Menparekraf Sandiaga Uno Ngajiang Becik Pamargin Pameran IKM Bali Bangkit

  • 27 Februari 2021
  • 21:02 WITA
  • News
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno kasarengin Nur Asia Uno rauh ring Pameran IKM Bali Bangkit

 

DENPASAR, Balitopnews.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno kasarengin Nur Asia Uno rauh ring Pameran IKM Bali Bangkit ring Taman Budaya Provinsi Bali, Saniscara (27 Februari 2021). Ring panodyanyane, Menparekraf kasarengin antuk Gubernur Bali Wayan Koster miwah Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Putri Suastini Koster.

 

Ketua Dekranasda Putri Koster nlatarang, pameran puniki matetujon ngwantu pelaku industri kecil dan menengah (IKM) Bali mangda prasida matangi malih ring kawentenan Covid-19 sane ngawinang adol-adolannyane udu. Tiosan punika, pemeran puniki taler pinaka pahan saking pangupaya nglestariang kerajinan khas Bali sekadi tenun songket wiadin endek sane ring pungkuran puniki akeh katulad saha kakaryanin massal nganggen mesin utawi bordir.

 

Putri Koster ngawewehin, saantukan pangargannyane sane murah saihang sareng asil tenun tradisional, krama raris akehan numbas sane bordir. Motifnya katempa, konsumennyane taler kaambil. Ngarepin parindikan punika, anggannyane ngambil pamargi antuk nguningayang mangda kain bordir motif songket kawigunayang pinaka busana. Majeng ring kain kamen, kapatutang nganggen songket asil tenun tradisional. 

 

Gubernur Wayan Koster maosang pameran IKM Bali Bangkit sampun mabukti ngicen pawesana becik sajeroning nangiang ekonomi krama, pamekas pelaku IKM kerajinan khas Bali sane wenten ring kabupaten/kota. “Cutetnyane, ring tengahing pandemi iraga nenten dados mararian, nanging mangda taler wenten parikrama sane prasida kalaksanayang,” baosnyane.

 

Pemeran IKM Bali Bangkit warsa 2021 sane kakawitin saking tanggal 1 Pebruari sane sampun lintang sampun karasayang kawigunannyane olih 50  IKM sane ngamiletin pameran. “Rauh mangkin, agengnyane transaksi ring pameran IKM Bali Bangkit sampun nyantos Rp 1,5 miliar. Majanten rumasuk ageng ring tengahing pandemi. Yening nenten wenten pamargin pameran sekadi punika, manawi perajin nenten prasida maadolan,” pawewehnyane.

 

Dane ngaptiang, panodya saking Menparekraf kasarengin makudang-kudang angga prasida ngaatang kayun pelaku IKM sajeroning ngamiletin pameran. Tiosan punika, panodya saking Menparekraf taler kaaptiang prasida ngerangang kayun krama Bali sajeroning nangiang ekonomi ring Bali. “Suksma pisan ssaantukan sampun banget nguratiang pariwisata Bali,” baosnyane.

 

Menparekraf Sandiaga Uno nureksain pamargin pameran IKM Bali Bangkit ring tengahing pandemi pinaka pamargi sane dahat becik. “Iriki tiang prasida nyantenang ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, mawit saking asil tenun kantos kerajinan emas, perak rauhing ukiran kayu sane sampun kapidabdabin becik saha ngicen selah usaha majeng pelaku IKM,” baosnyane.

 

Tiosan ngicen pawesana becik majeng ekonomi saha mungkah selah pikaryan ring tengahing pandemi, Dane taler nyokong utsaha nglestariang kerajinan khas Daerah Bali sane kaulengang ring pameran  puniki. Dane taler maosang yening pangupaya nyaga keaslian produk lokal sekadi tenun wiadin sane tiosan, muatang kawijakan sane prasida mastikayang indik kualitas wiadin keaslian produk. 

 

“Sekadi napi sane kabaosang Ibu Gubernur indik produksi massal kain motif tenun khas Bali sane ring pamuputnyane akehan karuruh antuk konsumen. Puniki sekadi sesenggake, sampun ulung katiben antuk jan, motifnyane katulad, konsumennyane taler kaambil. Parindikan puniki majanten mangda nenten kabanggeang,” baosnyane.

 

Menparekraf Sandiaga Uno taler maosang indik pangrencana Bali mungkah pangrauh wisatawan duranegara sane kantun kapidabdabin mangda sayukwati becik. Antuk program vaksinasi sane ring galahe mangkin kamargiang ring makudang-kduang genah antuk setata ngamargiang prokes, Dane ngaptiang pariwisata pamekas ring Bali prasida digelis katangiang malih. Napi malih Dane maosang, Bali prasida antuk target vaksinasi pinih ageng ring paletan kapertama sane kaulengang majeng tenaga kesehatan. “Sane mangkin kantun kalaksanayang vaksinasi paletan kaping kalih sane jagi taler ngruruh pamikarya pariwisata,” baosnyane.

 

Gubernur Wayan Koster nuekang yening ring galahe mangkin Pemprov Bali  mautsaha ageng sajeroning nees panglimbak Covid-19 sane kaaptiaang prasida nees kawentenan Covid-19 kantos level kalih digit. Yening sampun kapidabdabin becik, majanten jagi ngicen pawesana becik majeng pariwisata bali saha wisatawan jagi digelis rauh ke Bali rikala Bali sampun kabungkah malih majeng wisatawan. (Gix) 


TAGS :

Komentar