Pamargin Vaksinasi Nasional, Gubernur Koster: Nangiang Pariwisata Sane Kaulengang Kapertama

  • 28 Februari 2021
  • 20:02 WITA
  • News
Gubernur Bali Wayan Koster

BADUNG, Balitopnews.com - Gubernur Bali Wayan Koster ngajiang becik pamargin  program vaksinasi nasional sane kalaksanayang sinarengan ring Indonesia nemonin rahina Redite 28 Februari 2021. Parikrama puniki pinaka pangupaya nyaga kesehatan sepisanan pinaka pangupaya nangiang ekonomi Bali pamekas pariwisata.

 

Parindikan punika kakantenang ri kala Gubernur Koster ngabih Menteri Kesehatan  (Menkes) Budi Gunadi Sadikin nureksain pamargin vaksinasi drive thru ring wewidangan BNDCC Nusa Dua-Badung,  Redite (28 Februari 2021) 

 

Manut Gubernur Koster, nangiang pariwisata pinaka parindikan sane kautamayang riin. "Titiang kasarengin antuk makudang-kudang menteri sane mapaiketan sampun midabdabin indik kawentenan zona hijau sane ring salanturipun prasida karauhin olih wisatawan domestik wiadin wisatawan duranegara. Sangkaning punika, ngiring sareng-sareng nyokong program nasional sane kaulengang ring widang pariwisata, mawinan prasida digelis nangiang ekonomi ring Bali. Sampunang ajerih ngamiletin vaksin. Saantukan yening prasida digelis kalaksanayang, majanten pariwisata taler prasida digelis katangiang malih," baos Gubernur Koster.

 

Menkes Budi Gunadi Sadikin maosang yening widang pariwisata wantah sane kautamayang sajeroning ngamolihang vaksinasi ring masa pandemi Covid-19 puniki. Saantukan pariwisata banget kaandelang ring Bali pinaka panyokong ekonomi krama. 

 

Dane ngawewehin, pamargin vaksinasi gotong-royong pantaraning pemerintah daerah sareng angga swasta sane katureksain langsung antuk Kementerian Kesehatan RI puniki pinaka pidabdab sinarengan sajeroning ngarepin Covid-19. Ring parikrama puniki taler kamargiang majeng limang tali pelaku pariwisata ring Bali, rumasuk para wreda wiadin graber.

 

"Layanan vaksinasi drive thru sane kaulengang ring wewidangan BNDCC Nusa Dua pinaka ayah-ayahan vaksinasi kapertama ring Indonesia, napi malih ring Asia Tenggara.  Ayah-ayahan vaksinasi drive thru pinaka prakanti pantaraning Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata Provinsi Bali sareng Grab miwah Good Doctor antuk kaselehin Kementrian Kesehatan RI," baos Menkes  Budi Gunadi.

 

Sane kaulengang sajeroning pamargin vaksinasi sane kalaksanayang salami limang rahina puniki wantah limang tali diri, antuk nganggen vaksin Sinovac. Saantukan vaksin puniki sane pinih riin kapolihang. 

 

Sajeroning nglaksanayang vaksinasi pinaka pangupaya nangiang pariwisata ring tengahing pandemi, anggannyane nyarengang krama mangda nyokong pamargin vaksinasi gotong-royong puniki saha mangda sampunang kantos ajerih nglaksanayang vaksin. Indonesia nganggen petang soroh vaksinasi, minakadi Sinovac, Astra Zeneca, Pfizer Inc and Biontech miwah Novavax.

 

"Iriki ring Indonesia nganggen petang soroh vaksin, saantukan jagate sane keni pandemi Covid-19 saling ngariinin mangda prasida ngamolihang vaksin. Selami sampun lulus uji coba miwah madue izin saking WHO wiadin BPOM majanten jagi kawigunayang. Saantukan ring Indonesia kalikita wenten tigang atus diri krama sane padem ngarahina sangkaning Covid-19, antuk siya tali diri padem salami asasih. Yening nenten digelis kamargiang vaksin, majanten sane padem sangkaning Covid-19 nyabran warsa prasida kantos 108.000 diri. Antuk punika vaksinasi majanten mangda digelis kamargiang. Vaksin puniki taler nenten pinaka bisnis, nanging sayuwakti pinaka parikrama sosial," baos Menkes Budi Gunadi.

 

Dane ngangkenin yening pemerintah majanten nenten prasida makarya praragan saha kapatutang ngwangun prakanti sareng angga sane tiosan.  "Mawinan kapatutang ngwangun pamargi gotong-royong mangda ekonomi prasida digelis katangiang. Nanging dasar ipun majanten mangda krama nenten kakeniang prabea. Antuk punika konsep gotong-royong saking soang-soang perusahaan sane wenten ring Bali prasida nyediayang vaksin sane matios-tiosan, mangda nenten wenten pasaing indik kawentenan vaksin," baos Budi Gunadi. Manutnyane, melarapan antuk sinarengan majanten jagi prasida ngarepin Covid-19 sane majanten jagi mawesana becik majeng samian angga.

 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno sane taler rauh melarapan antuk virtual, maosang yening pidabdab ngwaliang pariwisata Bali melarapan antuk program vaksinasi nasional puniki majanten prasida dados tetuladan ring jagate.  "Sangkaning punika ngiring laksanayang sane pinih becik majeng krama Indonesia pamekas Bali. Sane sampun sayuwakti kamargiang becik antuk Menteri Kesehatan RI sane kasokong antuk Grab Indonesia miwah Good Doctors sajebag Indonesia. Pangawit pamargin vaksinasi pinaka silih tunggil pangupaya sajeroning ngarepin Covid-19,"baos Menparekraf Sandiaga Uno.

 

Melarapan antuk pamargin vaksinasi nasional puniki sepisanan drive thru vaksinasi puniki, kaaptiang prasida kaanggen galah majeng Bali, mawinan prasida nangiang malih ekonomi Bali saha luput saking kawentenan Covid-19. Antuk tag line KITA vs CORONA "Antuk Sinarengan Nyokong Pamargin Vaksinasi" miwah Nyujur Bali Zona Hijau.

 

Ring galahe punika, taler karauhin antuk Wakil Gubernur Bali Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya miwah Kapala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa. (Gix) 


TAGS :

Komentar