Gubernur Bali Ngamedalang Keyboard Aksara Bali

  • 12 September 2021
  • 15:09 WITA
  • News
Gubernur Bali Wayan Koster Ngamedalang Keyboard Aksara Bali

DENPASAR, Balitopnews.com - Pinaka parikrama kapertama ring Indonesia, Aksara Bali pinaka silih tunggil aksara asli ring nusantara katransformasi ring wentuk digital melarapan antuk nganggen media marupa papan ketik (Keyboard) Aksara Bali, sane kamedalang antuk Gubernur Bali, Wayan Koster, Saniscara (11 September 2021) ring Jaya Sabha, Denpasar.  

 

Keyboard Aksara Bali puniki pinaka ide kreatif wiadin original Gubernur Bali, Wayan Koster, sane ngicen amongan majeng Tim Peneliti saking Program Studi Informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana (Cokorda Rai Adi Pramartha, Ph.D, I B Ary Indra Iswara, M.Kom, I Putu Gede Hendra Suputra, M.Kom, miwah IB Gede Dwidasmara, M.Cs.). 


 

Pamargin  peluncuran Keyboard Aksara Bali kalaksanayang antuk hibrid (luring miwah daring) sane kamiletin 45 sisia SD, SMP, SMA/SMK, SLB Kabupaten/Kota Se-Bali, miwah petang diri ngangganin mahasiswa saking Universitas Udayana, Institut Seni Indonesia Denpasar, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, wiadin Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Parikrama karauhin antuk Bupati/Wali Kota, Rektor Perguruan Tinggi miwah kamiletin antuk virtual olih Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB Negeri wiadin Swasta Se-Bali sane akehnyane 329 Sekolah. Parikrama puniki taler pinaka pahan saking napi sane sampun kapikamkam selami tigang warsa kapamucukan Gubernur Bali, Wayan Koster kasarengin Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Artha Ardana Sukawati.

 

Koster nuekang pidabdab nglimbakang Keyboard Aksara Bali pinaka panglantur saking kawijakan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melarapan Pola Pembangunan Semesta Berencana ngulati Bali Era Baru. Tetujonnyane wantah nyayubin kawentenan Aksara Bali pinaka tetamian leluhur sane kadulurin antuk ngamedalang Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Warsa 2018 indik Pelindungan kalih Penggunaan Bahasa, Aksara, wiadin Sastra Bali miwah Pamargin Bulan Bahasa Bali tegep antuk Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Warsa 2020 indik Penguatan wiadin Pemajuan Kebudayaan Bali.

 

Gubernur Bali nuekang yening Keyboard Aksara Bali wantah ngadungang kearifan lokal Bali sareng panglimbak iptek ring masa globalisasi sekadi mangkin. Panglimbak teknologi digital majanten sampunang kantos ngaonang kabudayan lokal Bali sekadi Aksara Bali, nanging sapunapi prasida kawigunayang sajeroning nglimbakang Aksara Bali melarapan teknologi digital sane kasenengin antuk para yowana utawi generasi melenial. Puniki pinaka program sane dahat becik melarapan antuk Keyboard Aksara Bali, Aksara Bali, jagi nenten kauningin antuk krama Bali kemanten nanging prasida kauningin kantos ring undagan nasional, bilih-bilih kantos ka dura negara.

 

Ring galahe punika Gubernur Bali nyepihang galah mabebaosan sareng sisya wiadin mahasiswa, ngicen soal mangda kaketik ring Aksara Bali, wenten 7 pitaken, minakadi : 1) Bali Dwipa Jaya; 2) Pesengan Gubernur Bali, Wayan Koster; 3) Pesengan Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Sukawati; 4) Gunung Agung; 5) Pura Besakih; 6) Tumpek Landep; miwah 7) Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Tan pasangkan, para sisya wiadin mahasiswa prasida nyuratang sekadi napi sane kanikain, saha kapisuguhang langsung ring layar virtual. Sesuratan Aksara Bali katureksain antuk tim minakadi Ketut Sumarta (Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali), Kadis Kebudayaan Provinsi Bali, miwah Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali. 

 

Gubernur Bali ngajiang becik kawagedan para sisya wiadin mahasiswa sane sampun waged saha urati ring kawentenan Aksara Bali. Pinaka cihna ngajiang utsaha punikararis ngicen penghargaan marupa jinah majeng soang-soang angga, minakadi Rp.1.000.000 majeng 49 sisya miwah mahasiswa sane kakirim ka rekening soang-soang pamilet ring Bank Pembangunan Daerah Bali.

Keyboard Aksara Bali katureksain jagi kakasubang, saantukan madue pitung kaluihan, 

minakadi : 1) nganggen koneksi WiFi (USB dongle) utawi Bluetooth; 2) prasida kaanggen nyurat aksara Bali natural (tan madaging auto correction, red); 3) prasida kaanggen nyurat Aksara Bali ring  sistem operasi sane matiosan inggian Apple MacOS wiadin Microsoft Windows; 4) prasida kaanggen makarya wiadin nyimpen dokumen digital ring makudang-kudang soroh aplikasi  sekadi Microsoft Office, Google Office (Docs, Spreadsheet, Presentation), Notes, iWork wiadin sane tiosan antuk nganggen Aksara Bali; 5) prasida kaanggen nyuratang dokumen ring website/Internet antuk Aksara Bali; 6) prasida kaanggen nyurat ring media sosial sekadi WhatsApp, Facebook, Instagram maaksara Bali; mwiah 7) asil dokumen utawi pesan sane kakaryanin prasida kakirim ka anak tiosan, saha aksarannyane nenten mauwah.

 

Gubernur Bali nureksain Krama Bali pamekas para yowana utawi  generasi milenial, Aksara Bali prasida masaing sareng aksara panegara tiosan sekadi; Tiongkok, Jepang, Korea, Thailand wiadin India. Panegara-panegara punika madue aksara saha prasida nyihnayang kaluihan peradabanipun daweg riin, saha prasida rajeg kantos mangkin. Sangkaning punika, Gubernur Bali, Wayan Koster nyarengang para yowana pamekas  generasi milenial, mangda setata bangga kaicen tetamian budaya marupa Aksara Bali. Samian parikrama ring kauripan puniki majanten kakawitin saking Aksara, nenten wenten kruna tan madaging aksara, nenten wenten lengkara wiadin bebaosan tan madaging Aksara, punika taler nenten wenten pikaryan sane prasida lempas saking Aksara. Sangkaning punika, iraga mangda prasida nitenin saha nglimbakang Aksara Bali pinaka tetamian sane dahating mautama sane patut kauningayang ring undagan nasional wiadin global. Melarapan antuk ngrajegang peradaban Bali, Gubernur Bali nureksain yening krama Bali jagi prasida sayan maju saha prasida ngarepin pasaing global. Sangkaning punika, ring salanturnyane, Gubernur Bali jagi nglaksanayang program penyediaan  Keyboard Aksara Bali marupa Laboratorium Praktik Aksara Bali ring sekolah-sekolah, mawinan para guru wiadin sisya sayan dangan malajah Aksara Bali. 

 

Sajeroning pamargin peluncuran Keyboard Aksara Bali, Ketua Pengelola Domain dan Internet Indonesia (PANDI), Prof. Yudho Giri Sucahyo, P.hd ngajiang becik saha rumasa bangga antuk kasumekenan Gubernur Wayan Koster sajeroning nglestariang Aksara lokal. Manutnyane parindikan puniki pinaka pidabdab ageng sajeroning nincapang digitalisasi Aksara Bali sepisanan pinaka pangupaya nglestariang nilai budaya bangsa pamekas budaya Bali. Parindikan puniki anut sareng program kerja sane kapidabdabin antuk PANDI minakadi program Merajut Indonesia Melalui Digitalisasi Aksara Nusantara (MIMDAN), minakadi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah rauhing UNESCO taler nyokong pidabdabe punika. Sane mangkin PANDI sedeng maparidabdab sapunapi nyobiahang aksara nusantara ring internasional, mawinan pidabdab digitalisasi aksara nusantara sayan dangan.

 

“Sangkaning punika melarapan antuk peluncuran Keyboard Aksara Bali, pinaka pamargi sane dahat utama miwah PANDI jagi setata nyokong pendaftaran Aksara Bali wiadin pangupaya standarisasi keyboard mangda nganutin standar nasional wiadin internasional,” baosnyane.(gix)


 


TAGS :

Komentar