Gubernur Koster Kaadegang pinaka Dewan Penasehat Utama PPS Kertha Wisesa 

  • 20 Februari 2021
  • 21:02 WITA
  • News
Gubernur Koster Kaadegang pinaka Dewan Penasehat Utama PPS Kertha Wisesa 

BADUNG, Balitopnwes.com - Gubernur Bali, Wayan Koster kaadegang pinaka Dewan Penasehat Utama Perguruan Pencak Silat (PSS) Kertha Wisesa Wilayah Bali ring rahina Sukra, 19 Februari 2021. Pamikukuhan kalaksanayang langsung antuk Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perguruan Pencak Silat (PPS) Kertha Wisesa, I Ketut Widiana Karya, nepek sareng pamargin Pujawali ring Padepokan PPS Kertha Wisesa sane magenah ring Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

 

Ketua DPP PPS Kertha Wisesa, I Ketut Widiana Karya kasarengin angga Dewan Pengurus, Dewan Guru, Dewan Pelatih, Dewan Pendekar, Dewan Wasit miwah Para Atlet nguningayang  pernyataan sikap ring ajeng Manggalaning jagat Bali.

 

“Bapak Wayan Koster miwah Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati pinaka Gubernur miwah Wakil Gubernur Bali sampun nitenin saha ngamargiang makudang-kudang program pemerintahan sane melanin pabuat krama melarapan antuk visi wiadin misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Program punika majanten dahat becik napi malih prasida nangiang sakancan widang, bilih-bilih sajeroning nincapang kawentenan Desa Adat wiadin Budaya Bali rumasuk Olahraga Seni Bela Diri Pencak Silat. Mapaiketan sareng parindikan punika, titiang iriki sayaga nguningayang  majeng samian angga ring PPS Kertha Wisesa sajeroning nyokong sakancan program-program Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster,” baos Widiana Karya.

 

Gubernur Bali, Wayan Koster ngaturang suksmaning manah saantukan sampun kaadegang pinaka Dewan Penasehat Utama PPS Kertha Wisesa Wilayah Bali. Manut Gubernur, pamikukuhan puniki majanten cihna nginggilang sepisanan prasida ngwantu pakilitan becik sareng perguruan puniki. 

 

“Titiang uning yening ring Bali wibuh antuk tetamian budaya, silih tunggilnyane  marupa olahraga bela diri pencak silat, saha puniki dados silih tunggil parindikan sane prasida kalimbakang ring Bali. Sangkaning punika, titiang nyokong kawentenan pencak silat puniki,” baosnyane.

 

Anggota DPR-RI 3 Periode saking Fraksi PDI Perjuangan puniki taler maosang yening angannyane sampun mabebaosan sareng KONI Bali sajeroning nglimbakang olahraga sane katureksain prasida ngrauhang medali emas, perak, wiadin perunggu ring undagan nasional. “Tiang nureksain yening pencak silat puniki pinaka olahraga sane prasida ngwangiang Provinsi Bali,” baosnyane.

 

Gubernur jebolan ITB puniki taler nganikain Badan Pengelola Aset Pemprov Bali mangda tanah duwen Pemprov Bali sane magenah ring Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung prasida kawigunayang pinaka Padepokan DPP PPS Kertha Wisesa sane jimbarnyane saking dasa are dados 20 are. Mawinan antuk kawentenannyane pinaka Dewan Penasehat Utama PPS Kertha Wisesa Wilayah Bali, Wayan Koster ngangkenin jagi sayan sering nureksain panglimbak perguruan mawinan perguruan punika sayan nincap.

 

Mangda DPP PPS Kertha Wisesa madue kearakter, jati diri sane sayan kukuh, samian kaaptiang sayan teleb ngamiletin pelatihan - pelatihan miwah nglimbakang atlet pesilat sane salanturnyane prasida ngwangiang Provinsi Bali wiadin Indonesia. “Cutetnyane titiang misadia dados Dewan Penasehat DPP PPS Kertha Wisesa. Mangda setata maju, saha nenten jagi makirig,” baos Gubernur Koster sane kasanggra antuk tepuk tangan miwah sambutan nganggen nada Cakra, Kertha Wisesa Jaya.

 

Ketua DPD PPS Kertha Wisesa Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Widiada maosang yening pamargin pamikukuhan Gubernur Wayan Koster pinaka Dewan Penasehat Utama PSS Kertha Wisesa Wilayah Bali pinaka galah sane dahating mabuat, nepek sareng Upacara Petirtan ‘Pujawali’ ring Padepokan miwah Upacara Penganugrahan Dewan Pendekar Utama Pusat sane akehnyane 19 diri. 

 

Antuk pangrauh Gubernur Wayan Koster pinaka Dewan Penasehat Utama, mawinan parindikan puniki taler pinaka galah majeng PPS Kertha Wisesa sajeroning nincapang angga. Saantukan kawentenan PPS Kertha Wisesa ring Pulo Dewata sampun wenten saking warsa 1940 sane katangiang antuk I Made Regog utawi Bapak Gunung saking Banjar Celagi Gendong, Kota Denpasar.

 

“Dumun wastannyane PPS ESTI utawi Eka Sentosa Stiti, miwah ring warsa 1973 wastannyane magentos dados PPS Kertha Wisesa. Sangkaning punika, titiang ngaturang suksma majeng Bapak Wayan Koster sane sampun sweca ledang dados Dewan Penasehat. Mugi puniki pinaka jalaran ngelimbakang kawentenan pencak silat pinaka seni, prestasi wiadin kerohanian sane pinaka pramanan saking Kertha Wisesa sane anut sareng visi Gubermur Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” baosnyane.(gix)


TAGS :

Komentar