Gubernur Koster Ngicenin Stand Pameran Gratis ring Acara PKB

  • 10 Juni 2019
  • 10:21 WITA

Balitopnews.com, Denpasar

Makudang-kudang stand utawi anjungan genah madolan makudang barang adolan ring arena Pesta Kesenian Bali (PKB) sane riin kasewang, sane mangkin sampun kasungkemin mangda kaicen gratis utawi dipakai cuma-cuma olih para peminat sane mapikahyun pacang madolan.

Gubernur Bali Wayan Koster sampun ngambil panepas mangda ngicenin gratis langkungan ring adasa stand, inggian sane kawangun permanen utawi ngangge tenda-tenda sane kajejerang ring arena PKB sane sampun rutin kamargiang nyabran awarsa ring Taman Budaya Provinsi Bali (Art Center) Denpasar.

Gubernur sane sampun kaloktah ngamedalang akeh uger-uger, panepas utawi peraturan sane kaanggen ring wawengkon daerah punika, maosang inggian kebijakan ngicenin gratis majeng ring stand-stand punika maderbe tatujon ngicenin dukungan penuh miwah nanginang tur nikung panglimbak kemajuan UMKM lokal miwah ekonomi kreatif sane mangkin sampun mawali ngawit tumbuh ring Bumi Dewata.  "Antuk ngicenin gratif majeng ring stand UMKM ring arena PKB 2019 puniki, titiang mapinunas majeng ring makasami panitia mangda tetep ngemit ketreptian miwah kedesiplinan. Kemit nama baik PKM miwah Bali mangda tetep becik/mulia miwah kondusif/aman, bersih miwah rapi/resik," baos Gubernur Koster rikala ngicenin pengarahan miwah tatap muka sareng pamilet pameran ajang PKB 2019, magenah ring Gedung Ksirarnawa Art Center Denpasar, rahina Redite (9 Juni 2019).

Tios ring punika, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali puniki taler mapikeling mangda sami kramane sane terlibat sajeroning nyarengin PKB mangda prasida satata ngemit parilaksana sagilik-saguluk miwah kompak makasami. Malarapan antuk punika, citra PKB kapungkur wekas pacang sayan becik pahala sane kapuponan.  Dane taler maosang, kebersamaan pantaraning para pengrajin miwah UKM dahat mabuat pisan. "Posisi standnyane pacang kalotre tur sampunang wenten biuta sareng sameton iraga padidi," baos dane Wayan Koster negesang.

Kapungkur, lantur Gubernur Koster, pihaknyane pacang terus mautsaha ngamecikang parikrama PKB, dadosnyane kapungkur kahanan acara PKB sayan nincap ngamecikang. Silih sinunggilnyane, ngamecikang wentuk kebijakan sane kapungkur prasida sayan akeh ngicenin akomodasi majeng ring UMKM lokal Bali.  "Format kapungkur mangda sayan akeh sane nyarengin pameran, makasami polih bagian, puniki sampun janten polih malarapan antuk seleksi sane becik taler," baos dane nalatarang.

Indik stand sane salami puniki kasewang ring arena PKB, Gubernur Koster maderbe pikahyun pemasukan saking penyewaan stand puniki sujatinipun ngasilang laba sane kidik pisan . "Titiang ngawilangin nenten langkung ring 2 Miliar. Dadosnyane, PKB puniki boya genah anggen ngarereh jinah, napimalih sane nanggung beban punika pamilet UMKM ring Bali," baos dane nalatarang.

Gubernur maosang sampun saking dumun dane maderbe pikahyun jagi ngicenin gratis stand ring acara PKB majeng ring para pengrajin sane mawit saking UMKM punika. "Malarapan saking indik punika, daweg titiang terpilih, langsung titiang karyanin payung hukum sane prasida ngatur, inggih punika Peraturan Gubernur anyar mangda bebas saking pungutan," baos dane antuk ngawewehin, "Sampunang ragu tur kemad nulungin krama sane tiwas."

Para pamilet pameran taler kanikayang mangda aktif ngalimbakang jaringan sane anyar anggen nincapang usahannyane. "Kapungkur iraga pacang wantu makasami pangrajin sane wenten ring Bali ring sajeroning membuka jaringan miwah pasar, akses keluar daerah nyantos ke panagara sane tiosan, taler antuk upaya ngaryanin rumah desain industri kreatif branding Bali. Iraga icenin fasilitas gratis," baos dane sumeken. Gubernur maosang pihaknyane pacang terus ngamargiang dialog indik napi-napi kemanten sane dados kendala UMKM ring Bali. "Bahan baku, modal, pemasaran, utawi napi kemanten, iraga pacang ngarerehang panepas utawi jalan keluarnyane. Makasami punika matatujon anggen nincapang miwah numbuhang kekuatan ekonomi kerakyatan Bali, punika dados pangaptin iraga sareng sami," baos mantan anggota DPR RI puniki.

Manut Koster, PKB 2019 mangda janten-janten kadagingin antuk materi sane anyar, sane cakupan umumnyane prasida sayan nginggilang sekaa sebun miwah seni tradisi Bali sane wenten ring desa-desa adat. "Durusang kayang niki cingakin pawai pamungkahnyane, pastika pacang matiosan kahanannyane. Punika taler materi seni sane kacentokang, pacang akeh panggih pembaharuan," kadi asapunia baos dane taler ngawewehin, "Ngiring iraga ngarastitiang sareng-sareng mangda Bapak Presiden Jokowi prasida rauh langsung ring arena PKB."

Tios ring punika, Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ibu Putri Suastini Koster ring sajeroning arahannyane mapangapti wenten utsaha saking para pengrajin sane sayan mandiri antuk nincapang tur numbuhang industri lokal. "Luiripun ring widang sandang, sane mangkin ngalimbak motif-motif sane ngangge teknik bordir sane tambis-tambis pateh ring hasil tenunan songket asli, pangargannyane mudahan. Nanging yening terusang, titiang marasa takut kapungkur panenun-panenun iraga pacang punah duaning sane sayan laku wantah sane bordir, duaning ajinnyane mudahan," baos rabin Gubernur Bali Wayan Koster puniki.

Majeng ring para pengrajin, Ibu Putri Koster mapangapti mangda tetep ngalastariang motif-motif kain warisan leluhur mangda sayan katincapang miwah kadekontruksiang malih. Majalaran antuk punika, motif-motif tradisi pacang tetep hidup tur lestari, napimalih yening kadukung olih bahan-bahan sane madue kualitas becik.  "Iraga nenten prasida nambakin masuknyane produk saking luar, nanging iraga minimal prasida nyaga tur ngemitidealisme iraga majeng ring produk desain lokal. Ngiring iraga ngawerdiang rasa bangga tur seneng ring produk iraga padidi," kadi punika piteket sane kahaturang olih anak istri sane taler kaloktah pinaka pegiat seni puniki.

Ring galah sane pateh, Kepala Dinas Perindustrian miwah Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali Putu Astawa maosang, penjaringan pamilet sane jagi nyarengin pameran kakawitin antuk sosialisasi ke kabupaten/kota se-Bali, sane salanturipun penjaringan punika kamargiang olih soang-soang Dinas Perindag. "Dadosnyane sane patut nyarengin pameran ring tingkat provinsi, wantah sane sampun polih rekomendasi kabupaten/kota," baosnyane.

Risampune nyelehin wenten akeh sane ngarsang mangda prasida dados pamilet pameran, dadosnyane barang-barang sane jagi kapamerang punika patut maderbe kualifikasi tertentu. Dadosne, nenten sami barang dados kapamerang. "Duaning saking wastane kemanten inggih punika Pesta Kesenian Bali, sampun janten barang-barang sane kapamerang puniki asli produk Bali, nenten saking dura Bali," baos dane saha ngawewehin, produk-produk sane kapamerang punika sampun kakurasi olih tim saking ISI Denpasar.

Pateh sareng Gubernur, Astawa malih negesang indik kawentenan para pamilet pameran nenten malih naur napi-napi, utawi gratis mangda prasida dados pamilet. "Puniki sapisanan dados cihna Pemerintah Provinsi Bali nukung panglimbak miwah kemajuan UKM lokal ring Bali mangda industri puniki prasida maroket kapungkur wekas," baos dane.

Dane nalatarang, pameran PKB warsa puniki pacang kamiletin olih 304 pamilet, nincap saking warsa sane lintang sane akehnyane wantah 215 pamilet. "Ring sajeroning galah saking 15 Juni nyantos 13 Juli 2019. Antuk kebijakan anyar puniki titiang mapangapti mangda prasida nincapang rasa sagilik-saguluk, salunglung, sabayaantaka, miwah keharmonisan ring pantaraning pelaku UKM manut visi 'Nangun Sat Kethi Loka Bali' malarapan antuk program pembangunan Semesta Berencana nuju Bali era baru," baos Astawa sinambi mapangapti.  (Balitopnews.com / Amo Bali )

Komentar