Nyanggra Pembukaan Wisatawan Duranegara, 19 Negara Prasida Ngranjing ka Bali

  • 14 Oktober 2021
  • 22:10 WITA
  • News
Gubernur Bali Wayan Koster kesarengin Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati

BADUNG, Balitopnews.com - Pemerintah Pusat kasarengin Pemerintah Provinsi Bali sampun ngamedalang pamutus jagi mungkah wisatawan mancanegara Wraspati  (14 Oktober 2021).

Gubernur Bali Wayan Koster maosang panegara sane dados ngranjing minakadi panegara sane madue risiko Covid-19 rendah ring level 1 wiadin level 2, positif rate kirangan ring 5% (manut standar WHO) wiadin ngamargiang kawijakan mangda sareng-sareng mungkah pariwisata ipun. 

Wenten siyangolas panegara sane kaicen ngranjing ka Bali, minakadi Saudi Arabia, United Arab Emirates, Selandia Baru, Kuwait,Bahrain, Qatar; China, India, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Italia, Prancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria, miwah Norwegia.

Prasarat keberangkatan minakadi sampun vaksinasi lengkap (suntik vaksin ping kalih), asil 
negatif uji Swab PCR H-3 sadurung keberangkatan, nagingin Aplikasi e-HAC Internasional sane kaintegrasiang sareng Aplikasi PeduliLindungi miwah Aplikasi Love Bali, saha madue asuransi kesehatan antuk nilai pertanggungan minimal USD 100.000 sane ngingkupin prabea penanganan Covid-19.

Prasarat pangrauh ring Bandara I Gusti Ngurah Rai antuk nyihnayang dokumen sane sampun tegep madaging Aplikasi e-HAC, prasarat keimigrasian, miwah ngamiletin uji Swab PCR. Galah nyantosang asil uji Swab PCR sawetara ajam. Selami nyantosang uji Swab PCR, wisatawan wenten ring zona sane sampun kasediayang Otoritas Bandara, nenten kadadosang kija-kija dumun.

Yening asil positif (tanpa gejala, gejala ringan, sedang, wiadin berat), wisatawan jagi kairing ka Rumah Sakit sane sampun katentuang antuk Pemerintah Provinsi Bali sajeroning nglaksanayang perawatan utawi isolasi. Yening asil negatif, wisatawan Jagi kairing ka hotel sane sampun kasediayang Pemerintah Provinsi Bali sajeroning nglaksanayang karantina selami 5 hari. 

Selami ngamiletin karantina, wisatawan wantah kaicen nglaksanayang parikrama ring wewidangan 
Hotel. Ring rahina ka -4, ngamiletin uji Swab PCR. Yening asil positif (tanpa gejala, gejala ringan, sedang, wiadin berat), wisatawan jagi kairing ka Rumah Sakit sane sampun katentuang olih Pemerintah Provinsi Bali sajeroning ngamiletin 
perawatan utawi isolasi. Yening asil negatif, wisatawan prasida pindah hotel wiadin nglaksanayang parikrama ring makudang genah wisata.

Pemerintah Provinsi Bali sampun ngamikukuhang 35 hotel genah karantina wiadin penginapan majeng wisatawan, sane sampun madue sertifikat standar CHSE.

Selami wenten ring Bali, wisatawan kapatutang ngamiletin protokol kesehatan Covid-19 wiadin peraturan perundang-undangan sabecik-becikne.

Prabea uji Swab PCR, isolasi utawi perawatan ring Rumah Sakit, wiadin karantina ring hotel dados tanggung jawab wisatawan. Wisatawan kapatutang nganggen sarana transportasi sane sampun katentuang olih hotel antuk prasarat standar CHSE.

Geguat sane ngunggahang indik wisatawan mapaiketan sareng prasarat  keberangkatan, keimigrasian, kedatangan, karantina, wiadin parikrama selami masesanjan ring Bali kaunggahang sajeroning Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 20 Warsa 2021 miwah Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.GR.01.05 Warsa 2021, miwah Protokol Kesehatan Covid-19 Provinsi Bali.

Selami masesanjan wenten ring Bali, wisatawan kapatutang nginggilang nilai-nilai budaya Bali, disiplin, saha ngamargiang daging peraturan perundang-undangan. 

Pemerintah Provinsi Bali jagi sumeken sajeroning ngarepin pamurug sane kalaksanayang wisatawan.

"Tiang pinaka Gubernur Bali kasarengin Pangdam IX/Udayana miwah Kapolda Bali kasarengin angga, miwah Bupati/Walikota Sajebag Bali jagi setata ngamargiang PPKM antuk protokol kesehatan Covid-19 mangda Pandemi Covid-19 ring Bali prasida kakelola becik, sajeroning nambakin panincap Covid-19," baosnyane.

Dane ngelingang samian angga rumasuk krama Bali mangda trepti saha ngamargiang becik Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 18 Warsa 2021, minakadi :
a. Nglaksaayang becik protokol kesehatan, ngamargiang pola hidup sehat miwah luput saking Covid-19 melarapan 6 M: Nganggen masker standar sabecik-becikne, ngwajikin tangan, jaga jarak, ngirangin malelungan, nincapang imun saha nganutin geguat sane wenten.
b. Nganggen aplikasi PeduliLindungi satunggil parikrama ring genah sane ramia wiadin tertutup.
c. Majeng Krama Bali sane durung ngamiletin vaksinasi suntik ka-1 utawi kaping kalih , utaminipun
Krama lanjut usia, komorbid, wiadin difabel, mangda digelis ngamiletin vaksinasi ring wewidangan  soang-soang antuk pangapti nees pangelimbak Covid-19.
d. Majeng Krama Bali sane nglaksanayang kontak erat sareng krama sane positif mangda kayun nglaksanayang Tracing sane kalaksanayang antuk TNI dan POLRI.
e. Majeng Krama Bali sane madue sungkan (panes, pilek, batuk, sesek, nenten prasida ngambuin wiadin ngecapan ajengan) mangda digelis nglaksanayang testing Swab berbasis PCR. 
f. Majeng sane positif Covid-19 tanpa gejala miwah gejala ringan mangda digelis nglaksanayang isolasi terpusat sane sampun kasediayang Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, nenten kadadosang nglaksanayang isolasi mandiri ring jero,  mangda nenten nglahlah ring kularwarga tiosan. Majeng sane positif Covid-19 antuk pinyungkan sedeng wiadin rahat jagi digelis kairing ka Rumah Sakit Rujukan ring wewidangan soang-soang sajeroning nambakin parindikan-parindikan sane kaon.

"Tiang patut nguningayang yening akeh kasus anyar sane wenten sangkaning durung  nglaksanayang vaksinasi, akeh sane padem saantukan krama kasepan sajeroning nglaksanayang testing Swab PCR, ri kala ka rumah saking, sungkannyane sampun dahat rahat, napi malih kantos prasida ngambil urip. Sangkaning punika, tiang ngelingang mangda setata trepti, nyaga kulawarga, ngiring mangda sami trepti nyaga kulawarga, sawitra, wiadin krama miwah nyaga wewidangan Bali, mawinan luput saking pangelimbak Covid-19, astungkara samian Krama Bali rahayu," baosnyane.(gix)


TAGS :

Komentar