Ny Putri Koster Nyarengang Anak Alit Mangda Nitenin Kawagedan Saking Alit

  • 30 Juli 2021
  • 20:07 WITA
  • News
Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny Putri Koster

DENPASAR, Balitopnews.com - Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny Putri Koster ngicen uratian ageng majeng pamargin tumbuh kembang anak, mangda ring salanturnyane prasida ipun dados generasi penerus harapan bangsa. Silih tunggilnyane antuk nitenin wiadin mengasah talenta sane kaduwenang, inggian ring widang seni budaya wiadin olahraga. Antuk nitenin kawagedan sane kaduwenang, nglatih kawagedan mabebaosan, maparilaksana becik, majanten jagi prasida dados pamucuk panegara wiadin wangsa sane sayuwakti andel.

Parindikan punika kabaosang antuk Ny Putri Koster sajeroning aturnyane melarapan antuk virtual ring pamargin 'Lomba Bercerita Anak Dengan Harapan Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh' sane kalaksanayang antuk RRI Denpasar, Sukra (30/7).

Sajeroning baosnyane, anak istri sane ketah kabaosang Bunda Putri puniki banget ngajiang becik saha bangga antuk pamisuguhan saking para finalis, saantukan para pamilet nenten misuguhang carita antuk piteket-piteket kemanten, nanging sepisanan nyobiahang indik napi sane dados kawijakan wiadin pakesiar pemerintah inggian mapaiketan sareng pidadab ngarepin Covid 19 wiadin baya narkoba.

"Ring salaturnyane Bunda ngaptiang mangda alit-alit setata nitenin kawagedan sane kaduwenang. Sapunapi nglatih kawagedan mabebaosan, malajah mabebaos saking alit mawinan prasida nglaksanayang diplomasi sane becik. Sampunang latihan ri kala lomba kewanten, setata mangda nitenin angga sepisanan numbuhang parilaksana sane becik mawinan prasida dados generasi emas harapan bangsa," baosnyane.

Lomba Bercerita Anak sane kalaksanayang antuk RRI Denpasar puniki pinaka parikrama lomba sane kaping kalih ngawit warsa 2020. Lomba puniki kalaksanayang antuk tetujon mangda yadiastun ring tengahing pandemi puniki alit-alite kantun kreatif, nincapang literasi melarapan antuk ngwacen, ngawewehin kosabasa wiadin malajah macarita. Sane taler mabuat, sapunapi carita sane kabaktayang prasida kasemertiang  saha piteket sane wenten taler prasida kauningayang becik. Lomba ring galahe puniki kamiletin antuk 97 pamilet, miwah 5 pamilet pinih becik ngranjing ring babak grandfinal sane kalaksanayang ring rahina Sukra semeng. Jayanti kapertama saking lomba puniki jagi ngangganin RRI Denpasar macentok ring undagan pusat. (Gix)


TAGS :

Komentar