Putri Koster Midabdabin Becik Pangrencana Pameran Bali Bangkit

  • 02 Desember 2020
  • 21:12 WITA
  • News

DENPASAR, Balitopnews.com – Sajroning utsaha nangiang widang ekonomi ring tengahing pandemi sane nibenin jagat, pamekas ring Bali sane akehan kramanipun ngandelang widang pariwisata, Dewan Kerajinan Daerah Provinsi Bali sane kapucukin antuk Ny Putri Suastini Koster maprakanti sareng Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali  miwah Bank BPD ngamargiang pameran Bali Bangkit.

 

"Melarapan antuk pameran Bali Bangkit para pelaku UMKM wiadin IKM kaaptiang prasida ngawigunayang galahe puniki  pinaka silih tunggil pangupaya sajroning ngwaliang kapercayan krama wiadin wisatawan majeng kerajinan krama Bali sane dahat luih saha macihna," baos Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Putri Suastini Koster ri kala midabdabin malih indik pangrencana pameran Bali Bangkit sareng pamilet pameran, ring Gedung Kerta Sabha Denpasar, rahina Buda 2 Desember 2020.

 

Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Putri Suastini Koster maosang pamilet pameran Bali Bangkit sane pinaka pelaku UMKM miwah IKM sajebag Bali kaaptiang ngwangun prakanti sane becik saha ri kala masaing mangda nenten saling ngaonang utawi masaing sehat. 

 

"Para pamilet mangda prasida ngawigunayang galah pameran Bali Bangkit puniki pinaka sarana nyobyahang produknyane ring tengahing pandemi. Tiosan melarapan antuk pameran Bali Bangkit sane kalaksanayang antuk offline ring Gedung Ksirarnawa Art Center Denpasar saking tanggal 4 kantos 31 Desember sane jagi rauh, pelaku UMKM miwah IKM taler prasida ngawitin promosi online melarapan E_Marketplace miwah ngranjing ring sistem platform digital sane sampun kasediayang antuk Balimall.id.,"  baosnyane.

 

Pameran Bali Bangkit sane kamiletin antuk 184 pamilet puniki jagi kaepah dados 2 kloter, minakadi 92 pamilet pameran ngamiletin pameran Bali Bangkit ring tanggal 4 kantos 16 Desember 2020, miwah 92 pamilet sane tiosan ngamiletin pameran ring tanggal 18 kantos 31 Desember 2020. 184 pamilet puniki wantah 20 kuliner miwah antuk 164 kriya (kerajinan).

 

Produk asil kerajinan majanten sane mangkin kapatutang nyobiahang nganggen sistem online mawinan prasida nangiang produk IKM antuk tagline "Mangda prasida ngamolihang produk asli Bali sane sayuwakti luih majanten patut ngaruruh ring BaliMall". Parindikan punika katujuang sajroning ngadautin manah konsumen malarapan platform digital utawi online, sane prasida dangan karuruh olih samian angga.

 

Tiosan punika, sustainable produk mangda degdeg kawentenane saha stok taler mangda setata wenten. Mangda promosi online sayan becik, soang-soang pedagang mangda nagingin kaluihan produk sane kaduenang, taler pengemasan mangda kauratiang pisan, mawinan ngadautin anake matumbasan.

 

Model hybrid ring masa pandemi dados silih tunggil pangupaya ngentosin sistem offline ngaruruh online antuk tetujon mangda kantun prasida nyobiahang kawentenan produk kerajinan. E_marketplace utawi platform digital taler prasida kaanggen genah promosi produk khas Bali antuk online. Marketplace Balimall wantah ngadol produk asli Bali saking krama sane madue domisili ring Bali kemanten saha madue caciren khas Bali.

 

"Mangda sampunang kerajinan sane iraga duenang saha katami saking dumun raris ical sangkaning panglimbak teknologi wiadin ical olih anak sane madue manah corah. Ngiring kawitin antuk nganggen produksi lokal mawinan pelaku UMKM miwah IKM  ring Provinsi Bali prasida katangiang malih, saha yening kabuatang mangda Bali madue gedung khusus pameran mawinan Bali prasida dados tuan rumah pamargin pameran nasional," baos Putri Koster.

 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali I Wayan Jarta maosang, koordinasi sareng para pamilet pameran Bali Bangkit sane kalaksanayang ring galahe mangkin puniki mangda pidabdab pangrencana pameran sane jagi kabungkah ring rahina Sukra, 4 Desember prasida mamargi antar.

 

Pamilet sane rauh ring rahinane mangkin wenten 85 diri pelaku UMKM miwah IKM sane kaepah dados 2  kloter, minakadi 51 diri ring kloter kapertama miwah 34 diri ring kloter kaping kalih. Parindikan puniki kalaksanayang pinaka pangupaya mangda nenten akeh pisan krama wiadin pengunjung sane wenten ring genah pameran.

 

Pameran Bali Bangkit kalaksanayang pinaka pangupaya mangda prasida nanjaang malih produk sane kaduenang, inggian melaparapan antuk offline wiadin online. Wenten  184 pamilet sane mawit saking pelaku UMKM miwah IKM sane jagi ngamiletin pameran saha sadurungnyane sampun kaselehin dumun.

 

Sajroning nees panglimbak kawentenan virus mawinan UMKM wiadin IKM  sane nyarengin pameran Bali Bangkit kapatutang madue sistem pembayaran QRIS utawi nganggen transaski non tunai. Bank BPD Bali nyediayang sarana matauran (QRIS) sane nganggen transfer real time, mawinan prasida ngirangin kawentenan transaksi uang kartal saantukan taler katarka pinaka silih tunggil piranti sane prasida nglimbakang kawentenan Covid-19.(Gix_) 

 


TAGS :

Komentar