Pemprov Bali Nyukserahang Wantuan Saking Kementerian Pertanian Majeng Panyatusan Peternak Banteng Sane Keni Pawesana Sangkaning PMK

  • 19 September 2022
  • 19:09 WITA
  • News
Pemprov Bali Nyukserahang Wantuan Saking Kementerian Pertanian Majeng Panyatusan Peternak Banteng Sane Keni Pawesana Sangkaning PMK

DENPASAR,Balitopnews.com - Pemerintah Provinsi Bali nyukserahang wantuan saking Kementerian Pertanian majeng panyatusan peternak banteng sane keni pawesana sangkaning PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) sane sampun kapotong bersyarat. Wantuan marupa jinah punika kasukserahang langsung olih Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra risampune katerima saking Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Kementerian Pertanian Syamsul Maarif magenah ring Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Denpasar ring rahina  Soma Pon Ugu (19 September 2022).

Sekda Dewa Indra ngajiang becik saha ngaturang suksma majeng Kementerian Pertanian sane sampun nagingin samayanyane antuk ngicen wantuan majeng sawetara 412 peternak sane sampun cumpu motong bantengnyane antuk prasarat nganutin sareng program pemerintah pusat. “Puniki majanten pinaka utsaha sane nenten dangan saha muatang galah sane sue, saantukan patut kalaksanayang lobi ring Kemenkomarves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi-red),” baosnyane.

Tiosan punika, rasa suksma taler kauningayang Sekda Dewa Indra majeng para peternak saantukan sampun ngicen bantengnyane mangda kapotong. Manutnyane suang-suang banteng sane kapotong bersyarat kataur olih pemerintah dasa yuta rupiah. “Puniki silih tunggil cihna pangremba Bapak/Ibu sajeroning nees panglimbak PMK  ring Bali antuk ngicen banteng Bapak/Ibu kapotong,” baos anak lanang sane naenin dados Kalaksa BPBD Bali.

Birokrat saking Buleleng  puniki ngaptiang mangda para peternak miara becik banteng sane kantun masisa, nguratiang karesikan banteng miwah kandangnyane. Manutnyane PMK sakadi virus Covid-19 sane dangan pisan nglahlah  mawinan karesikan patut kauratiang becik. “Antuk pemotongan banteng puniki nenten mapiteges yening PMK sampun ical, mawinan mangda setata nguratiang karesikan banteng rauhing ring kandangnyane,” baosnyane.

Tios ring punika, Syamsul Maarif maosang wantuan puniki pinaka program pemerintah pusat sane madue tetujon tiosan nambakin panglimbak PMK melarapan pemotongan bersyarat, taler sajeroning nuldulin kayun peternak mangda nenten kapok miara banteng. “Sampunang ajerih manahe beternak yadiastun wenten PMK, saantukan pemerintah jagi setata wenten ring tengahing peternak yening kabuatang,” baosnyane.

Ring galahe punika, Dane taler ngajiang becik kinerja cepat Pemprov Bali sajeroning nyalurang wantuan punika. Manutnyane Bali pinaka provinsi kapertama sane nyalurang wantuan majeng para peternak, yadiastun angka PMK pinih ageng nenten wenten ring Bali.

Akeh samian banteng sane kapotong ring Bali wenten 412 ukud sane kaduenang olih karobelah diri  peternak. Suang-suang banteng kataur dasa yuta rupiah olih pemerintah. Rahina punika kaicen wantuan majeng 319 ukud banteng sane kaduwenang olih 64 peternak saking Denpasar, Gianyar, Jembrana, Klungkung miwah Tabanan. Tiosan punika sisan wantuan majeng sawetara 273 ukud banteng sane kaduenang 86 peternak saking Badung miwah Buleleng sampun kasalurang sadurungnyane. Indik pamargin wantuan patut katerima langsung olih peternak saha nenten dados kaangganin. (Rls/Btnc)


TAGS :

Komentar