Bupati Tabanan Nyukserahang Penghargaan miwah Adiah majeng Juara Festival Tutur Rare

  • 26 November 2021
  • 21:11 WITA
  • News
Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., ngicen penghargaan miwah adiah majeng pamilet sane dados jayanti utawi juara ring pamargin festival Tutur Rare tingkat Kabupaten Tabanan warsa 2021, Sukra, (26 November 2021) 

TABANAN, Balitopnews.com – Pinaka cihna ngajiang saha nyokong kawentenan para yowana sajeroning ngalestariang Adat, Seni wiadin Budaya, Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., ngicen penghargaan miwah adiah majeng pamilet sane dados jayanti utawi juara ring pamargin festival Tutur Rare tingkat Kabupaten Tabanan warsa 2021, Sukra, (26 November 2021) 

 

Penghargaan kalih adiah kasukserahang langsung olih Bupati Sanjaya majeng para jayanti ring rumah jabatan Bupati. Parikrama taler kasarengin olih  Sekda I Gede Susila, Asisten Pemerintahan dan Kesra mwiah Asisten Perekonomian dan Pembangunan, kasarengin OPD sane mapaiketan ring Pemkab Tabanan.

 

Festival Tutur Rare Tabanan warsa 2021 puniki katujuang pinaka genah malajahang angga para yowana pamekas sane wenten ring Tabanan mawinan sayan nelebang indik seni, adat wiadin budaya saking alit. Pangaptine mangda ring selanturnyane prasida ngrajegang kawentenan seni, adat wiadin budaya Bali, saantukan parindikan punika majanten pinaka kawibuhan kalih kaluihan sane kaduwenang Bali sane patut katitenin becik. 

 

Parindikan sane pateh taler kabaosang Bupati Tabanan, Sanjaya, pinaka cihna pamargin visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melarapan Pola Pembangunan Semesta Berencana ring Kabupaten Tabanan  ngulari Tabanan Era Baru sane Aman, Unggul miwah Madani (AUM). Tiosan ring infrastruktur wiadin ketahanan pangan, kalestarian seni, adat miwah budaya taler sane jagi kautamayang sajeroning pewangunan Kabupaten Tabanan.

 

Makudang apresiasi kalih penghargaan kaicen olih Bupati Sanjaya majeng para jayanti. Dane maosang rumasa bangga madue para yowana sane nelebang seni, adat kalih budaya ipun. “Puniki pinaka bukti yening napi sane kaaptiang sampun anut sareng visi misi Kabupaten Tabanan. Ngawetuang rasa bangga madua angga yowana sane nelebang seni, adat wiadin budaya,” baos Sanjaya. 

 

Dane ngaptiang, festival Tutur Rare puniki sayan katincapang saha prasida ngadautin manah para yowana sane tiosan. “Mugi ring awarsa sane jagi rauh festival Tutur Rare Tabanan sayan ramia. Malih apisan tiang banget ngajiang parikrama puniki, yadiastun ring tengahing pandemi kantun ageng kedeh ipun sajeroning nglestariang seni, adat wiadin budaya ring Kabupaten Tabanan,” baos Sanjaya.

 

Ring galahe sane pateh, Ajin saking IGA. Gede Rafa Nararya Mahardika (Jayanti I festival), ngaturang suksma saantukan festival Tutur Rare puniki ngicen genah saha galah majeng para yowana utaminipun anak-anak sajeroning nguningin indik budaya Bali pamekas melarapan antuk tutur rare sane sarat antuk kasuksman. “Mugi ring salanturnyane sayan nglimbak saha ngicen iyusan becik ring para yowana, mangda kawentenan budaya, seni kalih adat ring Bali wenten sane ngupapira saha rajeg kawentenane,” baos I Gusti Nengah Hari Mahardika utawi Gung Nga. (Md)


TAGS :

Komentar