Ketua Pansel Seleksi PPPK Provinsi Bali Dewa Made Indra Ngaptiang Krama Nenten Percaya Yening Wenten Angga Nyanjiang Wantuan

  • 11 November 2022
  • 22:11 WITA
  • News
Dewa Indra

Mastikayang Proses Seleksi Transparan, Terbuka, saha Prasida Katampenin utawi kasanggah olih Pamilet

DENPASAR,Balitopnews-.com - Pemerintah Provinsi Bali mungkah pendaftaran majeng  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2022 majeng kalih formasi, minakadi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan miwah Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan. Gatra indik pamargin seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ring lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Warsa 2022 prasida kawacen melarapan website BKPSDM Provinsi Bali ring laman https://bkpsdm.baliprov.go.id dan https://sscasn.bkn.go.id.

Indik pamargin seleksi puniki, Ketua Panitia Seleksi Dewa Made Indra ngelingang ring kramane, minakadi majeng pamilet, yayah rena wiadin kulawarga saking pamilet seleksi mangda nenten kadaut yening wanten nanjaang wantuan saking oknum sane ngangken prasida ngwantu kelulusan ring tes seleksi. Manut Dane sane taler pinaka Sekretaris Daerah Provinsi Bali puniki, proses seleksi kalaksanayang antuk objektif nganggen metode Computer Assisted Test (CAT) sane transparan, nenten wenten sane prasida intervensi.

Sekda Dewa Indra ngelingang majeng pamilet seleksi mangda nenten kadaut ring parindikane punika. Dane ngaptiang mangda pamilet seleksi midabdabin angga sabecik-becikne mawinan prasida ngamiletin tes sabecik-becikne. Manutnyane nenten wenten prakangge sane prasida ngwantu  pamilet prasida lolos seleksi saantukan pamarginnyane dahat  transparan.

“Nenten wenten prakangge utawi sapa sira ugi sane prasida ngwantu  kelulusan saantukan proses seleksi dahat transparan, terbuka saha prasida katampenin olih pamilet,” baos birokrat saking Pemaron, Buleleng puniki.

Dane nuekang, para pamilet  tes ngamiletin proses manut geguat sane wenten. Nambakin parindikan sane nenten kaaptiang, Dewa Indra ngelingang ring para pamilet tes nureksain becik tata titi pendaftaran miwah sane tiosan melarapan antuk website BKPSDM Provinsi Bali ring laman https://bkpsdm.baliprov.go.id dan https://sscasn.bkn.go.id. (Rls/Btnc) 


TAGS :

Komentar