Gubernur Bali Ngamedalang Edaran indik Sistem Pembelajaran Selami PPKM Level 3 ring Bali

  • 21 September 2021
  • 23:09 WITA
  • News
Gubernur Bali Wayan Koster

DENPASAR, Balitopnews.com - Pinaka panglantur saking Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Warsa 2021 indik Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4, level 3, miwah level 2 Corona Virus Disease 2019 ring wewidangan Jawa miwah Bali, saha kaunggahang yening Bali  ngranjing level 3, Gubernur Bali Wayan Koster raris ngamedalang Surat Edaran No. B.31.420/76560/DIKPORA indik Pelaksanaan Pembelajaran ring Masa Pandemi Covid-19 ring Provinsi Bali. 

Sajeroning SE antuk tanggal 14 September 2021 punika kaunggahang yening sistem pembelajaran ring Bali prasida kalaksanayang melarapan antuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) wiadin daring.

Majeng sistem PTM kapatutang nagingin prasarat sekadi akeh sisia wantah kawatesin tegep antuk nglaksanayang protokol kesehatan. Majeng satuan pendidikan sane mapikarsa nglaksanayang sistem PTM, kapatutang nglaksanayang koordinasi sareng Satgas Covid-19 ring genah soang-soang. Yening wenten panarka nenten aman sekadi kapanggihin kasus positif Covid-19, wiadin wenten panincap level sane agengan, majanten sistem PTM mangda kaandegang riin.

Mapaiketan ring makudang-kudang geguat pamargin pangajah-ajah, soang-soang Satuan Pendidikan patut nglaksanayang nganutin sareng Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan miwah Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Warsa 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Warsa 2021 indik Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran ring Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 30 Maret 2021. Surat Edaran puniki kamargiang ngawit kapikukuhang kantos wenten pakesiar salanturnyane.(gix)


TAGS :

Komentar