Putri Koster Mungkah Pameran IKM Bali Bangkit Paletan 4

  • 19 Oktober 2021
  • 18:10 WITA
  • News
Putri Suastini Koster pinaka Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Bali mungkah pamargin Pameran IKM Bali Bangkit Paletan 4

DENPASAR, Balitopnews.com - Putri Suastini Koster pinaka Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Bali mungkah pamargin Pameran IKM Bali Bangkit Paletan 4 ring Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali, Anggara (19 Oktober 2021).

Pameran IKM Bali Bangkit paletan 4 jagi kamargiang kantos tanggal 17 November 2021, antuk nyarengang 71 pelaku IKM sane nagingin stand ring Gedung Ksirarnawa miwah Ardha Candra. Tiosan nanjaang makudang produk kerajinan, Pameran IKM Bali Bangkit ka-4 taler karamianin antuk stand kuliner sane madaging ajeng-ajengan caciren kabupaten/kota sane wenten ring Bali. Sajeroning nagingin stand, prawartaka acara maprakanti sareng TP PKK Kabupaten/Kota sajeroning nguningayang indik kuliner soang-soang kabupaten/kota. 

Pateh sekadi pamargin sadurungnyane, Pameran IKM Bali Bangkit kalaksanayang antuk ngadungang penjualan online sareng konvensional. Produk sane katanjaang antuk konvensional ring stand, taler kaadol melarapan online ring e-marketplace Balimall.id. Yadiastu kawentenan kasus Covid-19 sampun nedunang, pamargin pameran majanten setata ngutamayang protokol kesehatan melarapan antuk ngawigunayang aplikasi PeduliLindungi. 

Putri Koster maosang Pameran IKM Bali Bangkit puniki nenten uleng ring omzet penjualan kemanten, nanging kaanggen sarana majeng pelaku IKM sajeroning nincapang kawentenan produk rauhing ring strategi pemasaran.

"Parikrama puniki prasida kaanggen sarana nureksain angga saha saling ngelingang napi sane durung kalaksanayang,  nureksain napi sane sampun kalaksanayang, sajeroning ngulati parindikan sane becik” baosnyane.

Dane ngicen conto tenun endek sane akeh kakaryanin antuk wewidangan sane tiosan. 

“Endek puniki wantah duwen iraga, morifnyane kakaryanin madasar antuk seni, nenten prasida ngawag ngambil wiadin ngangkenin,” baosnyane. 

Dane rumasa seneng, Pemprov Bali antuk kapamucukan Gubernur Wayan Koster sane banget uleng nguratiang kalestarian kain tenun tradisional, napi malih rumah mode Christian Dior milih endek pinaka lakaran busanannyane. 

Kapilihnyane endek pinaka bahan busana Dior salanturnyane ngicen pamargi sajeroning ngaryanang  hak kekayaan komunal majeng kain endek. 

Kadisperindag Bali sane taler pinaka Ketua Harian Dekranasda I Wayan Jarta taler rumasa seneng saantukan antuk panyokong saking Putri Koster, pelaku IKM ring Bali nenten kantos padem ring tengahing pandemi Covid-19. Pameran IKM Bali Bangkit sane pamargine mangkin sampun sane kaping pat, pinaka sarana anggen nangiang pelaku industri kecil mangda setata kreatif wiadin produktif ring masa pandemi. 

Dane maosang, rauhing ring paletan kaping pat puniki, Pameran IKM Bali Bangkit sampun ngwantu 247 pelaku IKM mawinan prasida madue omzet kantos Rp 13 Miliar. Mangda pamargine nenten monoton, mawit saking arah-arah saking Ketua Umum Dekranasda Bali, dane taler ngaruruh potensi hasil kerajinan kreatif sane jagi kasarengang ring pameran. 

“IKM sane kasarengang ring pameran sampun ngamiletin pamargin kurasi mawinan prasida nanjaang produk ipun,” baosnyane. 

Tiosan ngrauhang pamilet sane magilihan, anggannyane taler misuguhang stand kuliner mangda pameran prasida ngadautin kayun. Pembukaan Pameran IKM Bali Bangkit paletan 4 karauhin Ketua TP PKK Kabupaten Klungkung Ayu Suwirta, perwakilan TP PKK Kota Denpasar miwah pengurus TP PKK Provinsi Bali.(gix)


TAGS :

Komentar