Festival Karya Seni Disabilitas Bali  Kabungkah Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny Putri Koster

  • 09 Januari 2023
  • 14:01 WITA
  • News
Festival Karya Seni Disabilitas Bali  Kabungkah Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny Putri Koster

 

DENPASAR,Balitopnews.com -     Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Putri Koster kasarengin Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadisos P3A) Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra mungkah Festival Karya Seni Disabilitas Bali ring Yayasan Bunga Bali, Denpasar, rahina Soma Kliwon Kuningan  tanggal 9 Januari 2023  Ring pangawit aturnyane, Ny. Putri Koster ngajiang becik indik uratian makudang-kudang angga, minakadi para donatur wiadin yayasan sane sampun urati majeng kaum difabel.  Festival Karya Seni Disabilitas puniki pinaka galah sane dahat mawiguna majeng anak-anak istimewa sane madue kelebihan, manawi ring angga sarira kawentenannyane kirang, nanging ipun madue kabisan wiadin kelebihan, sakadi ring angga sarira embas nenten madue tangan, nanging madue bakat melukis nganggen cokor, punika majanten nenten prasida kalaksanayang antuk anak biasa, kawagedan punika majanten patut katitenin becik  mangda anak-anak istimewa punika prasida nyalurang bakat sane kaduwenang.

    

Anak istri sane ketah kabaosang Bunda Putri puniki maosang, yening sane mangkin Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster kantun ngwangun Pusat Kebudayaan Bali ring wewidangan Gunaksa, Kabupaten Klungkung saha kaaptiang prasida puput ring warsa 2025. Ring Pusat Kebudayaan Bali punika karencanayang jagi kasediayang genah majeng anak anak istimewa punika, manawi prasida kabaosang Kampung Difabel. Kawentenan Kampung Difabel punika kaaptiang prasida kaanggen genah nglimbakang bakat sane kaduwenang pamekas sane madue kelebihan khusus, tiosan prasida kaanggen kaanggen ngruruh pangupa jiwa. Sakadi kawentenan anak-anak tuna rungu sane uning ngigel, prasida raris masolah ring kalangan sane kasediayang, yadiastun nenten prasida mireng tetabuhan nanging prasida latihan kantos prasida nuut tetabuhan sane wenten. Punika taler sane madue bakat ring widang melukis, wiadin musik, Kampung difabel nyediayang genah sajeroning nyihnayang kawagedannyane. Tiosan punika, kawentenan Kampung difabel  ring salanturnyane jagi ngicen genah majeng anak difabel sane kantun mrasidayang makarya mangda prasida ngruruh pangupajiwa irika. Sangkaning punika, ngawit mangkin, anak anak  difabel sane kantun prasida produktif mangda kapidabdabin saha kategepin antuk makudang-kudang kawagedan sakadi maratengan, SPA, desain pakaian wiadin sane tiosan, napi malih yening prasida antuk kategepin sertifikasi. Antuk punika anak-anak istimewa punika majanten sayuwakti madue kawagedan mategepan antuk sertifikasi saha prasida masaing ring dunia kerja. 

 

Bunda Putri taler ngaptiang antuk kawentenan Kampung Difabel taler prasida kaanggen genah masayuban majeng alit-alit sane ubuh, nenten madue yayah rena. Sangkaning punika,istri Gubernur Bali puniki nyarengang samian angga minakadi para donatur, yayasan maprakanti sareng pemerintah mangda mapawilangan, mangda ring pungkuran kawentenan anak anak istimewa puniki sayuwakti prasida kasayubin. Para generasi punika prasida mandiri saha tangguh, tegep antuk kawagedan sane kaduwenang. 

Ring parikrama sane taler karauhin olih Sekretaris Yayasan Bunga Bali Nyoman Dana, para donatur wiadin pemerhati sosial, karamianin antuk pamisuguhan puisi, Tari Baris Kursi Roda miwah Utsawa Dharma Gita olih anak anak Yayasan Bunga Bali. Ring galahe punika, Ny. Putri Koster saha angga, nyelehin pameran sane karencanayang jagi kamargiang kantos tanggal Februari 2023. ( Rls/Btnc)


TAGS :

Komentar