Varian Anyar Mutasi Virus Covid-19 Sampun Wenten ring Bali

Gubernur Bali Wayan Koster

DENPASAR, Balitopnews.com - Gubernur Bali Wayan Koster nguningayang yening sampun kapanggihin kalih diri krama sane positif Covid-19 antuk varian anyar mutasi virus Covid-19.

 

"Tiang sampun ngamolihang gatra langsung saking Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, daweg tanggal 3 Mei 2021.  Adiri krama sampun positif sangkaning panglahlah varian sane anyar saking Afrika Selatan antuk kode B.1.351, miwah adiri sane positif sangkaning panglahlah varian sane anyar saking Inggris antuk kode B.1.1.7," baos Koster, Anggara (4/5/2021) ring Jayasabha, Denpasar.

 

Manut Koster, parindikan puniki kauningin risampune makudang-kudang sampel saking sane positif Covid-19 ring RS Sanglah kaselehin antuk Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

 

Silih tunggil ipun positif Covid-19 antuk varian anyar saking Afrika Selatan, saha sampun palatra utawi seda ring RS Sanglah, mawit saking Kabupaten Badung. 

 

Korban majanten durung ngamiletin program vaksinasi. Malih asiki sane kabaosang positif Covid-19 varian anyar saking Inggris sampun kenak saha sampun ring jeronnyane, mawit saking Kota Denpasar. 

Ipun wantah sampun ngamiletin program vaksinasi ping kalih.

Mapaiketan sareng kasus puniki, Dinas Kesehatan Provinsi Bali kantun ngamargiang seseleh Epidemiologi majeng makudang-kudang angga sane naenin kontak erat sareng korban mawinan tinas kauningin sapunapi pawesana sane kaawinang.

"Mapaiketan ring kawentenan varian anyar saking mutasi virus Covid-19 ring Bali, manut saking piteket  Bapak Presiden RI miwah Menteri Kesehatan RI, ngelingang saha nuekang malih majeng krama mangda sayuwakti ngamargiang daging Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 07 Warsa 2021 nganinin indik Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru ring Provinsi Bali, setata trepti sajeroning nglaksanayang Pola Hidup Sehat saha luput saking Covid-19 melarapan antuk 6M minakadi ; Memakai masker standar sane kapatutang, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Mengurangi bepergian, Meningkatkan imun tubuh, miwah Mentaati aturan," baos Koster.

 

"Ngwatesin akeh pamilet, setata tangar saha tureksa satunggil nglaksanayang parikrama inggian ring pemerintahan, adat, agama, seni, budaya, wiadin sosial wiadin parikrama sane tiosan. Ngamiletin program vaksinasi pencegahan Covid-19 sane sampun kalaksanayang antuk Pemerintah Provinsi kasarengin Pemerintah Kabupaten/Kota.

Majeng Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah, wiadin Bandesa Adat sajebag Bali wiadin samian krama mangda nenten waneh-waneh ngutsahayang sareng-sareng sapunapi prasida nambakin panglahlah Covid-19, utaminipun majeng varian anyar saking virus Covid-19," baosnyane.

 

"Ngiring setata ngrastiti saha nglungsur majeng Hyang Widhi Wasa mangda jagat Bali wiadin sadagingipun  setata trepti miwah santi nganutin sareng visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru," baos Koster.(gix)


TAGS :

Komentar