Gubernur Koster Nyokong Perusda Nglimbakang Energi Bersih 

  • 23 Februari 2021
  • 22:02 WITA
  • News
Gubernur Bali Wayan Koster

DENPASAR, Balitopnews.com - Gubernur Bali Wayan Koster melarapan antuk virtual taler nyaksiang palinggatanganan Nota Kesepahaman utawi Memorandum of Understanding (MoU) pantaraning PT PLN Gas & Geothermal (PLNGG) sareng PT Dewata Energy Bersih (DEB) sane matetujon sajeroning Joint Study Pengembangan LNG Terminal Bali. 

Palinggatanganan Nota Kesepahaman kalaksanayang antuk virtual olih Moh. Riza Affiandi pinaka Direktur Utama PLN GG sareng Cokorda Alit Indra Wardhana  pinaka Direktur PT DEB, Anggara (23 Februari 2021) ring Denpasar.

 

Gubernur Koster maosang prakanti sane kawangun pantaraning Perusda Bali sareng PLNGG pinaka panglantur saking prakanti sane kawangun pantaraning Pemprov Bali sareng PT. PLN (Persero) sane sampun kalinggatanganin sinarengan daweg warsa 2019, sajeroning Penguatan Sistem Ketenagalistrikan antuk ngawigunayang Energi Bersih ring Provinsi Bali. 

 

Tetujon punika, manut Gubernur anut pisan sareng Visi Pemerintah Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melarapan Pola Pembangunan Semesta Berencana nyujur Bali Era Baru sane kalaksanayang melarapan antuk 22 misi, pamekas misi ka-21 minakadi nglimbakang tata titi kauripan krama Bali, nitenin wewidangan sane resik, asri miwah luih, antuk tetujon kaping kalih  ngulati wewidangan sane bersih, asri miwah luih, sane kalaksanayang sajeroning ngwangun Pulo Bali sane resik, asri miwah luih.

 

“Bali majanten nenten madue sumber daya alam wiadin mineral pinaka pembangkit listrik, nanging pamikayun sane ageng nganutin sareng regulasi energi wiadin kelistrikan nasional, minakadi sajeroning nyaga kawentenan palemahan Bali mangda  resik ngawit ring ulu kantos teben, miwah pangupaya titiang sajeroning nyokong badan usaha milik daerah / Perusda Bali wiadin badan usaha lokal sajeroning midabdabin kawentenan infrastruktur, logistik majeng pembangkit listrik, utaminipun sane lakaranipun saking energi bersih marupa gas alam. Mawinan tiosan jagi dahating mawiguna nanging taler prasida mawesane becik majeng daerah, saantukan prasida nincapang pendapatan asli daerah (PAD) saking widang energi,” baos Koster.

 

Dane maosang ri kala pandemi puniki, beban puncak kelistrikan Bali kajantenang banget nedunang ngawit saking 900 MW dados 600 MW, nanging kawentenan kelistrikan Bali majanten jagi keni rebound selami 1-2 warsa sane jagi rauh.  Mawinan kapasitas wiadin daya mampu kelistrikan Bali patut kapidabdabin becik. Ring galahe mangkin katureksain pinaka galah becik sajeroning midabdabin kelistrikan Bali.

 

Sangkaning punika, Dane ngaptiang palinggatanganan MoU puniki dados pidabdab pangawit majeng Pemerintah Provinsi Bali melarapan badan usaha (PT. Dewata Energi Bersih) sane ngwangun prakanti sareng  PT. PLN Gas miwah Geothermal sajeroning midabdabin infrastruktur wiadin logistik terminal gas, nyediang listrik majeng majeng pembangkit listrik sane wenten ring Bali.

 

Direktur Utama PT PLN (Persero)  Zulkifli Zaini maosang, madasar antuk visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, sane nitenin becik kasucian miwah karajegan palemahan Bali, kawentenan infrastruktur energi sane jagi kalimbakang majanten mangda nenten raris ngaonang kalestarian palemahan saha ngutamayang kawentenan nilai kearifan lokal. 

 

Sangkaning punika, manutnyane, PLN sajeroning ngicen ayahan ring kelistrikan Bali ngutamayang energi bersih silih tunggilnyane Pembangkit Listrik malakar antuk bakar Gas. PLN tiosan midabdabin becik kawentenan pembangkit listrik eksisting saha ring galahe mangkin PLTDG Pesanggaran kapasitas 200 MW, PLN taler midabdabin sajeroning nglaksanayang relokasi PLTG/GU ring Pesanggaran antuk kapasitas 300 MW pinaka pangupaya nagingin kebutuhan beban ring Bali salanturnyane saha  penguatan sistem kelistrikan Bali sajeroning ngardi Bali Mandiri Energi Bersih. 

 

Sajeroning nyaga sistem kelistrikan Bali, PLN taler ngwangun integrasi sistem tenaga listrik Jawa-Bali pinaka sistem interkoneksi kelistrikan pinih ageng ring Indonesia.

 

Ri kala nagingin bahan bakar Pembangkit Listrik Gas ring Pesanggaran jagi ngawigunayang gas alam, inggian sane marupa cair (Liquified Natural Gas / LNG). Sane mangkin PLN sampun madue kontrak jangka panjang sareng produsen LNG BP Tangguh. 

 

Pikobet pinih ageng sane kaarepin mapaiketan ring kawentenan pasokan gas alam minakadi infrastruktur gas nenten akeh, pamekas infrastruktur sane mapaiketan sareng terminal LNG rumasuk transportasi LNG wiadin sarana panyokong sane tiosan.


 

Sangkaning punika, manutnyane nota kesepahaman studi kelayakan kajian mapaiketan ring panglimbak bisnis LNG sane kalaksanayang puniki majanten dados pangawit prakanti sajeroning ngelimbakang Infrastruktur Terminal Penerima miwah Regasifikasi Liquefied Natural Gas (LNG) ring Provinsi Bali pantaraning PT PLN GG sareng PT Dewata Energi Bersih, sajeroning ngawigunayang potensi bisnis pengembangan Terminal Penerima sareng Regasifikasi LNG ring Bali wiadin bisnis turunan sane tiosan ring Propinsi Bali. 

 

Pangaptine yening kajian kelayakan prasida kabaosang feasible, majanten samian angga jagi ngelanturang  bebaosan indik konsep kerjasama  saha kaunggahang ring dokumen perjanjian definitif saha ring pamarginnyane majanten mangda setata madasar antuk prinsip tata kelola perusahaan sane becik .(gix)


TAGS :

Komentar