Provinsi Yunnan, Tiongkok Ngarereh Selah Ngamargiang Kerjasama sareng Bali

Balitopnews.com, Denpasar 
Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati nyobyahang indik dukungannyane mapaiketan ring utsaha saking Provinsi Yunnan, Tiongkok sane madue pangarsan jagi ngamargiang kerjasama ring widang ekonomi miwah pariwisata sareng Provinsi Bali. Kadi asapunika kasobyahang antuk Ida ritatkala nyanggra sapangrauh Wakil Ketua Komite Tetap Provinsi Yunnan Mr. Li Pei, duk rahina Soma (13 Mei 2019). 
 
Mr. Li Pei sane kaabih olih jajaran delegasi Provinsi Yunnan inggih punika para Konsul Jendral, miwah Wakil Konsul ngaturang parama suksema antuk kerjasama sane sampun mamargi becik miwah antar saking warsa 2003. Dane mapangapti, paiketan sane becik puniki mangda sayan ngaraketang malih, utamanipun ring widang pariwisata. Li Pei nelatarang indik kedeh tur sarat pisan pikahyunan warga utawi masrayakatnyane majeng ring Provinsi Bali pinaka destinasi pariwisata, duaning yening selehin ring genah geografis kaiterin antuk pasih utawi sagara, sakemaon Yunnan atenga langkung genah geografisnyane kaiterin antuk daratan. 
 
Li Pei taler nyobyahang indik pangarsan dane ngulemin Wagub Cok Ace antuk pamargi sane khusus mangda ngarauhin parikrama tahunan China South Asia Expo sane jagi kalaksanayang ring tanggal 12 nyantos 18 Juni 2019, sapisanan ngulemin pamilet saking Bali mangda makueh nyarengin nagingin stand pameran, duaning duk pamargin parikrama sane dumunan pamilet sane nyarengin pameran saking Bali akehipun wantah 10 diri tur barang utawi perkakas sane kapamerang taler kantun kidik. 
 
Li Pei taler mapangapti, mangda kapungkur mrasidang ngawentenan jalur penerbangan langsung saking Yunnan nuju ke Bali, pangarsan punika metu risampune dane ngatenang langsung standar pelayanan sane wenten ring Bandara Ngurah Rai. Sajabaning punika, maka pangawit utsaha sane kamargiang tatujonnyane wantah mangda sayan ngakehang para wisatawan Yunnan rauh ke Bali, pihak dane taler sampun ngaryanin inovasi teknologi, antuk ring sapunapine telepon genggam wisatawan Yunnan pacang sayan danganan anggen rikala mesen hotel, penerbangan, restoran, nyantos ring mengakses program terjemahan bahasa, sajabaning punika yening wenten pikobet medal mapaiketan ring pariwisatawan taler mrasidang ngaturang pengaduan majeng ring Pemerintah Yunnan tur jagi katepasin paling kidik 30 menit risampune pengaduan kahaturang. Dane mapangapti antuk teknologi punika makahawinan wisatawan Yunnan sane pacang lunga ke Bali sayan ngakehang. 
 
Wagub Cok Ace kasarengin olih Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ida Ayu Indah Yustikarini, nyanggra becik pisan indik-indik sane kasobyahang olih Mr. Li Pei. Ida madue pangrancana ngulemin tur ngajakin para pengusaha saking Bali mangda ngatenang peluang bisnis sane prasida kakerjasamayang. 
 
Indik Expo sane jagi kalaksanayang olih Provinsi Yunnan, Wagub Cok Ace maosang dukungannyane sakemaon nenten prasida nyantenang indik sareng napi nenten duaning kantun ngamerluang galah anggen ngalaca-laca indik Expo sane jagi kamargiang mapaiketan ring jenis barang utawi pameran kebudayaan. Tios ring punika, Wagub Cok Ace taler maosang indik kerjasama Bali miwah Yunnan nenten wantah kamargiang ring widang pariwisata kemanten, nanging mrasidang taler limbakang ring widang budaya. Manut Ida, kawiwitin antuk satua sejarah Kang Cing Wi sane sampun kaloktah tur ngalimbak ring Bali miwah akeh krama Bali sane mengadopsi utawi nedun budaya Cina, makahawinan indik punika prasida kadadosang potensi kerjasama, imbanipun sakadi wisata budaya masyarakat Yunnan ke Bali. Dadosne masyarakat sane rauh malila cita nenten wantah namtamin kaluihan pesona alam sane wenten ring Bali kemanten, nanging prasida taler melajahin budayannyane. "Titiang taler ngulemin para jana ring Yunnan mangda ngarauhin event utawi parikrama nyabran atiban sane kamargiang ring Bali inggih punika Pesta Kesenian Bali sane jagi kalaksanayang bulan Juni sane jagi rauh puniki," baos Ida. (Balitopnews.com/Amo Bali)       
 

TAGS :

Komentar