Covid-19 Nedunang, Wagub Cok Ace Ngaturang Suksma antuk Pangrembe Samian Angga

  • 22 September 2021
  • 21:09 WITA
  • News
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati

 

DENPASAR, Balitopnews.com - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) ngajiang becik kawentenan samian krama sane sampun antuk sinarengan ngarembe pangupaya ngarepin panglimbak pandemi Covid-19 ring Bali. 

 

Prakanti wiadin utsaha ageng majanten ngawetuang pamikolih minakadi kawentenan kasus positif Covid-19 ring pungkuran puniki sampun nedunang mawinan medal raris pamutus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bali nedunang ring level 3 miwah makudang-kudang wewidangan taler sampun kapikukuhang wenten ring zona kuning. 

 

Parindikan punika kabaosang Cok Ace ri kala nyukserahang wantuan tabung oksigen miwah mesin generator oksigen wantuan saking Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali sane karuntutin antuk launching gerakan digitalisasi pembayaran rumah sakit swasta ring Ruang Auditorium RSUD Bali Mandara, Buda (22 September 2021).

 

Cok Ace nlatarang, Bali sane sampun prasida nees panglimbak Covid-19 nenten prasida lempas saking utsaha para tenaga kesehatan pinaka pamucuk saha pangremba saking krama sane sampun nguratiang protokol kesehatan.

 

"Punika pinaka utsaha sane dahat utama, ipun makarya ngetohang urip,” baosnyane. 

 

Cok Ace ngaptiang pangremba samian angga puniki prasida katincapang malih. Saantukan rauh mangkin durung wenten sane prasida narka jagi kantos malih pidan pandemi Covid-19 sayuwakti puput. 

 

“Ngiring sane mangkin sareng-sareng ngarepin pikobet puniki, kasus positif ngirangang miwah PPKM Bali prasida wenten ring undagan kaping kalih wiadin kapertama,” pangaptinnyane. 

 

Guru Besar ISI Denpasar puniki taler ngaturang suksma majeng Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali sane sampun ngicen sumbangan 500 tabung oksigen miwah mesin generator oksigen sajeroning nagingin pabuat rumah sakit rujukan Covid-19 ring Bali. Tiosan punika, Dane taler nyanggra becik gerakan pembayaran online antuk nganggen QRIS ring rumah sakit. Manutnyane, ring galahe mangkin digitalisasi sistem pembayaran nenten wantah magaya-gayaan kemanten nanging punika sampun dados pabuat.

 

"Digitalisasi pembayaran jagi ngirangin selah panglimbak virus, nenten ring virus Covid-19 kemanten, nanging taler majeng pinyungkan tiosan,” baosnyane.

 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho maosang wantuan 500 tabung oksigen wiadin mesin generator oksigen  puniki pinaka cihna pangrembe BI sajeroning ngwantu ngarepin Covid-19 ring RS Rujukan.

 

“Wantuan sampun kadistribusiang antuk makudang-kudang paletan ring dasar RSUD wiadin Asosiasi RSU swasta ringdi Bali ngawit tanggal 20 kantos 29 September 2021,” baosnyane. 

 

Dane ngaptiang, wantuan puniki prasida mawiguna sajeroning nambanin pasien Covid-19. Ring galahe punika, dane nyarengang samian angga masikian ngarepin Covid-19 mangda kahanane sayan becik, saha ekonomi ring Bali sayan gelis katangiang malih. 

 

Ring galahe punika, wantuan tabung oksigen kasukserahang antuk simbolik majeng RSUD Bali Mandara, RSUD Wangaya, miwah Asosiasi RSU Swasta ring Bali. Parikrama kapuputang antuk launching penggunaan QRIS ring pembayaran biaya rumah sakit. Pamargin parikrama taler karauhin antuk Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Kepala Grup Departemen Relasi Lembaga Publik dan Pengelolaan Program Sosial BI M. Nur, Walikota Denpasar IGN Jaya Negara miwah Direktur Utama PT. BPD Bali I Nyoman Sudharma.(gix)


TAGS :

Komentar