Dekranasda Mawali Nglaksanayang Pameran Bali Bangkit, Ngwantu Ekonomi ring Tengahing Pandemi

  • 12 September 2021
  • 23:09 WITA
  • News
Ketua Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Putri Koster

 

DENPASAR, Balitopnews.com - Pameran Bali Bangkit sane sampun lintang sampun macihna prasida mawesana becik majeng ekonomi Bali sane sayan kaon sangkaning  pandemi Covid-19. 

 

Ketua Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Putri Koster maosang parindikan punika ri kala pamargin technical meeting majeng calon pamilet Pameran ring Jayasaba Denpasar, Redite (12 September 2021).

 

Putri Koster taler maosang majeng para pelaku UMKM/IKM sane kepah dados kalih paletan yening pamargin Pameran Bali Bangkit, Dekranasda Provinsi Bali sampun ngamikukuhang makudang-kudang geguat.

 

"Parindikan-parindikan sane sandang uratiang sekadi, nenten kadadosang mamerang produk kerajinan tiruan songket/endek wiadin makudang-kudang kerajinan sane malakar antuk alpaka,” baosnyane. 

 

Putri Koster nlatarayang yening Dekranasda Bali setata mautsaha nyokong kawentenan produk kerajinan mangda prasida masaing sareng produk mewah sane wenten ring pusat perbelanjaan. 

 

“Yening dumun barang kerajinan iraga kagenahang utawi katanjaang ring sisin mall. Sangkaning punika, tiang mausaha sapunapi mangda display produk puniki masaing sareng produk mewah sane wenten ring mall. Sane mangkin para pengerajin sampun prasida mukak stand ring mall sajebag Bali. Taler sampun kakaryanang e-commerce minakadi BaliMall.id majeng pelaku UMKM/IKM sane nanjaang makudang-kudang produk antuk online. Samian punika mangda kawigunayang becik,”baosnyane.

 

Dane ngelingang majeng para perajin mangda setata jujur ri kala maadolan. Saantukan manutnyane parindikan punika pinaka silih tunggil parindikan sane katureksain antuk para pembeli. 

 

"Sampunang barang sane mapangarga ayuta kaadol dasa yuta majeng rabin prakangge utawi pejabat. Punika majanten iwang. Pangupa jiwa majanten sampun wenten sane ngerincikang, yening sekadi punika sane kamargiang, sampun majanten kaon kawentenan, saha ring salanturnyane jagi meweh maadol-adolan,” baosnyane.

 

Kadis Perindag Provinsi Bali I Wayan Jarta maosang, Pameran Bali Bangkit 2021 jagi kabungkah ring tanggal 15 September 2021 sane kadagingin antuk pameran luring wiadin daring (melarapan balimall.id) magenah ring Taman Budaya, Denpasar. Sajeroning pameran sane jagi kalaksanayang asasih,  manutnyane wenten makudang-kudang geguat tambahan sane patut kauratiang antuk pamilet. 

 

“Pamilet pameran patut sampun kavaksin ping kalih saha patut download aplikasi pedulilindungi.id sajeroning nguningayang barcode sampun ngamolihang vaksin,” baosnyane.

 

Dane maosang tetujon saking pamargin Pameran Bali Bangkit puniki sajeroning nangiang ekonomi Bali ring tengahing pandemi, melarapan antuk nincapang produktivitas UMKM/IKM ring Bali. Tiosan punika, pameran taler matetujon nincapang akses pasar produk para perajin inggian ring Bali wiadin dura Bali.(gix)


TAGS :

Komentar