Putri Koster Ngajiang Becik Kolaborasi Penyair sareng Perupa ring Buku 'Gajah Mina'

  • 17 Maret 2021
  • 21:03 WITA
  • News
Putri Suastini Koster

DENPASAR, Balitopnews.com - Putri Suastini Koster sane ketah kauningin pinaka penyair ngajiang becik alih kreasi puisi, lukisan miwah sketsa asil kolaborasi penyair Dewa Putu Sahadewa sareng perupa Made Gunawan sane kaunggahang ring buku puisi ‘Gajah Mina’. 

 

Panampen becik punika kabaosang ri kala Dane nyarengin pamargin acara timbang pandang alih kreasi puisi, lukisan miwah sketsa sajeroning buku puisi ‘Gajah Mina’ sane kalaksanayang antuk hybrid, ngadungang offline sareng online. 

 

Narawakya miwah pamilet sane rauh ring Ruang Sinema Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali kawatesin kawetenannyane. Putri Koster nyarengin antuk daring saking ruang kerja ring Gedung Jayasabha, miwah pamilet tiosan ngamiletin antuk daring saking genah soang-soang.

 

Putri Koster maosang antuk kawentenan buku puisi ‘Gajah Mina’ dados bukti yening pandemi Covid-19 nenten ngareredang kreativitas seniman Bali sajeroning makarya reriptan seni. Manutnyane, kreativitas sane kacihnayang antuk para seniman wiadin budayawan Bali ring tengahing pandemi majanten pinaka parindikan sane dahat becik saantukan mapaiketan sareng pangupaya nyaga imun tubuh. “Ri kala seniman makarya reriptan,  jagi prasida ngwetuang rasa bagia saantukan madasar antuk kalascaryan. Punika majanten jagi ngicen pawesana becik majeng imun makamiwah sradha bakti majanten mangda taler setata kukuh ring tengahing pandemi,” baosnyane.

 

Mapaiketan sareng alih kreasi lukisan  sareng puisi sane kaunggahang ring buku puisi,  Putri Koster nureksain pinaka parindikan sane dahat becik. Saking pengalamannyane pinaka penyair, inspirasi sajeroning nyurat puisi majanten seringan metu ri kala manggihin lukisan, foto wiadin gambar. 

 

“Ri kala nyurat puisi, titiang ngrasayang akeh pisan inspirasi sane metu ri kala manggihin foto utawi lukisan. Ri kala nyantenang foto sane ngambil unteng gothic, jagi ngawetuang puisi sane serem. Punika taler yening nyantenang foto wiadin gambar pemandangan jagi prasida ngwetuang puisi sane romantis. Banggeang rasa wiadin emosi metu ring angga sarira mawinan prasida ngamedalang puisi sane dahat ngulangunin,” baosnyane. 

 

Saking pengalaman punika, Dane uning pisan indik sapunapi sane karasayang antuk penyair Dewa Sahadewa sane kantos kadaut kayune makarya sesuratan puisi risampune nyantenang lukisan pikaryan perupa Made Gunawan. Dane ngaptiang, kolaborasi kalih seniman puniki dados tetuladan seniman sane tiosan, mawinan prasida ngawetuang alih kreasi sane tiosan, mawinan sayan wibuh kawentenan susastra sane wenten, inggian marupa puisi wiadin lukisan. Tiosan punika, reriptan luih sekadi puniki kaaptiang prasida ngawirangang kayun para yowana mawinan sayan kadaut ngwacen puisi saha nenten raris akehan katiben gatra hoax sane akeh kapanggihin ring media sosial. 

 

Istri saking pamucuk jagat Bali puniki taler nguningayang yening sane mangkin wenten uratian saking Gubernur Bali Wayan Koster majeng pangupaya ngelimbakang seni non-tradisi sane sadurungnyane kirang kauratiang. 

 

Dane maosang, Pemprov Bali ngicen genah saha galah sajeroning nglimbakang seni-non tradisi melarapan antuk Festival Seni Bali Jani. “Pemerintah sampun ngicen genah, sane mangkin swadarman seniman wiadin budayawan sajeroning nagingin genah sane sampun kacumawisang melarapan antuk reriptan sane luih napi malih kantos prasida go international,” Dane ngawewehin. 

 

Tiosan melarapan antuk Festival Seni Bali Jani, Pemprov Bali taler sampun ngawitin pewangunan Pusat Kebudayaan Bali ring Gunaksa, Kabupaten Klungkung sane karencanayang prasida puput ring warsa 2023. Dane maosang, kawentenan Pusat Kebudayaan Bali puniki majanten jagi ngicen pawesana becik majeng para seniman wiadin budayawan Pulo Dewata sajeroning ngawetuang reriptan-reriptan sane mautama.

 

Penyair Dewa Putu Sahadewa ngaturang suksma antuk panyanggra becik saking Putri Koster. Dane maosang, buku puisi Gajah Mina wiwilan ipun kadasarin antuk lukisan Gajah Mina pikaryan Made Gunawan. Lukisan sane nyaritayang indik kawentenan makhluk mitos ring tengahing segara sane banget ngadautin kayun Sahadewa. 

Metu rasa sane matiosan karasayang Sahadewa ri kala manggihin pikaryan Gunawan mawinan samian puisi prasida kakaryanin selami asasih. Kolaborasi puniki sayan ngadautin saantukan makudang-kudang lukisan Gunawan prasida kakaryanin pinaka panyawis saking reriptan puisi Sahadewa.

 

Panyanggra becik majeng kolaborasi penyair sareng perupa puniki taler kabaosang kritikus sastra Prof. Dr. Nyoman Dharma Putra. Dane maosang yening reriptan puniki pinaka pasatmian, pinaka dialog estetik kalih seniman sane prasida ngawetuang reriptan dahat luih. “Ring pikaryan puniki, ngawetuang buku puisi sane kadasarin antuk lukisan. Ring selanturnyane tiang ngaptiang wenten lukisan sane wiwilan ipun madasar antuk puisi,” pangaptinnyane.(gix)


TAGS :

Komentar