Gubernur Koster Nyobiahang Minuman Arak Bali, Brem Bali, miwah Tuak Bali Pinaka Usaha Sane Sah Kaproduksi Wiadin Kalimbakang

  • 22 Februari 2021
  • 19:02 WITA
  • News
Gubernur Bali Wayan Koster

DENPASAR, Balitopnews.com - Perajin minuman fermentasi utawi destilasi khas Bali marupa Arak Bali, Tuak Bali, miwah Brem Bali majanten ngamolihang gatra sane becik, risampune kamedalang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Warsa 2021 ngeninin indik Bidang Usaha Penanaman Modal, sane kapikukuhang ring tanggal 2 Pebruari 2021.

"Mawinan melarapan antuk kawentenan Perpres Nomor 10 Warsa 2021 ngawinang minuman Arak Bali, Brem Bali, wiadin Tuak Bali pinaka usaha sane sah kaproduksi wiadin kalimbakang," sekadi punika kabaosang Gubernur Bali, Wayan Koster ring rahina Soma Wage, Kulantir (22 Februari 2021) ring Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar.

 

Dane ngawewehin, kawentenan Perpres Nomor 10 Warsa 2021 puniki pinaka pamargin saking Undang-Undang Nomor 11 Warsa 2020 ngeninin indik Cipta Kerja. Sadurungnyane taler sampun kapikukuhang Perpres Nomor 39 Warsa 2014 ngeninin indik Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup miwah Bidang Usaha Yang Terbuka antuk prasarat ring Bidang Penanaman Modal, pinaka panyalantarayan saking Pasal 12  ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Warsa 2007 ngeninin indik Penanaman Modal, antuk kawentenan industri minuman beralkohol  kapikukuhang pinaka bidang usaha tertutup.

 

Salanturnyane ring Undang-Undang Nomor 11 Warsa 2020 wenten geguat sane nguwah kawentenan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Warsa 2007 antuk ngamikukuhang minuman beralkohol nenten pinaka bidang usaha tertutup penanaman modal. Panglantur saking perubahan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Warsa 2007 kaunggahang ring Lampiran III, angka 31, 32, miwah 33 Perpres Nomor 10 Warsa 2021 sane maosang yening bidang usaha industri minuman keras madaging alkohol, alkohol anggur, wiadin malt terbuka untuk penanaman modal baru ring Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, wiadin Provinsi Papua antuk nguratiang budaya wiadin dresta ring wewidangannyane.

 

Industri minuman keras madaging alkohol, alkohol anggur, wiadin malt pinaka bidang usaha terbuka untuk penanaman modal baru ring Provinsi Bali pinaka panyawis saking utsaha sane sampun kalaksanayang antuk Gubernur Bali melarapan Surat Gubernur Bali Nomor : 530/2520/Ind/Disdagperin, tanggal 24 April 2019, mapaiketan sareng  pangapti mecikang pamargin pembinaan industri minuman beralkohol tradisional ring Bali mangda prasida nangiang widang ekonomi krama padesanan ring Bali mapaiketan sareng Perpres Nomor 39 Warsa 2014. 

 

Mapaiketan ring pangapti saking Surat Gubernur Bali Nomor : 530/2520/Ind/Disdagperin, Gubernur Koster maosang yening Menteri Perindustrian RI melarapan Dirjen Industri Agro sampun ngicen panyawit jagi ngwantu revisi Perpres Nomor 39 Warsa 2014 saha sinambi nyantosang perubahan Perpres ngusulang indik produk hukum daerah sajeroning nitenin kawentenan minuman fermentasi wiadin destilasi khas Bali.

Salanturnyane Pemerintah Provinsi Bali ring tanggal 29 Januari 2020 ngawit ngamargiang Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Warsa 2020 ngeninin indik Tata Kelola Minuman Fermentasi wiadin Destilasi Khas Bali sane nyokong kawentenan perajin bahan baku minuman fermentasi wiadin destilasi khas Bali, standardisasi produksi sajeroning mastikayang ring keamanan, legalitas, wiadin kasukertan Krama Bali. 

 

"Titiang tuekang malih melarapan antuk kawentenan Perpres Nomor 10 Warsa 2021, majanten ijin usaha industri wiadin perluasan usaha minuman fermentasi wiadin destilasi khas Bali pamekas Tuak Bali, Brem Bali, Arak Bali, produk artisanal miwah arak/brem sajeroning upacara keagamaan majanten prasida pisan kalimbakang antuk Krama Bali," pamicutetnyane ring ajeng Karo Hukum Pemprov Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana.(gix)

 


TAGS :

Komentar