Mungkah Webinar BPJS Ketenagakerjaan, Wagub Bali Cok Ace Ngelingang Indik Mabuatnyane K3

  • 03 Maret 2021
  • 19:03 WITA
  • News
Wagub Cok Ace ri kala mungkah pamargin Webinar ‘Penguatan Sumber Daya Manusia sane Unggul miwah Berbudaya K3

BADUNG, Balitopnews.com - Sajeroning nees kawentenan angka kecelakaan kerja sane ring galahe mangkin kantun kakantenang ageng, Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati ngelingang indik mabuatnyane rasa eling samian angga sajeroning ngamargiang budaya Kesehatan miwah Keselamatan Kerja utawi sane ketah kabaos K3. 

Parindikan punika katuekang antuk Wagub Cok Ace ri kala mungkah pamargin Webinar ‘Penguatan Sumber Daya Manusia sane Unggul miwah Berbudaya K3 ring samian Sektor Usaha’ sane kalaksanayang BPJS Ketenagakerjaan, Buda (3 Maret 2021) ring Legian Kuta. Tiosan kalaksanayang antuk offline madasar protokol kesehatan, parikrama puniki taler kamargiang antuk online.

Wagub Cok Ace nlatarang, kawentenan kecelakaan kerja ring Indonesia rumasuk ageng. Saking data BPJS Ketenagakerjaan, ring warsa 2019 kalikita wenten 114.235 kasus kecelakaan kerja. Ring warsa 2020, galah Januari kantos Oktober, BPJS ngalikita wenten 177.161 kasus kecelakaan kerja, 53 kasus pinyungkan sangkaning makarya, antuk solas kasus sangkaning Covid-19. Angka puniki kauningin antuk BPJS Ketenagakerjaan saking klaim sane kaajuang mapaiketan ring kecelakaan kerja sane nibenin pamikarya. 

Manut Cok Ace, majanten prasida akehan kawentenannyane saantukan nenten samian pamikarya dados nyarengin ring BPJS Ketenagakerjaan. “Parindikan puniki patut kapikayunin saantukan mawesana majeng indeks pembangunan manusia wiadin indeks pembangunan ketenagakerjaan,” baosnyane. 

Sangkaning punika, Dane nyarengang samian pemangku kepentingan  inggian ring pengusaha, serikat pekerja wiadin krama mangda sayan nincapang panureksan wiadin rasa elingnyane indik mabuatnyane pamargiang budaya K3 dalam ring genah makarya.

Guru Besar ISI Denpasar puniki taler maosang, kahanan kaon sane ring galahe mangkin nibenin widang usaha majanten pawesana sangkaning pandemi Covid-19. 

Dane ngawewehin, pemerintah pusat wiadin daerah setata mautsaha nglaksanayang makudang-kudang pamidabdab sajeroning nangiang widang ekonomi, kamargiang sinarengan sareng pangupaya ngarepin kawentenan Covid-19. Majeng ring wewidangan Bali sane banget ngandelang pariwisata, pemerintah sampun ngambil kawijakan sekadi ngicen ijin majeng wisatawan domestik daweg bulan Juli 2020 sane sampun lintang. 

Cok Ace maosang, kawijakan punika majanten prasida nangiang ekonomi Bali kantos ring panguntat warsa sane sampun lintang. Nanging panglimbak kawentenan Covid-19 sane sayan ngosahang, ngawinang pemerintah ngawatesin parikrama sane prasida kalaksanayang. 

Yadiastun asapunika, dane nuekang pisan yening pemerintah majanten mikayunin parindikan puniki saha setata mautsaha ngambil kawijakan sane prasida nangiang ekonomi Bali. Silih tunggil program sane ring galahe mangkin kantun kabligbagang wantah Free Covid Corridor (FCC). Melarapan antuk program puniki, Bali jagi nyanggra pangrauh wisatawan manca negara sane sampun kavaksin.  Punika taler, sane jagi nyanggra pangrauh wisatawan majanten mangda taler sampun kavaksin. 

Tiosan ring program FCC, Wagub Cok Ace sane taler pinaka Ketua BPD PHRI Bali taler ngutsahayang kawentenan pinjaman lunak majeng pelaku pariwisata. Cok Ace nyarengang para pamikarya mangda setata ngaatang angga, majanten kahanan kaon sekadi mangkin jagi prasida mawali sekadi jati mula.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusra Papua Toto Suharto ngaturang suksma antuk pangrauh Wagub Cok Ace sajeroning pamargin webinar. Manutnyane parikrama puniki katujuang mangda kawentenan BPJS Ketenagakerjaan sayan becik mawinan prasida mastikayang kasukertan para pamikarya. Ring galahe punika, BPJS Ketenagakerjaan nyukserahang santunan jaminan kecelakaan kerja. Antuk simbolis, santunan kasukserahang Wagub Cok Ace majeng kalih diri ahli waris. Wagub Cok Ace ngaptiang mangda santunan saking BPJS puniki prasida ngirangin tategenan kauripan kulawarga sane katilarin.(gix)


TAGS :

Komentar