Wagub Cok Ace Mapangapti TPB Margarana Dados Pusat Pendidikan

  • 09 Juli 2019
  • 13:49 WITA

Balitopnews.com, Denpasar

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mapangapti mangda kawentenan Taman Pujaan Bangsa (TPB) Margarana kawigunayang antuk utsaha sane optimal pinaka pusat pendidikan anggen nguripang semangat juang para yowana utawi generasi muda. Pangaptian punika kawedar olih Wagub Cok Ace rikala nyanggra Ketua DPD LVRI Bali I Gusti Bagus Saputra sareng jajaran ring ruang kerja Ida, rahina Anggara (9 Juli 2019).

Lintang ring punika, Cok Ace malih ngawewehin, amangkinan TPB Margarana wantah kawigunayang ritatkala rahina-rahina khusus sakadi mikelingin Rahina Puputan Margarana nyabran tanggal 20 Nopember. Kapungkur wekas, Ida maderbe pangapti kawentenan TPB Margarana sayan hidup antuk parikrama-parikrama sane rutin kamargiang, pamekas ring widang pendidikan miwah pelatihan. Ri tepengan puniki, Cok Ace taler madruwe uratian ring kawentenan veteran. Kapungkur Ida mapangapti pacang ngicenin wantuan majeng ring organisasi sane ngawawa veteran prasida kamargiang olih asiki OPD.

Tios ring punika, Ketua LVRI Bagus Saputra nukung sosialisasi sane sayan masif utawi sering kamargiang ngeninin indik nilai-nilai perjuangan pamekasnyane majeng ring para yowana utawi generasi muda. "Generasi milenium patut kadoktrin indik nilai-nilai perjuangan 45. Yening nenten, ipun sami pacang iwang rikala ngambil pamargi," baosnyane. Dane taler mapangapti mangda lembaga pendidikan sayan intens ngamargiang jadwal diklat mapaiketan ring upaya nincapang semangat juang. Ring galah sane tiosan, Bagus Saputra taler nguningayang rasa prihatinnyane ring kawentenan makudang patung lan monumen perjuangan sane kirang katitenin. Duaning punika, dane mapinunas uratian makasami krama mangda miara miwah ngarawat patung lan monumen sane kadadosang pinaka saksi sejarah punika.

Wagub Cok Ace ngaturang pamuji ring sajeroning usulan LVRI tur pacang ngamargiang koodinasi majeng ring OPD sane ngawawa indik punika. Ring galah patemuan punika, Wagub Cok Ace kaabih olih Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra lan Perwakilan saking Biro Kesra Setda Provinsi Bali. (Balitopnews.com/Amo Bali) 

Komentar