ring Bali kantos mangkin kantun trepti pisan ngamargiang protokol kesehatan. Iriki taler ngawigunayang dresta lokal melarapan antuk nyarengang desa adat sajeroning ngarepin gering covid. Parindikan puniki taler kaajiang becik antuk Bapak Presiden saantukan pamikolihnyane rumasuk becik,”.

 

Salanturnyane, pecak anggota DPR RI tigang periode puniki taler maosang indik pangrencana jagi ngawewehin rute penerbangan langsung Denpasar – Tokyo mawinan krama saking Negeri Sakura sayan dangan rauh ke Bali. 

 

“Titiang sampun mabebaosan sareng Duta Besar Jepang miwah angga Garuda (Garuda Indonesia , red) saha mugi-mugi prasida kamargiang risampune pandemi Covid-19 puniki puput,” baosnyane.

 

Konjen Harumi sane sapisanan nyihnayang angga pinaka Konjen sane anyar, ngajiang pisan sapunapi pangupaya ngarepin Covid-19 ring Bali, sane kakantenang dahat becik. 

 

“Pangupaya sane kalaksanayang antuk Bapak Gubernur majanten dahat ngawantu sajeroning ngarepin Covid-19. Titiang prasida mastikayang indik kraman tiriang sane kantun jenek ring Bali jagi ngamargiang becik geguat wiadin pakesiar saking Pemerintah Provinsi Bali. Karahayuan majanten kautamayang,” baos Konjen Harumi.

 

Pecak Duta Besar Jepang majeng Vanuatu puniki taler mastikayang yening Bali jagi setata dados silih tunggil genah wisata utama majeng krama Jepang. 

 

“Bali wibuh antuk budaya miwah seni, palemahannyane taler dahat luih. Akeh krama Jepang sane seneng pisan rauh ke Bali saha titiang jagi ngutsahayang pangupaya pinih becik sajeroning nangiang ekonomi Bali,” baosnyane.(gix)


TAGS :

Komentar