Ny Putri Koster Nyarengang Krama Mangda Eling Sajeroning Midabdabin Becik Kawentenan Leluu  

Ny Putri Koster ri tatkala dados narawakya sajeroning acara 'Dialog Lintas Denpasar Siang' sane kasiarang langsung saking RRI Denpasar, Soma (3 Mei 2021) 

DENPASAR, Balitopnews.com - Pikobet Leluu ring Bali patut kauratiang pisan olih samian angga, saantukan yening leluune nenten kapidabdabin becik majanten jagi dados pikobet ageng ring benjang pungkur sane mawesana kaon majeng kalestarian palemahan. Pikobet leluu puniki nenten amongan saking pemerintah kewanten, nanging kabuatang panyokong wiadin prakanti saking samian angga. Sangkaning punika patut katumbuhang rasa eling krama sajeroning milihin leluu saha ngolah leluu soang-soang mawinan prasida puput ring wit utawi sumbernyane. Sekadi punika kabaosang Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny Putri Koster ri tatkala dados narawakya sajeroning acara 'Dialog Lintas Denpasar Siang' sane kasiarang langsung saking RRI Denpasar, Soma (3 Mei 2021) 

 

Ring bebaosan sane ngunggahang unteng “Peran PKK Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber’, istri saking Gubernur Bali puniki nlatarang yening sampun sapatutnyane pikobet leluu prasida kapuputang ring genah sane pinih nampek saking wit leluune, paling nenten sane kabakta ring TPA wantah residu kemanten. Pengelolaan leluu sane kalaksanayang ring rumah tangga wiadin genah tiosan sampun sapatutnyane kakelola mandiri utawi maprakanti sareng desa adat wiadin desa/kelurahan. Desa  adat sane maprakanti sareng desa/kelurahan sajeroning midabdabin kawentenan leluu, ring salanturnyane kalanturang antuk pembinaan rauhing ring rumah tangga saha pembinaan prasida kalaksanayang olih kader-kader PKK sane wenten ring soang-soang desa. “Pamargi sane dumun sajeroning ngarepin leluu, minakadi kapupulang raris kakutang ring TPA mangda kagentosin, melarapan antuk milihin saha kakelola ring wit pangrauh leluu. Sapa sira sane ngasilang leluu, majanten ipun sane madue amongan ngelola leluu sane kaduwenang. Mangda sampunang leluu sane kaasilang nyemerin desa wiadin palemahan. Desa prasida resik tan nyemerin desa tiosan, pacanggahan resik taler tan nyemerin paumahan anak tiosan" Piteketnyane.

 

Anak istri sane ketah kabaosang Bunda Putri puniki taler nyarengang samian Kader PKK  mangda nyarengin nyobiahang indik pangupaya mapaiketan ring pidabdab pengelolaan sampah berbasis sumber. Leluu organik prasida kakelola dados pupuk kompos sane becik sajeroning matetanduran  ring natar wiadin pekarangan. Antuk punika, leluu jagi prasida kakelola becik, halaman asri, teratur , indah, wiadin nyaman (HATINYA PKK) prasida kakardinin. “Ring salanturnyane PKK jagi nglaksanayang lomba pantaraning desa mapaiketan sareng pengelolaan sampah wiadin HATInya  PKK.  Sangkaning punika ngiring setata eling, midabdabin pengelolaan leluu sabecik-becikne mangda nenten malih ngawetuang bancana, nanging sapunapi prasida ngicen kasukertan riantukan prasida midabdabin becik leluu sane wenten," baosnyane.

 

Parindikan sane pateh taler kabaosang antuk Perbekel Desa Taro I Wayan Warka sane maosang yening ngwangun rasa eling krama sajeroning milihin saha ngelola leluunyane soang-soang  dahat mabuat. Tiosan punika, pangremba saking desa adat antuk makarya payung hukum mapaiketan ring pengelolaan sampah dahat mabuat kawentenane. Antuk punika, pikobet leluu ring desa jagi prasida puput ring desa soang-soang tan malih makta leluu ka desa tiosan utawi ring TPA. (Gix) 

 


TAGS :

Komentar