Wagub Cok Ace Nyanggra Pangrauh Ni Nengah Widiasih, Atlet Sane Ngamolihang Medali Paralimpiade Tokyo

  • 04 September 2021
  • 17:09 WITA
  • News
Wagub Cok Ace Nyanggra Pangrauh Atlet Sane Ngamolihang Medali Paralimpiade Tokyo

BADUNG, Balitopnews.com - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) kasarengin Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa nyanggra pangrauh Ni Nengah Widiasih, atlet angkat besi putri sane ngamolihang medali perak sajeroning  Paralimpiade Tokyo 2020 ring terminal kedatangan domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Saniscara (4 September 2021). 

Nyarengin ring kelas 41 kg, atlet sane embas ring Karangasem 12 Desember 1992 prasida ngwangiang Indonesia melarapan antuk angkatan terbaik 98 kg ring babak final daweg rahina Wraspati (26/8/2021). Medali perak sane kapolihang Widiasih dados medali kapertama majeng kontingen Indonesia sajeroning pamargin Paralimpiade Tokyo 2020.

Ngangganin krama wiadin Pemerintah Provinsi Bali, Wagub Cok Ace ngaturang selamat saha rumasa bangga antuk napi sane sampun kapolihang Nengah Widiasih ring parikrama olahraga dunia punika. 

“Rahinane puniki pinaka rahina sane dahat bagia saantukan silih tunggil putri terbaik Indonesia prasida ngamolihang prestasi sajeroning parikrama ParalimpiadeTokyo,” baosnyane. 

Wagub Cok Ace nlatarang, napi sane kapolihang antuk Widiasih majanten nenten ngwangiang Bali kemanten, nanging ngwangiang Indonesia. Mapaiketan sareng napi sane sampun prasida kapolihang punika, Wagub Cok Ace ngaturang suksma antuk sokongan saking yayah rena wiadin pelatih saantukan sampun ngicen galah majeng Widiasih sajeroning nincapang prestasi ipun. 

Guru Besar ISI Denpasar puniki ngaatang anggan Widiasih mangda setata latihan mawinan setata prasida nincapang prestasi. Dane ngawewehin, napi sane sampun kapolihang olih Widiasih prasida raris ngaatang angga sane tiosan. 

“Saking Widiasih iraga malajah napi sane kabaos semangat. Yening kabisan utawi bakat sane kaduwenang sayuwakti katelebang, majanten samian jagi prasida madue prestasi nganutin kabisan soang-soang,” baosnyane. 

Pinaka cihna apresiasi saha penghargaan, Pemprov Bali ngicen bonus Rp. 50 yuta majeng atlet angkat besi sane mayusa 28 warsa. Wagub maosang, napi sane kaicen antuk pemerintah sampun majanten nenten masaih sareng sapunapi utsaha saking Widiasih mangda prasida ngwangiang wangsa panegara. Nanging Dane ngaptiang mangda parindikan puniki prasida kaaksamayang riantukan kawentenan jagate sekadi mangkin. 

“Imbangang sareng prestasi sane sampun kapolihang, jinah sane kaicen majenten nenten wenten ajine. Nanging tiang ngaptiang puniki prasida ngawetuang rasa bagia saha rasa bangga,” baosnyane.

Widiasih ngaturang suksma antuk uratian sane kaicen saking pemerintah wiadin samian krama. Dane ngaturang suksma pisan majeng insan pers Indonesia sane sampun ngamiletin saha ngetut utsahayane pinaka atlet sajeroning pamargin Paralimpiade Tokyo. 

"Ngawit saking pelatnas rauhing pertandingan ring Tokyo, angga media Indonesia setata nguningayang utsaha sane sampun kalaksanayang irika majeng krama ring Indonesia. Antuk punika atlet paralimpiade prasida kauningin antuk krama ring Indonesia,” baosnyane. 

Risampune puniki, Dane ngangkenin nenten akeh madue galah sajeroning masandekan wiadin mapupul sareng kulawarga saantukan jagi midabdabin pamargin World Championship ring Georgia, November 2021 sane jagi rauh. Widiasih maosang, kejuaraan puniki pinaka kualifikasi kapertama majeng Paralimpiade Paris 2024. Antuk ngalungsur dukungan miwah pangrastiti saking krama Indonesia pamekas Bali, Dane ngaptiang prasida nincapang prestasi ring Paralimpiade Paris. 

Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Bali I Komang Dharma Wijaya nguningayang rasa bangga majeng napi sane kapolihang antuk atletnyane. Pangaptine pateh sekadi Widiasih, Dane ngaptiang prestasi punika majanten mangda setata prasida katincapang.(gix)


TAGS :

Komentar