Gubernur Koster Launching Keputusan nganinin indik Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber ring Desa/Kelurahan wiadin Desa Adat

  • 10 April 2021
  • 20:04 WITA
  • News
Gubernur Bali Wayan Koster

GIANYAR, Balitopnews.com - Gubernur Bali, Wayan Koster launching Keputusan Gubernur Nomor 381/03-P/HK/2021 nganinin indik Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber ring Desa/Kelurahan miwah Desa Adat nemonin rahina Sukra (9 April 2021) ring Wantilan Desa Adat Taro, Gianyar.

 

Koster maosang, sane mangkin Bali kahanan ipun darurat sampah. Mawinan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber banget kabuatang saha mangda digelis kamargiang ring wewidangan Desa/Kelurahan wiadin Desa Adat.

 

"Cutetnyane palemahan sane resik kakardinin melarapan antuk ngamargiang Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber sane kaunggahang ring Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Warsa 2019," baosnyane.

 

Dane nlatarang, Keputusan Gubernur ngunggahang indik pidabdab mapaiketan ring Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber ring Desa/Kelurahan wiadin Desa Adat, minakadi geguat majeng krama, antuk ngwatesin parikrama sane akeh ngawetuang luu, ngamatutang krama mangda milihin dumun luu ring rumah tangga, nenten kadadosang krama ngutang luu ring Desa wiadin Desa Adat tiosan, kapatutang ngutang luu ring genah sane patut, ngirangin nganggen lakaran plastik sekali pakai nganutin daging Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Warsa 2018, nenten kadadosang krama ngutang luu ring danu, klebutan, tukad wiadin segara manut ring daging Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Warsa 2020.

 

"Salanturnyane pengelolaan sampah kalimbakang antuk nyarengang samian angga ring Desa/Kelurahan wiadin Desa Adat antuk pah-pahan amongan, minakadi makarya Peraturan Desa indik Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber wiadin majeng Desa Adat mangda makarya Awig-awig/Pararem nganinin indik Geguat Krama Desa Adat madasar antuk Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Warsa 2019," Baosnyane.

 

Antuk punika, Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber kalaksanayang olih Desa/Kelurahan maprakanti sareng Desa Adat, antuk ngawigunayang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) utawi Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA).

 

Mapaiketan ring Instruksi Gubernur Nomor 8324 Warsa 2021 sane katujuang majeng Bupati/Walikota sajebag-Bali pinaka pakesiar sajeroning nyokong pamargin pengelolaan sampah berbasis sumber ring Desa/Kelurahan wiadin Desa Adat melarapan antuk panyokong ring kawentenan sarana, dana/prabea operasional, wiadin genah duwen Pemerintah Kabupaten/Kota ring Desa/Kelurahan utawi Desa Adat.

 

Wayan Koster taler ngalikita yening sane mangkin wenten 5 Desa/Kelurahan utawi Desa Adat, minakadi 1) Desa Paksebali, Klungkung; 2) Desa Baktiseraga, Buleleng; 3) Desa Punggul, Badung, 4) Desa Taro miwah 5) Desa Adat Padang Tegal ring Gianyar sane antuk mandiri nglaksanayang program pengelolaan sampah berbasis sumber nganutin sareng Peraturan Gubernur Nomor 47  Warsa 2019. 

 

Sangkaning pikamkam sekadi punika, Gubernur Bali ngaturang suksma saha ngicen penghargaan miwah insentif Rp. 50 juta majeng soang-soang desa, sane kaambil saking dana tanggung jawab sosial (CSR) Bank Pembangunan Daerah Bali.

 

Mangda sayan gelis pidabdabe sajeroning ngardi palemahan sane resik, miwah lestari, majanten Perbekel/Lurah wiadin Bandesa Adat, kapatutang ngicen pangweruhan wiadin nyobiahang indik Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber sajeroning nuldulin kayun krama desa mawinan nyarengin ngarembe ngardi palemahan sane resik miwah lestari.

 

Mangda prasida raris nuldulin krama sajeroning nglimbakang pengelolaan sampah berbasis sumber, Gubernur Bali jagi ngelaksanayang Lomba Desa sane prasida ngamargiang kasuksman-kasuksman Sad Kerthi, minakadi 1) Ngwatesin Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai nganutin daging Pergub Bali Nomor 97 Warsa 2018; 2) Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber nganutin Pergub Bali Nomor 47 Warsa 2019; miwah 3) Nyayubin kawentenan Danu, Klebutan, Tukad wiadin Segara nganutin daging Pergub Bali Nomor 24 Warsa 2020.(gix)


TAGS :

Komentar