Gubernur Koster Nyukserahang 63 Sertifikat Merek Perorangan, Silih Tunggilyane Clekontong Mas 

  • 04 Maret 2021
  • 20:03 WITA
  • News
Gubernur Bali Wayan Koster

BADUNG, Balitopnews.com - Gubernur Bali, Wayan Koster kasarengin Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Jamaruli Manihuruk, nyukserahang Sertifikat Merek Perorangan majeng pelaku usaha ring Pulo Dewata nemonin Wraspati 4 Maret 2021 ring Seminyak, Badung.

 

Sajeroning nyukserahang Sertifikat Merek Perorangan punika, kalikita wenten 63 wastan merek sane sampun kalikita resmi ring Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan HAM RI. Nem dasa tiga wastan merek punika minakadi Clekontong Mas, Bali Usada, Ayam Bakar Bali Tulen, Pie Susu Krisna Kirana, Tropikale, The Bandha Hotel & Suites, Diapurmu, Axiology Coffee, Fabulous Vegas, Aburi Sushi, Mega Boost, Elcy, 20mL Twenty Milli, Spice Tea, Bantas, Kevore, Bunga Emas, Bee Kella, Chouchou, Siddhamala Rudrakshart, Wetanagari, Suku Home (jasa), Suku Home, Nutbrown, Canggu Dream Vilage, Foty, Bali Bintang Swing, Bali Bintang Rafting, Sama Dengan, Shagida, Balinikmat Kintamani, Jegeg Vape Bali, Black Island Label, Island, Teh Manis, Artne Coffe, Kopi Lumpur Kampung Artis, Stel Peleng, Pundiku.Net, Panglima Hukum, Bali Paradise Beach Estates, B.A.R.E, Bali Emerald Villas, Huan Li, B'Duck, Pera One, Amatara Hotels & Resorts, Kampung Artis, Jagir, Pink Tempong, Danoya, Lukisan Logo/Bunga, Tejas Spa, Herb Library, Trant + LOGO, Logo Tiga Daun, Logo A, Logo M Mahkota, ASK, Nood, Nonmin, Aeropay.app, miwah Kombucha Tea.

 

Gubernur Bali ngaturang suksma majeng Kanwil Kemenkumham Bali, saantukan sampun nyokong legalitas makudang-kudang produk kekayaan intelektual duwen krama Bali.

 

"Ngangganin krama Bali saha miwah anggan dane, ngaturang suksma dahat majeng Kepala Kanwil Kemenkumham Bali saha angga sane sampun yakti-yakti nyokong pidabdab krama Bali sane ngarsaang HAKI. Mogi melarapan antuk naptarang budaya lokal Bali puniki, prasida mastikayang indik dasar hukum produk-produk asli Bali, mawinan ring tengahing pandemi puniki, prasida matangi saha produktif, wiadin inovatif," piteketnyane sinambi ngicen conto produk asli Bali sane ring galahe mangkin sayan nglibak kantos kasayubin ring dura negara pamekas Kain Tenun Endek Bali sane daweg makudang galah sane sampun lintang kawigunayang ring rumah mode dunia, Cristian Dior melarapan MoU sareng Pemprov Bali.

 

Wayan Koster maosang melarapan antuk jaminan dasar hukum majeng makudang-kudang produk intelektual inggian sane kaduwenang pribadi wiadin komunal, Dane ngaptiang nenten wenten malih produk asli Bali sane kaangkenin antuk anak tiosan. 

 

"Ring salanturnyane tiang ngaptiang mangda soang-soang hak  hak intelektual krama Bali patut setata kasokong sajeroning makarya HAKI, mawinan kasayubin saantukan parindikan puniki dahat mabuat, saantukan prasida mastikayang yening produk punika asli saha becik,"baosnyane.

 

Wayan Koster nlatarang kekayaan produk  produk Bali, fisik wiadin non fisik madue kaluihan saha prasida kapanggihin ring soang-soang kabupaten/kota ring Bali. Yening sampun madue HAKI, Gubernur Koster nureksain jagi ngicen pawesana becik majeng widang ekonomi wiadin kasukertan krama, napi malih prasida ngicen iyusan becik majeng sane nuwenang. 

 

"Kawibuhan produk seni, budaya, dresta krama Bali sane sampun kasayubin, salanturnyane patut kapidabdabin becik mangda madue nilai ekonomis, mawesana becik majeng kasukertan krama. Iriki sampun kabuatang pangremba saking krama wiadin pemerintah sajeroning nanjaang produk sane wenten, nyokong produk intelektual saking krama," baosnyane.

 

Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Jamaruli Manihuruk ngaturang suksma majeng krama ring Provinsi Bali, saantukan sampun eling sajeroning naptarang Kekayaan Intelektual. 

 

"Saking data sane kalikita ring data base Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI saking tanggal 31 Desember 2020, kabaosang yening pendaftaran Hak Cipta sane sampun mamargi wenten 1.718 pencatatan, Desain Industri wenten 5 pendaftaran, Merek akehnyane 1005 pendaftaran, miwah Hak Paten wenten 36 pendaftaran. Mogi ring warsa salanturnyane krama jagi sayan ageng kedehnyane sajeroning naptarang Kekayaan Intelektual inggian sane komunal wiadin personal," baosnyane.

 

Tiosan nyukserahang Sertifikat Merek, Gubernur taler mungkah parikrama Promosi miwah Diseminasi KI Komunal sane kalaksanayang olih Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Bali antuk ngrauhang 145 pamilet saha pamargine majanten ngamargiang protokol Covid-19.(gix)


TAGS :

Komentar