Gubernur Koster Nyukserahang Beasiwa Majeng 1.501 Siswa Berprestasi 

  • 13 Oktober 2021
  • 23:10 WITA
  • News
Gubernur Bali Wayan Koster nyukserahang beasiswa  majeng 1.501 sisia saking 501 sekolah,

 

DENPASAR, Balitopnews.com - Gubernur Bali Wayan Koster nyukserahang beasiswa  majeng 1.501 sisia saking 501 sekolah, ngawit saking undagan SD, SMP, SMA, SMK, SLB wiadin sane setara minakadi  Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah Aliyah (MA),  inggian negeri wiadin swasta saking 9 kabupaten/kota antuk ageng beasiswa sami pawilangannyane amilyar tengah rupiah.  

Beasiswa sane kaicen kabuatang majeng sisia sekolah sane ngamolihang juara umum I, II, miwah III  marupa Buku Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) BPD Bali majeng 53 perwakilan siswa sane rauh ring Gedung Ksiraarnawa, Taman Budaya, Art Centre , Denpasar, Buda (13 Oktober 2021).

Gubernur Bali maosang, sajeroning ngajiang prestasi saking para sisia sekolah, Pemerintah Provinsi Bali ngicen penghargaan marupa beasiswa sajeroning ngaatang kayun para sisia mangda setata nincapang prestasi akademik ipun. 

“Tiang rumasa bangga sangkaning para sisia ulet pisan ngamiletin paplajahan, mawinan prasida madue prestasi sekadi mangkin. Sisia puniki wantah pilihan, alit-alit sane unggul, saha napi sane kapolihang sekadi mangkin, majanten nenten dangan, kabuatang proses sane panjang mangda madue prestasi, “ baosnyane. 

Sajeroning pawarah-warah ring ajeng para sisia, inggian sane offline wiadin online, Gubernur taler nyaritayang indik sapunapi pamargin kauripannyane, ngawit saking SD kantos prasida dados Gubernur Bali sekadi mangkin. Yadiastun Koster embas ring kulawarga sane tuara, nanging parindikan punika nenten raris ngareredang kayun anggota DPR RI tigang periode puniki, para sisia sekolah kaaptiang teleb malajah, setata mautsaha ngardi parindikan sane pinih becik. 

“Sampunang manggihin kawentenan tiang sane mangkin kemanten, nanging mangda kaselehin sapunapi pamargin kauripan tiang. Ri kala kantun tuara, sampunang raris ngareredang kayun. Mangda setata ngrastiti, napi malih yayah rena para sisia galahe mangkin akehan madue, panegara taler setata ngicen sokongan melarapan antuk sarana pendidikan sane dahat becik. Punika patut kawigunayang sabecik-becikne. Telebang malajah, tiang nureksaian para sisia puniki ring benjang pungkur jagi banget mawiguna majeng krama wiadin panegara, “ baosnyane. 

Wantuan beasiswa puniki sapisanan pinaka Program Inklusi Keuangan miwah panglantur saking MoU Gubernur Bali sareng Bank BPD Bali wiadin Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergi Tabungan Simpanan Pelajar (SIMPEL) sajeroning nyokong Gerakan Indonesia Menabung. Majeng sisia SD/SDLB/MI, juara I ngamolihang beasiswa Rp. 1.000.000, juara II Rp. 750.000, juara III ngamolihang beasiswa Rp. 500.000. Majeng sisia SMP/SMPLB/MTs, juara I ngamolihang Rp. 1.250.000, juara II Rp. 1.000.000, juara III Rp. 750.000. Majeng sisia SMA/SMK/SMALB/MA, juara I ngamolihang beasiswa Rp. 1.500.000, juara II Rp. 1.250.000, juara III ngamolihang beasiswa Rp. 1.000.000.  Beasiswa puniki pinaka Corporate Social Responsibility (CSR) saking BPD Bali. 

Sajeroning parikrama punika taler karauhin antuk Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional Bali Giri Tribroto , Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Bali I Nyoman Sudharma , Kepala Perangkat Daerah Bali, Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK/SLB/MI/MTS/MA sane ngamolihang beasiswa miwah karauhin antuk para pamilet Demo Papan Ketik (keyboard) Aksara Bali wenten 41 diri saking 9 kabupaten/kota sajebag Bali, sane taler ngamolihang apresiasi saking  Gubernur Bali antuk soang-soang sisia ngamolihang ayuta rupiah.(gix)


TAGS :

Komentar