Nyanggra Pangrauh Presiden Jokowi, Gubernur Koster Nguningayang Bali Sayaga Nyanggra Wisman 14 Oktober 2021Gubernur Koster Nguningayang Bali Sayaga Nyanggra Wisman 14 Oktober 2021

  • 08 Oktober 2021
  • 20:10 WITA
  • News
Gubernur Koster Nguningayang Bali Sayaga Nyanggra Wisman 14 Oktober 2021

 

DENPASAR, Balitopnews.com - Gubernur Bali Wayan Koster nyanggra pangrauh Presiden RI Joko Widodo kasarengin Ibu Negara Iriana Joko Widodo sajeroning pamargin parikrama mabligbagan pantaraning Bupati/Wali Kota sajebag Bali miwah Forkompimda ring Provinsi Bali, magenah ring Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Sukra (8 Oktober 2021).

Gubernur Koster nguningayang pamikolih sajeroning ngarepin Covid-19 ring Bali, saha kauningayang kawentenane sampun sayan becik. Kasus harian taler sampun wenten ring angka kalih digit, kesembuhan sampun wenten ring 95,75%. Majeng pamargin vaksinasi paletan kapertama sampun ring 98% inggian majeng sane madue KTP Bali wiadin dura Bali, miwah majeng vaksin paletan kaping kalih sampun wenten ring 83%.

Manut Koster pamikolih puniki sangkaning prakanti sane becik pantaraning samian angga, inggian Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kajati, Bupati/Walikota wiadin krama Bali. Sangkaning punika, antuk kawentenan covid-19 ring Bali sane sampun nedunang, Gubernur Koster ngangkenin sampun mungkah parikrama-parikrama ring tengahing krama, inggian ring mall, pasar, wiadin genah umum sane tiosan nanging antuk protokol kesehatan sane ketat, vaksin mangda sampun ping kalih saha tegep antuk nganggen aplikasi Peduli Lindungi.

“Antuk kawentenan kasus Covid-19 sane nedunang miwah vaksinasi sampun kapolihang antuk krama, Bali banget ngaturang suksma majeng Bapak Presiden sane sampun ngicen ijin sajeroning mungkah pariwisata majeng wisatawan duranegara ring tanggal 14 Oktober puniki,  saha Bali sampun sayaga ngamargiang punika. Sajeroning midabdabin samian parindikan sane kabuatang, salanturnyane jagi kamargiang simulasi, pangaptine mangda samian prasida mamargi antar saha prasida ngicen pawesana becik majeng ekonomi ring Bali”, baosnyane.

Koster taler maosang, mapaiketan sareng pamargin G-20 sane jagi kalaksanayang ring Bali ring awarsa sane jagi rauh, anggannyane taler nguningayang kasiagayannyane. Manutnyane, Bali sampun sering dados tuan rumah parikrama internasional World Bank wiadin IMF saha parindikan punika prasida kaanggen dasar geguat kasiagayan Bali manados tuan rumah parikrama-parikrama Internasional sekadi G-20.

“Bali madue pangrencana nyiagayang panyokong marupa parikrama seni wiadin budaya sane sayan ramia saha becik, mawinan sayuwakti kahanan ipun macihna budaya Bali saha prasida kaanggen galah sajeroning nangiang malih ekonomi ring Bali sane majanten dados pangapti saking samian krama Bali”, baos Gubernur Koster.

Nampenin parindikan punika, Presiden RI Joko Widodo ngajiang becik utsaha sane sampun kalaksanayang mawinan kawentenan kasus Covid-19 ring Bali prasida nedunang. Manutnyane ring bulan Juli sane sampun lintang kasus Covid-19 ring Indonesia rumasuk Bali banget nincap. Makudang utsaha kalaksanayang antuk pemerintah sajeroning nees panincap punika, ngawit saking ngawewehin BOR Rumah Sakit, ngawewehin kawentenan oksigen wiadin utsaha tiosan. Utsaha-utsaha punika nyihnayang pamikolih ring bulan Oktober puniki, kawentenan kasus Covid-19 prasida nedunang. 

Nanging , Jokowi ngelingang mangda krama waspada yadiastun pemerintah sampun nenten ketat sekadi sadurungnyane. Krama kaaptiang setata nguratiang prokes miwah vaksinasi taler mangda setata kamargiang majeng sane durung ngamolihang vaksin. 

“Pinaka conto panegara-panegara tiosan sekadi Singapura, vaksinasi wau wenten ring 30% nanging sampun mungkah parikrama ring sakancan widang, mawinan kawentenan kasus dahat akeh. Tiang ngaptiang parindikan punika nenten nibenin ring Indonesia, napi malih Bali sane jagi mungkah pariwisata ring Oktober puniki”, baos Jokowi. 

Presiden Jokowi ngelingang yening vaksinasi dahat mabuat sajeroning nees kawentenan krama sane prasida padem sangkaning virus, mawinan Dane banget ngelingang mabuatnyane pamargin vaksinasi. 

“Majeng Bali sane mungkah pariwisata ring tanggal 14 Oktober puniki taler jagi setata kabligbagang, kabligbagang sareng staff mangda Bali sayuwakti sayaga nyanggra pangrauh wisatawan. Sangkaning punika tiang ngaptiang ring Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten wiadin Forkompimda setata nyelehin kawentenane ring lapangan pamekas mapaiketan ring tracing wiadin testing, mawinan sayuwakti kauningin sapunapi kawentenane ring lapangan”, baos Jokowi. 

Jokowi nuekang mangda samian perangkat kepala daerah wiadin krama mangda sagilik saguluk nyaga wewidangannyane, mangda ring tanggal 14 Oktober puniki, Bali sayuwakti sayaga mungkah pariwisata tan wenten pialang, sane mawesana majeng panincap ekonomi ring Bali.(gix)


TAGS :

Komentar