Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Putri Koster Mamerang Tenun Tradisional Endek Bali ring Pameran Kriyanusa Warsa 2022 

  • 23 September 2022
  • 22:09 WITA
  • News
Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Putri Koster Mamerang Tenun Tradisional Endek Bali ring Pameran Kriyanusa Warsa 2022 

JAKARTA,Balitopnews.com  - Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ny. Putri Koster  dahat nyokong penglimbak produk fashion show Bali  sane nganggen kain tenun tradisional Bali. Risampune nglintangin masa pandemi Covid-19 selami kalih warsa, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali ngamiletin Pameran Kerajinan Nusantara (Kriyanusa) Warsa 2022, sane kalaksanayang ring Jakarta Convention Center,  Buda (21 September 2022) . Pameran sane kabungkah olih Ny. Iriana Joko Widodo ngunggahang unteng “Semangat Bertahan Pengrajin Berdaya Saing” nyarengang 143 pamilet saking 34 provinsi ring sajebag Indonesia.

Ny. Putri Koster maosang, “Dekranasda Bali ngamolihang galah sajeroning misuguhang reriptan desainer Bali ring parikrama Kriyanusa. Titiang ngaptiang pemerintah setata ngicen genah wiadin galah majeng desainer mawinan prasida makarya kreasi, nganggen saha mamerang busana nganutin sareng budaya sane kaduwenang,” baosnyane.

“Titiang rumasa bangga saha ngaturang suksma antuk galah sane kaicen majeng Bali, puniki nyihnayang yening Bali madue galah sajeroning promosi kawentenan kreasi kain tenun tradisional Bali ring ajeng pimpinan Dewan Kerajinan Nasional Daerah wiadin pusat sajebag Indonesia,” baos Ny. Putri  Koster.

Istri Gubernur Bali Wayan Koster puniki maosang yening anggannyane dahat gargita saha ngajiang becik kerajinan wiadin reriptan pelaku industri kecil dan menengah sane mawit saking Bali, saantukan madasar antuk ulet miwah inovasi prasida nangiang saha numbuhang kreativitas sajeroning makarya reriptan seni, prasida raris nyihnayang kawentenan kerajinan tradisional saking Bali sane taler pinaka tetamian leluhur Bali sane prasida tembus kantos pasar nasional miwah internasional. 

“Kerajinan tradisional pamekas kain tenun tradisional endek, songket miwah kerajinan perak kajantenang dados pilihan wisatawan domestik miwah internasional pinaka gagapan ri kala mawali ka genahnyane suang-suang. Titiang taler rumasa bangga majeng pelaku UMKM wiadin IKM Bali sane tegteg saha kantun prasida makarya kreasi ring tengahing pandemi Covid-19 napi malih prasida nguripang ekonomi ring Bali. Titiang ngaptiang majeg pelaku industri kecil dan menengah wiadin UMKM Bali sane setata prasida maurip ring sakancan kahanan,” baos Ny. Putri Koster.

Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Ny Wury Ma’ruf Amin sane taler ngrauhin parikrama punika, ring sambrama wacanannyane maosang pameran puniki pinaka silih tunggil  cihna yening produk-produk kriya pikaryan dalam negeri sane maceciren budaya prasida kaajiang olih kramane, saha patut kalimbakang malih pinaka komoditas industri sane madue daya saing saha madue nilai ekonomi.

Dane ngawewehin, mangda para perajin nenten surud-surud sajeroning nincapang daya saing produk kerajinan nusantara, yadiastun ring tengahing pandemi Covid-19, mawinan prasida setata semangat, kreatif berinovasi, saha setata nincapang daya saing produknyane, prasida rajeg ring masa pandemi. 
Melarapan pameran puniki, Ibu Wury taler ngaptiang para pamilet prasida mromosiang pikaryannyane saantukan produk kriya Indonesia madue daya saing mawinan prasida katerima ring pasar domestik wiadin pasar internasional. 

“Titiang ngaptiang melarapan Pameran Kriyanusa puniki para pamilet pameran prasida mromosiang reriptannyane, mawinan napi sane kakaryanin prasida kauningin saha kajantosang olih kramane sane seneng ring produk kriya Indonesia,” baosnyane.

Ring galahe punika, Ny Wury taler nyarengang para pamilet mangda sareng nyokong program pemerintah minakadi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pinaka pangupaya nambakin pasaing pasar global sane sayan ageng. Tiosan punika, regenerasi taler patut kauratiang, saantukan kawagedan sane patut kawarisin sajeroning ngasilang produk kriya ring makudang kriya sampun sayan rered.

Pameran Kerajinan Nusantara (Kriyanusa) sane taler karauhin olih Dewan Kehormatan Dekranas Mufidah Jusuf Kalla, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian, miwah Ketua Panitia Pameran Kriyanusa Elizabeth Thohir puniki kalaksanayang selami limang rahina saking tanggal 21 – 25 September 2022 ring Hall A Balai Sidang Jakarta Convention Center, DKI Jakarta. (Rls/Btnc)


TAGS :

Komentar