Bupati Tabanan Mulang Dasar Pewangunan Patung Wisnu Murti

  • 21 September 2022
  • 18:09 WITA
  • News
Bupati Tabanan IKG Sanjaya Mulang Dasar Pewangunan Patung Wisnu Murti

TABANAN,Balitopnews.com   - Risampune nglintangin makudang-kudang paletan wiadin seseleh sane panjang, krama Tabanan prasida kapastikayang mawali madue ikonik Patung Wisnu Murti ring panguntat warsa 2022. Pidabdab sajeroning ngawitin pewangunan kalaksanayang olih Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE, MM, sane kacihnayang antuk Ngeruak miwah Mulang Dasar tatakan patung ring Catus Pata Kediri, Tabanan, ring rahina Buda semengnyane (21 September 2022).

 

Ring galahe punika, Bupati Tabanan kasarengin olih Sekda, para Asisten miwah OPD sane mapaiketan, rauhing ring Camat, Perbekel, Bendesa Adat, moncoling krama irika, miwah pematung Wisnu Murti.

 

"Rahinane puniki titiang rumasa bagia pisan, saantukan napi sane dados komitmen titiang ring Pemerintah Daerah kasarengin krama Desa Adat Banjar Anyar wiadin Kediri rauhing ring tokoh tiosan  prasida nyihnayang komitmen ngwangun malih patung wisnu murti. Saha rahinane punika kamargiang Mendem Dasar sane kapuput olih Ida Walaka Surya Grya Kediri," baos Bupati Sanjaya ri kala kawawancarain.

 

Tiosan punika, manggalaning jagat Tabanan puniki taler maosang, napi sane dados komitmen Pemerintah Daerah ngwangun malih Patung Wisnu Murti pinaka cihna pamargin program prioritas ring widang Agama, Adat, Tradisi, Seni miwah Budaya. Tiosan punika, taler pinaka cihna sradha bhakti Pemerintah majeng krama pamekas krama ring kalih Desa Adat, minakadi Banjar Anyar dan Kediri.

 

"Komitmen punika sampun kalaksanayang , mawinan melarapan antuk katangiang malih Patung Wisnu Murti sane dados kebanggan krama Banjar Anyar, Kediri, Tabanan utawi krama Bali, taler sayuwakti prasida ngardi visi Nangun Sat Kerthi nyujur Tabanan Era Baru sane Aman, Unggul dan Madani (AUM). Puniki pinaka pangaptin titiang, mugi krama Tabanan prasida manggih kasukertan melarapan antuk katangiangnyane simbul krama Bali," baos Sanjaya.

 

Sadurungnyane, Kepala Dinas PUPRKP Tabanan, I Made Dedy Darma Saputra, maosang jagi wenten pabinayan rupa pantaraning patung Wisnu Murti sane anyar sareng patung sane sampun kabongkar daweg warsa 2013. Ring rupannyane galahe mangkin, pinaka inpirasi saking krama irika. Pabinayannyane wenten ring dimensi rauhing kasuksman patung punika, antuk lakarannyane wantah beton bertulang nenten perunggu.

 

Parindikan punika majanten nguratiang teknis seni Bali mapaiketan ring pembentukan, taler ring estetika taler kabaosang becikan yening nganggen beton bertulang. Dimensi patung 6,5 meter saking kepala kantos badan, ring sornyane marupa tatakan sawetara 3 meter. Dadosne tegehnyane sami 9 meter langkung, miwah dimensi bundaran jagi alitan punika taler ring tegeh bundaran taler kakirangan, mangda nenten mialangin krama sane ngawigunayang margine. (Rls/Btnc)

 


TAGS :

Komentar