Bali Ngamargiang PPKM Level 3, Genah Pariwisata Kabukak antuk Kapasitas 50 Persen 

  • 15 September 2021
  • 21:09 WITA
  • News
Gubernur Bali Wayan Koster

DENPASAR, Balitopnews.com - Saking tanggal 30 Agustus 2021, kasus anyar Covid-19 sampun nedunang, antuk kasus harian alitan ring 250 kasus ngarahina, kesembuhan sampun ring 93%, kasus aktif taler nedunang alitan ring 3.000 diri (2,5%). 

"Nanging iraga mangda setata waspada saantukan angka kematian kantun ageng langkungan ring 10 diri ngarahina," baos Gubernur Bali, Wayan Koster, ring Denpasar, Buda (15 September 2021)

Dane ngawewehin, kasus anyar Covid-19 sane nedunang, angka kesembuhan sane nincap, sayan ngirangang angka perawatan ring Rumah Sakit (hospitality rate), saha angka kematian Covid-19 sane nedunang, Pemerintah Pusat sampun ngamedalang pamutus ngawit tanggal 14 September 2021, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ring Provinsi Bali nedunang ring level 3.

"Iraga mangda sampunang nyanggra parindikane punika antuk maliang-liang nanging sapunapi mangda setata waspada saantukan Covid-19 pinaka baya ageng, bilih-bilih wenten kapanggihin varian sane anyar ring makudang-kudang panegara," baosnyane.

Patut kauningin, yadiastun krama sampun ngamargiang vaksinasi nenten janten jagi luput saking Covid-19. Data nyihnayang yening krama sane sampun nglaksanayang vaksinasi, 40% kantun prasida keni Covid-19 miwah 92% sane padem wantah durung ngamolihang vaksinasi. Nanging risampune ngamolihang vaksinasi, krama sane keni Covid-19 pawesana kaon sane kaawinang nenten rahat pisan saha digelis kenak. Data taler nyihnayang yening krama sane keni Covid-19 tanpa gejala/gejala ringan sane nglaksanayang isolasi terpusat gelisan kenak saha nenten nglahlahin krama tiosan, imbangang sareng pamargin isolasi mandiri.

Mapaiketan sareng parindikane punika, Koster nyarengang samian krama mangda ngamargiang becik protokol kesehatan miwah nglaksanayang pola hidup sehat bebas Covid-19 melarapan 6 M : Memakai masker standar sane patut, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Mengurangi bepergian, Meningkatkan imun, miwah Mentaati aturan.

Kapatutang taler ngawigunayang aplikasi PeduliLindungi sajeroning nglaksanayang skrining majeng samian pegawe/ karyawan wiadin pengunjung pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan. Krama kaicen ngranjing ring pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan wantah krama sane sampun ngamolihang vaksinasi Covid-19 suntik ka-2.

Kelompok masyarakat risiko tinggi (Anak mobot, sane mayusan alitan ring 12 warsa wiadin langkungan ring 70 warsa) nenten kadadosang ngranjing ring pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan.

Parikrama kramane taler kauratiang becik, sekadi upacara adat, ngaben, pawiwahan wiadin parikrama tiosan sane ngawinang akeh kramane mapupul nganutin daging Surat Edaran Parisada miwah MDA Bali.

Majeng Krama Bali sane durung ngamolihang vaksinasi suntik ka-1 utawi suntik ka-2 mangda digelis ngamiletin vaksinasi ring wewidangannyane soang-soang. Majeng sane sampun werda, krama sane madue pinyungkan bawaan (komorbid), mobol wiadin difabel. Majeng krama Bali sane polih kontak erat sareng krama sane positif mangda ledang ngamiletin tracing sane kalaksanayang antuk TNI wiadin POLRI, mawinan prasida kalaksanayang Testing.

Majeng Krama Bali sane madue caciren sekadi (panes, pilek, watuk, sesek, nenten prasida ngambu wiadin ngrasanin napi-napi) mangda digelis nglaksanayang testing swab berbasis PCR. 

Majeng sane positif Covid-19 tanpa gejala wiadin gejala ringan mangda digelis nglaksanayang 
isolasi terpusat sane sampun kasediayang antuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, saha nenten kaicen nglaksanayang isolasi mandiri ring jero, mangda nenten nglahlahin kulawarga tiosan. Majeng sane positif Covid-19 antuk gejala sedang wiadin rahat mandga digelis ka Rumah Sakit Rujukan ring wewidangan soang-soang, mangda sungkannyane nenten sayan rahat.

Krama Bali mangda setata ngrastiti bhakti, ngalungsur kerahayuan mangda Pandemi Covid-19 digelis puput.

Daya Tarik Wisata (DTW) Alam, Budaya, Buatan, Spiritual, wiadin Desa Wisata kalaksanayang uji coba saha kabukak antuk kapasitas pengunjung pinih akeh 50% miwah antuk protokol kesehatan  mategepan Aplikasi PeduliLindungi.

Majeng sane malelungan nganggen transportasi udara prasida nyihnayang asil negatif Antigen H-1 antuk prasarat sampun vaksinasi suntik ka-2, miwah asil negatif PCR H-2 yening wau ngamolihang vaksinasi suntik ka-1. Bukti sampun ngamiletin vaksinasi kacihanayang melarapan antuk Aplikasi PeduliLindungi.

Majeng Walikota/Bupati, Camat, Kepala Desa/Lurah, Bandesa Adat sajebag Bali miwah samian krama mangda setata nyarengin ngaremba sapunapi Covid-19 prasida digelis matilar.

"Ngiring setata ngrastiti madasar antuk sradha bakti soang-soang majeng ring Hyang Widhi Wasa mangda jagat Bali miwah sadaginipun prasida degdeg, aman saha santi jagadhita, nganutin visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melarapan Pola Pembangunan Semesta Berencana Ngulati Bali Era Baru," baosnyane.(gix)


TAGS :

Komentar