Moasang Indik Ngwaliang Pariwisata, Presiden Joko Widodo Ngulemin Koster

  • 10 Juni 2021
  • 21:06 WITA
  • News
Presiden RI Jokowi kesarengin Gubernur Bali Wayan Koster

JAKARTA, Balitopnews.com - Gubernur Bali, Wayan Koster kaulemin mangda nyarengin pamargin rapat terbatas olih Presiden RI, Ir. Joko Widodo, ring Istana Merdeka Soma (7 Juni 2021) sajeroning mligbagang indik pangupaya ngwaliang pariwisata Bali. 

 

Presiden kasarengin Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Pariwisata, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, miwah Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

 

Paruman kapucukin langsung Presiden RI maosang indik limang unteng minakadi pamargin vaksinasi ring Bali, panincap panureksan majeng protokol kesehatan Covid-19, pangupaya nincapang pangrauh wisatawan domestik ka Bali, pidabdab mungkah koridor wisatawan mancanegara antuk protokol kesehatan, saha nitenin ekonomi Bali melarapan antuk ekonomi kreatif, ekonomi digital miwah nincapang ekspor mawinan nenten banget ngandelang pariwisata.

 

Gubernur Bali nguningayang indik rauh napi pamargin program vaksinasi. Bali sampun ngamolihang sawetara 3 yuta dosis vaksin (50%) saking pabuat ipun, melarapan antuk Menteri Kesehatan. Program vaksinasi masal kalaksanayang antuk maprakanti sareng Bupati/Walikota sajebag Bali saha kasokong antuk Polda Bali, Kodam IX/Udayana, Perguruan Tinggi, fasilitas kesehatan duwen pemerintah kalih swasta, hotel, wiadin fasilitas umum tiosan. 

 

Rauh ring tanggal 6 Juni 2021, vaksinasi paletan kapertama sampun kaicen majeng langkungan ring 1,4 yuta diri (47%) miwah vaksinasi paletan kaping kalih sampun kaicen langkungan ring 659 tali diri (22%). Bali muatang 6 yuta dosis vaksin majeng vaksinasi 3 yuta krama (70%) saking akeh samian krama Bali mangda prasida nyujur kekebalan komunitas (herd immunity). 

 

Pawesana vaksinasi sampun mawit kakantenang saking nedunangnyane kasus anyar Covid-19, rata-rata kirangan saking 50 kasus anyar satunggil rahina, tingkat kesembuhan taler sayan nincap kantos ring angka langkungan saking 95% (langkungan saking rata-rata nasional, 91%), tingkat kematian wenten ring 3,71% katureksain nedunang (nanging kantun langkungan ring rata-rata nasional 2,78%), minakadi kirangan saking limang diri ngarahina, miwah akeh kasus aktif  kirang ring 1% saha setata kakantenang nedunang (andapan ring rata-rata nasional 5,24%), minakadi 473 diri (227 diri karawat ring rumah sakit miwah 246 diri kaisolasi/karantina). 

 

Bali kantun muatang malih 3 yuta dosis vaksin (akeh pabuat ipun wantah 6 yuta dosis vaksin) mangda prasida muputang program vaksinasi majeng tigang yuta krama. Kaping pat, pawesana saking Covid-19 banget mawesana majeng pariwisata kalih ekonomi ring Bali, pertumbuhan perekonomian Bali keni kontraksi ageng minakadi ring warsa 2020 kantos kontraksi 9,3% (negatif), miwah ring triwulan kapertama warsa 2021 kontraksi 9,8% (negatif).

 

Parindikan puniki patut digelis karuruhang pamargi malarapan antuk kawijakan khusus sane kahanan ipun spasial majeng Bali, mangda pariwisata wiadin ekonomi Bali nenten sayan ngaonang.

 

Sajeroning rapat terbatas punika, Gubernur Bali nguningayang pangaptin saking samian angga rumasuk pelaku pariwisata Bali. Kapertama ngaptiang malih vaksin 3 yuta dosis mangda vaksinasi ring Bali prasida puput ring bulan Juli 2021. Kaping kalih, ngaptiang pangrauh wisatawan domestik ka Bali malarapan antuk ngicen insentif khusus. Kaping tiga, nincapang program Work From Bali (WFB) sane prasida rauh ring samian Kementerian/Lembaga. 

 

Kaping pat, nincapang pamargin paruman-paruman nasional wiadin internasional ring Bali. Kaping lima, ngusulang mangda wisatawan mancanegara prasida kabungkah nanging kawatesin ring panguntat bulan Juli 2021. Kaping nem, nglanturang program hibah pariwisata majeng pelaku usaha pariwisata wiadin pendukung pariwisata sajeroning ngwantu pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota, saantukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dahat nedunang. 

 

Kaping pitu, perpanjangan jangka waktu sajeroning naur cicilan majeng pelaku usaha pariwisata melarapan perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, nganutin ring kawentenan pariwisata/ekonomi Bali. Kaping kutus, ngusulang mangda program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) padat karya. Kaping siya, ngusulang pinjaman lunak majeng pelaku usaha wiadin pendukung usaha pariwisata Bali. Saha pinih untat kaping dasa ngaptiang Presiden RI ledang mungkah resmi pamargin Pesta Kesenian Bali ka-43, tanggal 12 Juni 2021, melarapan antuk daring (Virtual).

 

Sajeroning paruman punika, risampune kabligbagang antuk makudang-kudang tetimbang saking Menteri Pariwisata, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia wiadin Ketua OJK, pamuputne Presiden cumpu ring pangapti wiadin usulan saking Gubernur Bali. Bapak Presiden nganikain ring para Menteri wiadin pejabat sane mapaiketan mangda nyokong program punika, mawinan pamutus sane kaambil ring rapat terbatas puniki prasida digelis kalaksanayang.(gix)

 


TAGS :

Komentar