Gubernur miwah Dewan Asiki Pangapti Nangiang Bali pinaka Pulau Organik

Balitopnews.com, Denpasar 
Pinaka cihna dukungan ring sajeroning implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka, DPRD Bali ngawigunayang hak inisiatif antuk ngajuang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) indik Sistem Pertanian Organik. 
 
Pangrancana upaya punika kasanggra becik, Gubernur Bali Wayan Koster ngaturang pemuji antuk medalnyane pangrancana regulasi sane mapaiketan ring upaya mangda digelis nangiang Bali pinaka Pulau Organik sakadi pangapti sane riin. 
 
Dukungan punika kasobyahang olih Gubernur Koster ring sajeroning sambrama wacana sane kawacen olih Wakil Gubenur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati ring acara Sidang Paripurna DPRD Bali, rahina Anggara (14 Mei 2019). 
Gubernur Koster madruwe pikahyun, makakalih Ranperda sane karincikang olih Legislatif dahat masikian pamargi sareng visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali malarapan Pola Pembangunan Semesta Berencana, sane selehin ring sajeroning utsaha substantif madruwe artos nyemit kesucian miwah keharmonisan alam Bali tur sadagingnyane, mangda prasida nangiang krama Bali sane rahajeng miwah rahayu sakala lan niskala. 
 
Mapaiketan ring parindikan punika, manut dane, Ranperda Sistem Pertanian Organik wantah inisiatif cerdas tur bijak ring sajeroning batang pawangunan Bali Berkelanjutan. Indik puniki taler manut ring misi prioritas sane munggah ring Perda Provinsi Bali Nomor 3 warsa 2019 indik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana warsa 2019-2024 inggih punika mastikayang prasida kategepin kebutuhan inggian pangan, sandang, miwah papan sane cukup antuk pawilangan miwah kualitas sane becik majeng ring kahuripan krama Bali miwah nangiang kemandirian, pangan, nincapang nilai tambah miwah daya saing tur nincapang kasukertan para petani. 
 
Koster sane taler kajudi pinaka Ketua DPD PDIP Provinsi Bali puniki ngaptiang, regulasi punika kapungkur prasida dados dasar hukum ring sajeroning proses budidaya pertanian anggen ngasilang pangan sane sehat, antuk tetep ngemit kelestarian sumber daya alam (palemahan). 
 
Ring sajeroning kepemimpinan Wayan Koster, Bali pacang kautsahayang mangda dados pulau organik, clean and green. Pangan organik sane kapupuang pacang kadadosang produk pangan premium, dadosne prasida ngicenin nilai tambanh majeng ring bahan kuliner maka upaya ngawerdiang pariwisata berkualitas. Perda puniki wantah bukti komitmen legislatif miwah eksekutif anggen nadosang Bali pinaka pulau oganik antuk hasil pangan sane aman sane kapupuang antuk proses tur pamargi sane ramah lingkungan. 
 
Pinaka upaya maripurnayang Ranperda, Gubernur nyobyahang makudang-kudang wirasa inggih punika materi muatan ngeninin indik muatan lokal, mustikannyane konsep "Tri Hita Karana" mangda prasida karanjingang ring sajeroning Ranperda. Tios punika, Ranperda taler kaaptiang mangda prasida nukung komitmen makasami pihak mangda sareng ngicenin kontribusi ring sajeroning ngangiang sistem pertanian organik. 
Manut Koster, nangiang sistem pertanian organik muatang utsaha sane nenten gampang. Duaning nyantos mangkin pertanian kantun makehan kamargiang nganggen sistem konvensional sane ngandelang bahan kimia pinaka efek revolusi hijau ring masa pangawit Orde Baru. "Kaperluang komitmen saking makasami krama utawi masyarakat inggian pinaka upaya anggen ngelingin, ngentosin pola pikir miwah parilaksana saking widang produksi tur konsumen. Sistem Pertanian Organik pacang tumbuh tur ngalimbak yening pasar produk organik taler tumbuh," kadi asapunika dane nyobyahang. 
 
Kapiambeng sane tiosan patut katangkal saking riin inggih punika konversi lahan sane ngamerluang galah sue pisan. Duaning kadi punika, Gubernur miteketin mangda pamargi ring sajeroning penglolaannyane kamargiang olih Perangkat Daerah sane sampun siaga, dadosnyane nenten sandang malih ngawentuk lembaga sane anyar. 
 
Ring widang sane tiosan, Gubernur Wayan Koster taler ngaturin pamuji ring Rancangan Perda Provinsi Bali indik Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Warsa 2011 indik Pajak Daerah. (Balitopnews.com / Amo Bali ) 

TAGS :

Komentar