Putri Koster Nyarengin Webinar 'Cerdas Kelola Ekonomi Keluarga di Masa Pandemi Covid-19'

  • 07 April 2021
  • 22:04 WITA
  • News
Putri Suastini Koster

DENPASAR, Balitopnews.com - Ketua TP PKK Provinsi Bali Putri Koster ngamiletin webinar sane kalaksanayang antuk TP  PKK  pusat sane ngunggahang unteng 'Cerdas Kelola Ekonomi Keluarga di Masa Pandemi Covid-19’ sane kalaksanayang antuk virtual saking Ruang Kerja  Gedung Jayasabha, Denpasar, Buda (7 April 2021).

 

Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian nlatarang pandemi Covid-19 sampun ngawetuang konstraksi majeng panglimbak ekonomi Indonesia. Sajeroning ngarepin pandemi puniki, pemerintah ngambil makudang-kudang kawijakan ring widang ekonomi antuk tetujon mangda kahanan ekonomi nasional nenten kantos kaon pisan. Makudang-kudang kawijakan sapatutnyane prasida kasanggra becik antuk para kader PKK, mawinan wantuan utawi kawijakan sane kamedalang pemerintah prasida karasayang kawigunannyane kantos ring rumah tangga sane pinaka pagubungan pinih alit.

 

PKK melarapan  10 program pokoknyane madue program sane majanten dahat becik, sangkaning punika PKK patut mrasidayang dados motivator pamekas nangiang kayun krama mawinan nenten pasrah ngarepin pandemi. Sapunapi krama prasida ngaatang angga ngawigunayang samian parindikan ring wewidangan soang-soang mawinan mawiguna.

 

“I raga mangda taler prasida nangiang widang UMKM sane wenten ring desa, nyokong krama mangda prasida ngawigunayang tanah pekarangan, nincapang kawagedan krama wiadin utsaha tiosan mangda prasida ngwantu ngulati ketahanan keluarga ring tengahing pandemi," pawewehnyane.

 

Kader PKK ring sajebag Indonesia taler kaaptiang prasida nyokong pemberdayaan rauhing ring desa antuk ngawigunayang anggaran sane kaicen pemerintah mawinan prasida nyokong kulawarga sajeroning nincapang kasukertan. 

 

"Tiang ngaptiang ring samian pengurus PKK saking undagan provinsi rauhing kabupaten/kota, ngawigunayang sabecik-becikne dana anggaran sane kamedalang antuk pemerintah. Sane mangkin kabuatang mangda sayuwakti tedun ka lapangan, nenten makarya ri kala wenten pacentokan kemanten, nanging makarya madasar antuk manah lascarya sajeroning nincapang kasukertan kulawarga," baosnyane.

 

Sajeroning webinar sane karauhin antuk TP PKK Provinsi miwah Kabupaten/Kota sajebag Indonesia puniki, wenten makudang-kudang narawakya sane nyarengin minakadi dr Tirta Mandira Hudhi pinaka dokter sepisanan entrepreneurship UMKM,  Eko Puryanto (Analis Hukum Ahli Madya) saking Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, antuk moderator Habibie Nasution saking Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.(gix)


TAGS :

Komentar