Ngarincikang Pergub Indik Energi Bersih, Gubernur Koster Ngamargiang Konsultasi Uji Publik

  • 11 Juni 2019
  • 20:28 WITA

Balitopnews.com, Denpasar

Manut ring Visi Pemerintah Provinsi Bali inggih punika "Nangung Sat Kerthi Loka Bali" (Pola Pembangunan Semesta Berencana) nuju Bali Era Anyar, pamekasnyane misi sane kaping-21 inggih punika ngalimbakang Tata Kahuripan Krama Bali, Menata Wawidangan miwah Lingkungan sane Resik, Hijau lan Indah (ngalangenin), Gubernur Bali ngulemin para praktisi, para wagmi tur sujana sane waged, miwah media mangda sareng-sareng mamargi ring sajeroning utsaha Konsultasi Uji Publik Peraturan Gubernur indik Energi Bersih magenah ring Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, rahina Anggara (11 Juni 2019).

 

Ring sajeroning sambrama wacanan dane sane kawacen olih Kepala Biro Hukum lan HAM Setda Provinsi Bali Ida Bagus Sudarsana, maosang yening kebijakan lan strategi sane kaperluang anggen ngawangun sistem Energi Bersih sane mandiri, berkeadilan miwah berkelanjutan ring wawidangan daerah mangda prasida ngemit kesucian tur keharmonisan palemahan alam Bali manut ring nilai-nilai Sad Kerthi sajeroning ngaptiang pulau Bali sane resik, hijau lan indah. "Rarincikan Peraturan Gubernur indik Energi Bersih puniki wantah produk hukum sane dahat inovatif lan kapertama pisan ring Indonesia sane kakaryanin ngaraga olih Pemerintah Provinsi Bali." Baos Koster manut sakadi sane kawacen olih Sudarsana miwah kaenter olih moderator Dr. Wayan Rideng.

 

Inggian makudang-kudang babaosan sane kauratiang ring sajeroning pergub puniki inggih punika: a. Pembangkit Listrik patut nganggen bahan bakar Energi Bersih inggih punika Gas Alam Cair miwah Energi Terbarukan; b. Nyiagayang Pusat Unggulan Energi Bersih (clean energy centre of excellence) anggen ngawerdiang SDM sane madasar antuk kompetensi bidang ESDM miwah ngalimbakang teknologi Energi Bersih; c. Ngicenin peran majeng ring krama, UMKM, Desa Adat miwah Badan Usaha Milik Daerah anggen ngupapira Energi Bersih inggian antuk upaya sane mandiri miwah ngamargiang kerjasama sareng Badan Usaha Milik Nasonal utawi Swasta; d. Nukung pawangunan pemerintah, komersil, industri, miwah hotel, restoran, lan rumah tangga patut ngangge Energi Bersih malarapan atap panel surya miwah bangunan hijau; e. Nukung usaha ngawerdiang sumber daya manusia lokal sane madasar antuk kompetensi majeng ring usaha-usaha ring sektor Energi Bersih; lan f. Micayang insentif miwah disinsentif sajeroning utsaha efisiensi lan konservasi energi.

 

"Kearifan lokal sane madasar antuk 3 (tigang) komponen utama ring Bali: Alam/Palemahan Bali, Krama Bali lan Kebudayaan Bali sane dahat kauratiang iriki pinaka cihna wentuk Ekonomi Gotong Royong lan Trisakti Bung Karno sane nyarengin aktif peran serta krama Bali ring sajeroning ngalimbakang industri Energi Bersih, malarapan antuk punika parikrama uji publik utawi konsultasi publik dados usaha sane dahat mabuat anggen ngarereh pangenjuh-pangenjuh sane matatujon nyempurnayang rarincikang peraturan Gubernur punika kapungkur wekas." Sineb dane ring acara punika.  (Balitopnews.com / Amo Bali )

 

Komentar