Gubernur Bali Nyalurang BST Rp 449 Miliar

  • 21 Juli 2021
  • 22:07 WITA
  • News
Gubernur Bali Wayan Koster

DENPASAR, Balitopnews.com - Gubernur Bali, Wayan Koster nlatarang yening pemerintah nyalurang makudang-kudang wantuan sosial majeng krama, rumasuk Bali sane keni pawesana sangkaning Pandemi Covid-19 wiadin pamargin PPKM Darurat. Ageng wantuan sosial majeng krama sane sampun kamedalang saking bulan Januari kantos Juli 2021 saking Kementerian Sosial wenten Rp.449 Miliar. 

 

Tiosan punika taler wenten Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) saking Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal RI sane agengnyane Rp. 160 Miliyar langkung, wiadin Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) saking Kementerian Koperasi RI agengnyane Rp.287 Miliyar.

 

Pawilangan wantuan punika minakadi wantuan sosial saking Kementerian Sosial RI,: 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sosial Pangan (BSP).  Akeh krama sane kaicen wenten 144.303 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), ageng wantuan Rp.200.000 ngasasih salami awarsa, saha sampun cair bulan Januari kantos Juli 2021 agengnyane langkungan ring Rp. 163 Miliar melarapan Bank BNI, BRI, miwa BTN. Krama sane ngamolihang wantuan patut numbas pabuat pangan ring E-Warung nganutin geguat saking Himpunan Bank Negara (HIMBARA). Wantuan puniki jagi kawewehin malih Rp. 200.000 selami kalih sasih, bulan Juli miwah Agustus.

 

Wantuan marupa Program Keluarga Harapan (PKH). Akeh krama sane kaicen wenten 92.832 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), ageng wantuan Rp.1.500.000  Rp. 3.000.000 satunggil sasih, sampun cair kantos paletan kaping tiga sane agengnyane langkungan saking Rp. 162 Miliyar.

 

Bantuan Sosial Tunai (BST) antuk akeh krama sane kaicen wenten 103 tali KPM, ageng wantuan Rp. 300.000 ngasasih salami awarsa saha sampun cair ring bulan Januari  kantos April 2021 sane agengnyane Rp.124 Milyar. Ring bulan Mei miwah Juni 2021 jagi kaicen majeng 96.000 KPM sane agengnyane Rp.600.000 saha jagi cair apisanan ring bulan Juli 2021.

 

Wantuan Sosial marupa beras sane kasalurang olih Bulog, kaicen majeng 217.000 KPM soang-soang polih 10 Kg.

Wantuan paket beras kaicen majeng 3.000 krama sane nenten ngamolihang wantuan PKH, BST, wiadin BPNT (BSP), soang-soang polih 5 Kg.

 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) saking Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal RI. Akeh krama sane kaicen wenten 59.444  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM),  antuk ageng wantuan Rp.300.000 selami awarsa, sampun cair saking bulan Januari kantos Juli 2021. Total anggaran ring warsa 2021, wenten Rp. 160 Miliyar langkung. Persentase realisasi Dana Desa majeng BLTDD ring Provinsi Bali wantah pinih ageng ring Indonesia. 


 

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) saking Kementerian Koperasi RI. Akeh unit usaha penerima akehnyane 239.469 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), ageng wantuan Rp.1.200.000 salami awarsa ring warsa 2021, antuk total anggaran akehnyane Rp 287 Miliyar langkung, rauhing ring bulan Juli sampun cair 76,57% saking samian UMKM penerima.

 

Gubernur Bali, Wayan Koster melarapan antuk simbolis saking Jayasabha melarapan protokol kesehatan nyukserahang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sosial Pangan (BSP) majeng krama: 

1). Ni Kadek Wirasih saking Sidemen, Kabupaten Karangasem; 

2). Ni Ketut Sugiari Astuti saking Sading, Mengwi, Kabupaten Badung; miwah 

3). Ni Nyoman Krisnayanti saking Kelurahan Pemecutan, Kota Denpasar. 

 

Salanturnyane nyukserahang Bantuan Sosial Tunai (BST) majeng I Wayan Purnata saking Desa Dauh Puri, Denpasar; nyukserahang wantuan Program Keluarga Harapan (PKH) majeng krama sane pinaka buruh, minakadi :

1). Ni Made Sumarti saking Dentim, Kota Denpasar; 

2). Ni Made Masni saking Gulingan, Mengwi, Kabupaten Badung; miwah 

3). Ni Ketut Toris saking Sidemen, Kabupaten Karangasem. 

 

Gubernur Bali maosang yening wantuan sane kaicen punika, kaaptiang prasida ngwantu saha wantuan jagi kaicen satunggil sasih.  

 

"Majeng ring Bank BNI, BRI, Mandiri, BTN, PT Pos Indonesia rauhing Perum Bulog Kanwil Bali sane sampun ngwantu pamargin program pemerintah, tiang ngaptiang mangda samian prasida mamargi sekadi pangaptine, nganutin sareng piteket saking Bapak Presiden mangda prasida digelis kamargiang," baosnyane  Buda (21 Juli 2021).  

 

Gubernur Koster ngaptiang majeng krama mangda prasida nerima kawijakan pemerintah nglaksanayang PPKM Darurat sane majanten ngawewehin tategenan krama. Puniki kawijakan sane patut kaambil, mangda prasida nees panglimbak Covid varian sane anyar, sane dangan pisan nglahlah. 

 

Koster nyarengang samian krama mangda trepti sajeroning ngamargiang protokol kesehatan saha mangda setata ngrastiti sapunapi mangda pandemi Covid-19 prasida digelis matilar. Napi malih pemerintah ngawit saking rahina Buda 21 Juli 2021 kantos Redite 25 Juli 2021 ngamargiang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 Covid-19 ring Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali. (Gix) 


TAGS :

Komentar