Pesta Kesenian Bali XLIII Warsa 2021 jagi Kabungkah antuk Daring olih Presiden Joko Widodo

  • 09 Juni 2021
  • 20:06 WITA
  • News
Sangkep rikala nyanggre PKB XLIII Warsa 2021

 

DENPASAR, Balitopnews.com - Pemerintah Provinsi Bali Nglaksanayang Pesta Kesenian Bali (PKB) XLIII Warsa 2021. Ring kawentenan pandemi global Covid-19, PKB kalaksanayang melarapan konvensional (luring) miwah daring antuk protokol kesehatan sane banget katureksain.

 

PKB ring galahe mangkin ngunggahang tagar #LuunganMabalihUliJumah miwah #NontonPKBdariRumah, antuk pangapti mangda krama Bali wiadin publik prasida nonton samian dudonan parikrama pamargin PKB melarapan antuk virtual (daring). 

 

PKB XLII warsa 2020 nenten kamargiang saantukan pandemi Covid-19 sayan ngakehang saha ring galahe punika majanten nenten prasida katarka sapunapi pawesanannyane majeng kesehatan krama.

 

Gubernur Bali Wayan Koster nlatarang PKB XLIII warsa 2021 pinaka pangupaya ngamargiang adaptasi kebiasaan baru, mawinan krama kantun produktivitas, kreativitas saha kantun prasida ngicen panggung apresiasi seni majeng para seniman wiadin pelaku seni ring Bali.

 

Ring pamargin PKB XLIII Warsa 2021 ngunggahang unteng  Purna Jiwa: Prananing Wana Kerthi (Jiwa Paripurna Nafas Pohon Kehidupan), sane madue semerti ngutamayang kawentenan taru pinaka simfoni harmoni semesta raya nyujur kasukertan kauripan melarapan antuk jiwa sane paripurna.

 

Taru kapercaya pinaka sameton manusa sane pinih duur ring jagate. Selami asasih ngawit tanggal 12 Juni kantos 10 Juli 2021, kadagingin makudang-kudang parikrama, minakadi Peed Aya (Pawai); Rekasadana (Pergelaran); Utsawa (Parade); Wimbakara (Lomba); Kandarupa (Pameran); Kriyaloka (Lokakarya); Widyatula (Sarasehan); miwah Adi Sewaka Nugraha (Penghargaan PengabdiSeni).

 

“Pamilet utawi seniman sane nyarengin PKB, taler ring pengunjung kaaptiang sayuwakti ngamargiang becik protokol kesehatan, mangda nenten raris ngawetuang klaster sane anyar. Tiang ngaptiang mangda samian angga nyarengin geguate punika, pamekas ring leading sector Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sane kasokong antuk dinas sane tiosan, mawinan PKB galahe mangkin prasida mamargi antar sekadi sane kaaptiang, “ baos Koster.

 

Ring galahe punika, Kapolda Bali nguningayang kasiagayannyane sajeroning nreptiang pamargin PKB warsa 2021, sapisanan nuekang indik mabuatnyane prokes majeng krama.

 

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Gede Arya Sugiartha maosang, konsep PKB XLIII Warsa 2021 jagi kaanggen nuldulin kreativitas berbasis tradisi saha ngawirangang kayun para yowana Bali mangda sayan urati majeng kabudayan leluhur, prasida nitenin parilaksana, prasida raris nyujur kasukertan.

 

Pitung dasa tiga parikrama jagi kapisuguhang sajeroning pamargin PKB, antuk nyarengang 10.000 seniman saking komunitas wiadin sekaa unggulan sajebag kabupaten/kota ring Bali, rauhing ring delegasi saking dura negara. Dudonan parikrama minakadi 43 soroh Rekasadana (Pergelaran); 3 soroh  Utsawa (Parade); 13 Wimbakara (Lomba); 2 Kandarupa (Pameran); 6 parikrama Kriyaloka  (Lokakarya); miwah 6 unteng Widyatula(Sarasehan).

 

“Majeng pamargin program Widyatula utawi sarasehan, matiosan kawentenane sareng PKB sadurungnyane sane wantah kamargiang apisan, ring warsa 2021 kamargiang ping enem. Samian punika majanten jagi ngunggahang parindikan sane nenten lempas sareng unteng PKB ke-43 nganinin indik pangupaya nitenin saha ngupapira palemahan,” baosnyane.

 

Pamargin Widyatula (sarasehan) ngerauhang makudang-kudang narawakia sane majanten andel ring widangnyane soang-soang, inggian saking Bali wiadin dura Bali. Sekadi Prof. Dr. Yasraf Amir Piliang, MA; Prof. Dr. I Made Bandem, MA; Didik Nini Thowok; Dr. Tisna Sanjaya S.Sn, MA; Nyoman Erawan; Popo Danes; Yori Antar; Dr. Tjok Istri Ratna Cora Sudharsana, S.Sn., M.Si; Eddy Hasby, Hasan Aspahani; wiadin sane tiosan.

 

Acara pamungkah PKB XLIII warsa 2021 jagi kalaksanayang melarapan antuk live wiadin virtual,  miwah karencanayang jagi kabungkah olih Presiden RI Joko Widodo ring Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, 12 Juni 2021, galah 11.00-12.30 Wita melarapan antuk virtual.

 

Parikrama jagi kadagingin antuk pamisuguhan video Peed Aya (pawai) “Pratiti Wana Kerthi” wiadin Rekasadana (Pergelaran) Sendratari “Wreksa Kastuba” reripran ISI Denpasar.

Soang-soang angga saking 9 kabupaten/kota se-Bali jagi nyihnayang kawagedannyane misuguhang makudang-kudang sesolahan seni klasik; gambuh, gambang, wayang wong, gamelan, topeng, wayang kulit, wiadin sane tiosan. Sapunapi nyihnayang kawibuhan kabudayan Nusantara wiadin Panegara panyanding, taler kapisuguhang sesolahan seni virtual saking Papua; sesolahan  tradisi Paser saking Kalimantan Timur; rauhing sesolahan klasik India. 

 

Samian program karauhang antuk konvensional wiadin daring melarapan antuk kanal youtube DISBUD PROV BALI miwah tayangan langsung wiadin siaran ring TVRI Bali, Bali TV, miwah KOMPAS TV, miwah makudang-kudang media sosial sane sampun kapilih

 

Pamiarsa sane rauh langsung ka genah pamentasan kawatesin pisan, wantah para seniman wiadin rombongan manten sane kaicen. Ring Bali Kandarupa 2021 pinaka pameran kolosal kapertama seni rupa klasik, tradisi, wiadin sane mapaiketan punika, selami sejarah kawentenan PKB. Antung ngunggahang unteng PKB XLIII warsa 2021, pameran Bali Kandarupa (Imaji, Memori, kalih Tradisi) ngunggahang unteng “Wana Jnana” sane maosang indik Wanda, Rimba, kalih Spiritualitas.

 

Bali Kandarupa kalaksanayang antuk ngambil tigang genah minakadi  Museum Puri Lukisan, Museum ARMA, miwah Gedung Kriya Werdhi Budaya Bali, ngrauhang 113 reriptan perupa Bali  lintas generasi, saking ragam dua dimensi (seni lukis) rauhing tiga dimensi (topeng kalih patung), ngingkupin makudang-kudang stilistik klasik wiadin tradisi Bali: Kamasan, Batuan, Ubud, Padangtegal, Pengosekan, Keliki, Nagasepaha, Mas, Nyuh Kuning, Kerambitan,Buleleng, wiadin sane tiosan.

 

Sekadi pamargin PKB sadurungnyane, ring galahe mangkin taler kadagingin antuk parade Gong Kebyar Dewasa, Gong Kebyar Anak-anak, miwah Gong Kebyar Wanita. Taler wenten Wimbakara (Lomba) Gender Wayang Anak-anak, Balaganjur Remaja, Taman Penasar, Tari Barong Ket, Desain kalih Peragaan Busana, Pidarta Basa Bali, Lukis Wayang Klasik, Menulis Artikel/Opini, Karya Tulis Berita Kisah, Lomba Foto, wiadin sane tiosan.

Buku agenda kalih jadwal PKB XLIII warsa 2021 prasida kadownload ring tautan:cutt.ly/BukuJadwalPKB2021.(gix)


TAGS :

Komentar