Wagub Cok Ace Nlatarang Kasiagayan Bali Yening Pariwisata Kabuka majeng Wisatawan Duranegara

  • 26 September 2021
  • 20:09 WITA
  • News
Wakil Gubernur Bali sajeroning wawancara langsung olih KOMPAS TV ring program Sapa Indonesia Akhir Pekan, rahina Redite (26 September 2021) 

DENPASAR,Balitopnews.com – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati utawi sane ketah kabaosang Cok Ace kaicen galah pinaka narawakya saking Hotel Puri Santrian Denpasar kasarengin Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari sajeroning wawancara langsung olih KOMPAS TV ring program Sapa Indonesia Akhir Pekan, rahina Redite (26 September 2021) 

 

Sajeroning program sane ngunggahang unteng “Pariwisata Bali Kapidabdabin Buka majeng Turis Duranegara”, Wagub Cok Ace nlatarang yening Bali sampun sayaga nyanggra pangrauh wisatawan duranegara. Parindikan punika manutnyane kaselehin nenten sangkaning faktor internal kemanten, nanging taler kaselehin saking makudang-kudang panyokong tiosan sane ngawinang pariwisata Bali prasida digelis kabuka majeng wisman. “Silih tunggilnyane jagi kalaksanayang parikrama WSBK (World Superbike-red) ring Mandalika November sane jagi rauh, miwah G20 Summit sane karencanayang kamargiang warsa 2022 ring Bali. Parikrama-parikrama punika patut kaanggen galah mangda krama ring jagate prasida percaya yening pidabdab Bali ngarepin COVID-19 sampun dahat becik,” baosnyane.

 

Wagub sane taler pinaka ketua PHRI Prov Bali puniki taler nlatarang makudang-kudang pamikolih sampun prasida kakardinin sajeroning ngarepin panglimbak COVID-19. Ring widang kesehatan manutnyane Bali pinaka silih tunggil Provinsi antuk pamargin vaksinasi pinih ageng ring Indoenesia. Data pinih untat  vaksinasi ring Bali sampun wenten ring 97% majeng vaksinasi paletan kapertama miwah langkungan ring 73% majeng vaksinasi paletan kaping kalih. Dane ngawewehin, program vaksinasi jagi katicapang malih mangda sasihe puniki pinih suwe ring asasih sane jagi rauh vaksin dosis kapertama miwah kalih prasida puput.

 

Majeng sarana kesehatan, Dane ngangkenin yening Bali sampun kapidabdabin becik. Wenten sawetara 62 RS rujukan Covid-19 miwah 25 laboratorium PCR sane prasida ngetes sampel langkungan ring 4.000 arahina. Tiosan punika, tenaga kesehatan, obat-obatan miwah oksigen taler sampun kasediayang becik ring Bali.

 

Dane nglanturang, sampun nyediayang grand design skema wisatawan duranegara ring Bali. “Ring grand design punika kaunggahang indik skema wisatawan ngawit ring pintu kedatangan, testing, majeng sane positif kairing ring RS, majeng sane negatif jagi kairing ring hotel karantina, skema berwisata rauhing ring keberangkatan ka panegara ipun soang-soang,” baosnyane. Sajeroning mastikayang keamanan, pemerintah sampun maprakanti sareng TNI/POLRI sajeroning nureksain pintu masuk Bali, inggian ring bandara wiadin pelabuhan. “Mawinan sapa sira sane rauh ke Bali sayuwakti steril miwah luput saking COVID-19,” baosnyane.

 

Pelaku Pariwisata taler manutnyane sampun midabdabin angga yening pariwisata Bali kabuka majeng wisatawan duranagera. Langkungan ring 2.000 hotel, restoran wiadin destinasi pariwisata sampun madue sertifikat CHSE saking Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saha wenten malih 1.200 sane jagi nyusul. Majeng ring pelaku pariwisata wiadin karyawan majanten akehan sampun kavaksin kantos dosis kaping kalih. “Napi malih sane mangkin kantun kaulengang indik nganggen aplikasi pedulilindungi ring soang-soang genah umum ring Bali,” baos Cok Ace.

 

Mapaiketan ring genah wisata sane kabuka riinan, tokoh Puri Ubud puniki maosang pangawit vaksinasi massal ring bulan Februari sane sampun lintang, wenten tigang zona hijau sane jagi kabuka minakadi Nusa Dua, Sanur miwah Ubud. “Parindikan puniki kamargiang saantukan durung kamargiang mapping ketersediaan vaksin majeng Bali,”. Nanging nyantenang kawentenan vaksin sane kantun wenten, Dane nureksain samian wewidangan ring Bali prasida kabuka majeng wisman.

 

Nyantenang panglimbak kasus COVID-19 pungkuran puniki sane nincap malih ring makudang-kudang panegara, Cok Ace taler maosang jagi nyelehin becik panegara pangrauh wisman punika. “Sampun kacatet  makudang-kudang panegara  nganutiin ring length of stay ring Bali. Wenten sawetara petang panegara minakadi Amerika, Inggris, Jerman miwah Rusia antuk rata-rata jenek ring Bali kalih minggu. Nanging punika nganutin regulasi, sangkaning punika patut kapidabdabin becik,” baosnyane. 

 

Wagub taler maosang pidabdab ring internal majanten patut katincapang mangda pariwisata Bali prasida digelis kabungkah, sekadi term-term regulasi sajeroning Permenkumham no 34 Warsa 2021. Pemerintah taler mangda midabdabin makudang-kudang pidabdab ngarepin makudang-kudang parindikan sane prasida nibenin. “Iraga mangda prasida nyiagayang makudang-kudang pangrencana. Mangda sampunang sekadi panegara tiosan, sekadi Singapore, ring pangawitnyane prasida masikian sareng COVID-19 nanging sane mangkin kahanan ipun kaon malih,” baosnyane.

 

Azril Azari maosang puniki pinaka galah sane dahat becik majeng pariwisata Bali. Dane ngaptiang Bali prasida ngawigunayang selahe puniki saha nureksain yening pariwisata Bali prasida nglimbakang medical tourism. Saantukan pabuat ageng ring jagate sekadi mangkin risampune Pandemi COVID-19. “Prasida kakaryanin program Hospitel, Hospital kakelola sekadi hotel. Parindikan punika akeh kamargiang ring duranegara,” baosnyane.

 

Tiosan punika, dane taler ngajiang becik pamargin CHSE ring Bali. Yadiastun protokol kesehatan sampun kamargiang becik, Dane ngaptiang pemerintah miwah krama sampunang lenga ri kala pariwisata sampun kabungkah malih. “Mangda sampunang pariwisata dados cluster anyar panglimbak COVID-19,” pawewehnyane. Dane taler ngaptiang melarapan pariwisata puniki, wenten pakilitan becik pantaraning Indonesia sareng panegara tiosan. Dane ngaptiang, Indonesia pamekas Bali sampun ‘welcome’ sareng silih tunggil panegara, nanging panegara punika dahat ketat sareng iraga. (Gix) 

 


TAGS :

Komentar