Australia Ngaturang Pamuji Ring Pamargin Gubernur Koster Ngaresikin Bali saking Mis Plastik

  • 18 Juni 2019
  • 20:43 WITA

Balitopnews.com, Denpasar

Utsaha miwah pamargin Gubernur Bali Wayan Koster ring sajeroning ngaresikin wawidangan alam Pulau Dewata saking mis plastik, ngamolihang pamuji miwah apresiasi saking pihak Australia.

Indik puniki kasobyahang rikala Gubernur Bali Wayan Koster nyanggra audiensi Konsul Jendral Australia ring Bali Anthea Griffin, magenah ring ruang tamu Gubernur, Kantor Gubernur Bali ring Denpasar, dina Anggara (18 Juni 2019) semeng. Puniki dados patemuan sane kapertama Konjen Griffin sane ngawit kajudi anggen ngentosin Helena Studdert sasih Maret sane lintang.

Sajabaning perkenalan, patemuan puniki taler maosang makudang-kudang isu ring widang pariwisata, budaya, perdagangan, lingkungan/palemahan miwah pariwisata.

Babaosan sane pinih macihna, inggih punika ring pantaraning indik wicara sane ngeninin lingkungan hidup. Konjen Australia kadaut ring sajeroning upaya Gubernur Wayan Koster sane sampun maupaya ring sajeroning ngarepin wicara tur biuta sane metu sangkaning mis ring Bali, pamekasnyane mis plastik.

"Titiang seneng pisan rikala matumbasan ring supermarket, rikala jajanganan buncis miwah tabia kawungkus antuk daun pisang," baos Griffin.

Ipun maosang pemerintah Australia mapikarsa pisan mangda sareng ngawantu ring sajeroning ngarepin biuta sangkaning mis plastik ring Bali. Manut ipun, pihaknyane sampun nyarengin ring sajeroning program edukasi ring makudang hotel miwah desa ring Bali.

Nyawis indik punika, Gubernur Bali Wayan Koster maosang, risampune nenten nadosang nganggen plastik sekali pakai, pihaknyane sedeng nyiagayang peraturan pengelolaan mis mangda mis ring Bali prasida puput rauh saking sumbernyane.  "Sane organik kautsahayang puput ring desa, nanging sane anorganik kakelola olih asiki lembaga/pihak," baos Gubernur sane taler kajudi dados Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali. Dane nyanggra becik yening wenten program sane mrasidang sinarengan mamargi sareng Pemprov Bali anggen ngawangun wawidangan palemahan alam Bali sane resik manut visi 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali'.

Gubernur Koster maosang, pakilitan pantaraning Bali sareng Australia sampun mamargi saking riin, dadosnyane pihaknyane mapangapti pakilitan puniki prasida terus katincapang.

Sajabaning biuta sane metu ring lingkungan/palemahan, Konjen Griffin taler ngaturang pamuji ring sajeroning pamargin pawai Pesta Kesenian Bali XLI sane kasaksiang langsung ring rahina Saniscara (15 Juni 2019) sane lintang. Griffin mapangapti ring warsane sane lintang Australia prasida nyarengin ring sajeroning Pesta Kesenian Bali.

Kantun ring widang budaya lan pariwisata, Konjen Griffin taler mapangapti mangda para wisatawan saking Australia prasida sayan nincapang pakilitannyane ring adat lan budaya Bali, sajabaning ring kasenengan ipun sami ring permainan selancar miwah malila cita ring hotel sakadi sane sampun mamargi abiasannyane.

Ring widang perdagangan, Konjen Griffin mapangapti perjanjian bilateral ring widang ekonomi pantaraning Indonesia sareng Australia (IA-CEPA) prasida gelis kasinahang, dadosnyane pacang mapauara becik majeng ring kerja sama perdagangan pantaraning Bali sareng Australia.  "Paiketan antarnegara iraga sampun kukuh, mangkin titiang sareng sami mapangapti mangda prasida nincapang paiketan pantaraning krama/warga (people to people)" baos Griffin nalatarang.   (Balitopnews.com / Amo Bali )

Komentar