Bulan Bahasa Bali 2021 Kalaksanayanang antuk Ngadungang Luring sareng Daring

  • 24 Januari 2021
  • 20:01 WITA
  • News

 

DENPASAR, Balitopnews.com - Pemerintah Provinsi Bali ring tengahing pandemi COVID-19 jagi ngamargiang Bulan Bahasa Bali sane pinaka parikrama sane sampun kaping tiga, ngawit tanggal 1-28 Februari 2021 pinaka cihna nginggilang kawentenan basa, aksara miwah sastra Bali.

 

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Prof Dr I Wayan "Kun" Adnyana ring Denpasar, Redite (24 Januari 2021) maosang, Bulan Bahasa Bali ring warsane puniki ngunggahang unteng "Wana Kerthi: Sabdaning Taru Mahottama" sane madue semerti pinaka genah nginggilang basa, aksara, miwah sastra Bali mapaiketan ring kawentenan alas pinaka wit prana kauripan. Bulan Bahasa Bali pinaka cihna pamargin Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Warsa 2018 nganinin indik panyayub saha sapunapi ngawigunayang basa, aksara, miwah sastra Bali makamiwah pamargin Bulan Bahasa Bali. 

 

"Samian parikrama sane ngramianin pamargin Bulan Bahasa Bali kapastikayang jagi mapaiketan ring unteng sane kaunggahang sane kaambil saking makudang-kudang pustaka lontar, sekadi Taru Pramana, Aji Janantaka, usada, wiadin sane tiosan. Pamarginnyane jagi kamargiang antuk luring makamiwah daring, rumasuk ring sesolahan antuk virtual," baos Kun Adnyana sane taler pinaka akademisi ISI Denpasar.

 

Nenten akeh pabinayannyane sareng pamargin Bulan Bahasa Bali ring warsa-warsa sadurungnyane, majeng Bulan Bahasa Bali 2021 taler jagi kadagingin antuk makudang-kudang parikrama minakadi Widya Tula (seminar), Kriya Loka (lokakarya), Prasara (pameran), Wimbakara (lomba), Utsawa (festival), Sesolahan (pergelaran), makamiwah ngicen penghargaan Bali Kerti Nugraha Mahottama.

 

Ring pamargin Widya Tula (seminar) jagi ngunggahang unteng Kalimosaddha, Widyosadha, Sastra Panaweng Gering, Usadhi Pranawa, Usadhikanda makamiwah Dharma Usadha.

 

Majeng pamargin Kria Loka (loka karya) jagi ngrauhang makudang-kudang narawakya antuk tigang unteng bebaosan minakadi Pangenter Acara (Pembawa Acara), Ngreka Baligrafi, miwah Ngracik Loloh. Ring pamargin Prasara (pameran) jagi nyarengang 60 seniman prasi. Puniki pinaka pameran seni prasi pinih ageng ring Bali. 

 

"Yening ring pamargin Bulan Bahasa Bali ring warsa sadurungnyane kacihnayang antuk Utsawa (festival) Nyurat Lontar, warsane puniki ring kahanan gering  COVID-19, kadagingin antuk festival Gita Pangrastiti Pamahayu Jagat Ngider Bhuwana," baos Kun Adnyana.

 

Para penyuluh bahasa Bali saking makudang-kudang kabupaten/kota ring Bali sajeroning utsawa punika, antuk sinarengang nembangang tembang sane kaambil saking Pupuh Sanjiwani, antuk daging gegitan ngrastitiang mangda geringe puniki prasida matilar saha nyuciang kawentenan Bhuwana Agung.

 

Kun Adnyana ngawewehin, mapaiketan ring Wimbakara (lomba), wenten 17 soroh lomba sane pamiletipun saking  kategori umum makamiwah wenten sane ngangganin kabupaten/kota ring Bali.

 

Ring lomba kategori Umum minakadi  Lomba Pidarta Tingkat Universitas, Lomba Vlog, Lomba Artikel, Lomba Musikalisasi Puisi, Lomba Foto miwah Caption Mabasa Bali, Lomba Cipta Puisi, Lomba Cerpen, Lomba Prasi, Lomba Poster, miwah Lomba Komik Strip. 

 

Majeng lomba sane pamiletnyane ngangganin Kabupaten/Kota minakadi Lomba Nyatua Bali Krama PKK, Lomba Pidato Mabasa Bali Bendesa Adat, Lomba Debat Mabasa Bali,  Lomba Baligrafi, Lomba Ngetik Aksara Bali ring Komputer, Lomba Ngwacen Lontar Daa Taruna, miwah Lomba Nyurat Aksara Bali Pantaraning SD.  

 

Salanturnyane ring parikrama sesolahan (pergelaran) jagi nyarengang 16 Sanggar antuk kurator Bulan Bahasa Bali minakadi Prof Nyoman Suarka, Dr Komang Sudirga, miwah penggiat basa, aksara, miwah sastra Bali Gunayasa. 

 

Penghargaan Bali Kerti Nugraha Mahottama jagi kaicen majeng kalih tokoh sane sampun nyihnayang rasa sutindihnyane majeng kalestarian makamiwah panglimbak basa, aksara miwah sastra Bali. Penghargaan marupa lencana emas antuk jinah sane agengnyane satus yuta rupiah majeng soang-soang tokoh.

 

"Antuk makudang-kudang parikrama sane sampun kapidabdabin salami Bulan Bahasa Bali puniki, kaaptiang prasida kasemertiang saha mawesana becik majeng samian desa adat ring Bali pamekas sayuwakti dados genah sajeroning nginggilang basa, aksara, miwah sastra Bali," baos Kun Adnyana. (Gix) 


TAGS :

Komentar